Devetnica Božjemu milosrđu prema Dnevniku sv. Faustine Kowalske

“Devetnica Božjemu milosrđu.
Isus mi je zapovjedio da napišem i molim prije svetkovine Milosrđa.
Počinje na Veliki Petak.”
(Dn 1209)

Devetnica Božjemu milosrđu
prema Dnevniku sv. Faustine Kowalske

Dn 1209 – 1229
izdanje: Faustina Kowalska, Dnevnik. Milosrđe Božje u mojoj duši,
Družba svećenika Srca Isusova (SCJ), Zagreb 2016.

* Devetnicu se može moliti tako što će se izreći nakana za svaki određeni dan te izmoliti krunica u čast Božjega milosrđa (kraći oblik: vidi na poveznici). To je zapravo nužno… Druga je mogućnost nešto proširenija i donosimo je u nastavku, a prema Dnevniku sv. Faustine. Uključuje nakane za svaki dan koje je izrekao Isus sv. Faustini, krunicu Božjega milosrđa, njezine molitve kojima zaokružuje nakanu svakoga dana Devetnice, Zazive Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu sv. Ivana Pavla II.. Devetnica se moli od Velikog petka do uočnice svetkovine Božjega milosrđa, ali se može moliti i u bilo koje drugo vrijeme…

UVOD

Devetnica Božjemu milosrđu,
Isus mi je zapovjedio da napišem i molim prije svetkovine Milosrđa. Počinje na Veliki Petak.

Želim da tijekom devet dana dovodiš duše izvoru mojega milosrđa kako bi crpile snagu, utjehu i svekolike milosti koje trebaju u životnim mukama, osobito u času smrti. Svaki dan dovest ćeš mome srcu drugu skupinu duša i uranjati ih u more mojega milosrđa. A ja ću sve te duše uvesti u dom Oca svojega. To je tvoja zadaća u ovom i u budućem životu. Ni jednoj duši koju dovedeš k izvoru moga milosrđa neću ništa odbiti. Svaki dan molit ćeš mojega Oca milosti za njihove duše po mojoj pregorkoj muci.
Odgovorila sam: „Isuse, ne znam kako se moli ova devetnica i koje duše trebam prvo dovesti u Tvoje najmilosrdnije Srce.“ Isus mi reče da će mi svaki dan kazati koje duše trebam dovesti u Njegovo Srce. (Dn 1209)

PRVI DAN

Danas mi dovedi cijelo čovječanstvo, a osobito sve grješnike i uroni ih u more mojega milosrđa. Time me tješiš u gorkoj žalosti u koju me utapa gubitak duša. (Dn 1210)

Moli se Krunica Božjega milosrđa… (na dnu stranice ili na poveznici)
Slijedi:

Premilosrdni Isuse, kome je vlastito smilovati se i oprostiti nam, ne gledaj naše grijehe već naše pouzdanje u Tvoju beskrajnu dobrotu, primi nas u stan svoga premilosrdnog Srca i ne puštaj nas iz njega dovijeka. To te molimo po Tvojoj ljubavi po kojoj si Jedno s Ocem i Duhom Svetim.

O, svemoći milosrđa Božjega,
Ti spase čovjeka grješnoga,
Ti si milost i more smilovanja,
Krijepiš onog što ponizno Te moli.

Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom svekoliko čovječanstvo – osobito bijedne grješnike – zatvoreno u premilosrdno Srce Isusovo. Po Njegovoj pregorkoj muci pokaži nam svoje milosrđe da bi svemoć Tvoga milosrđa mogli slaviti u sve vijeke vjekova. Amen. (Dn 1211)

Slijede Zazivi Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (na dnu stranice).

DRUGI DAN

Danas mi dovedi duše svećenika i redovnika i uroni ih u moje neizmjerno milosrđe. One su mi dale snagu podnijeti pregorku muku. Po njima se kao kroz rukavce izlijeva moje milosrđe na čitavo čovječanstvo. (Dn 1212)

Moli se Krunica Božjega milosrđa… (na dnu stranice ili na poveznici)
Slijedi:

Premilosrdni Isuse, od kojega dolazi svako dobro, umnoži u nama milosti da činimo hvale vrijedna djela milosrđa kako bi oni koji nas gledaju slavili milosrdnog Oca koji je na nebesima.

Vrelo Božje ljubavi
U čistim srcima stanuje,
Okupanima u moru milosrđa
Sjajnima poput zvijezda, svijetlima poput zore.

Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom izabrane poslenike u svome vinogradu, duše svećenika i duše redovnika i obdari ih snagom svoga blagoslova. Poradi ljubavi Srca Sina Tvoga u koje su uronjene, daj im jakost i Svojim ih svjetlom prosvijetli da mogu druge privesti na put spasenja da svi zajedno pjevamo slavu Tvom neizmjernom milosrđu u vijeke vjekova. Amen (Dn 1213)

Slijede Zazivi Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (na dnu stranice).

TREĆI DAN

Danas mi dovedi sve pobožne i vjerne duše i uroni ih u more mojega milosrđa. Te su me duše tješile na križnome putu i bile kapi okrjepe usred mora gorčine. (Dn 1214)

Moli se Krunica Božjega milosrđa… (na dnu stranice ili na poveznici)
Slijedi:

Premilosrdni Isuse, koji svima bogato dijeliš milosti iz riznice svoga milosrđa, primi nas u stan svoga premilosrdnog Srca i ne puštaj nas iz njega do kraja vjekova. To Te molimo po Tvojoj neizmjernoj ljubavi koja plamti u Tvome Srcu prema Nebeskom Ocu.

Neistraživa su čuda milosrđa,
Neće ih proniknuti ni grješnik, ni pravednik,
Na sve gledaš pogledom punim smilovanja,
I sve privlačiš svojoj ljubavi.

Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom na vjerne duše kao na bogatu baštinu svoga Sina i po Njegovoj pregorkoj muci daruj im svoj blagoslov i prati ih Svojom stalnom zaštitom da ne izgube milost i blago svete vjere, nego da sa svim mnoštvom anđela i svetih slave Tvoje neizmjerno milosrđe u vijeke vjekova. Amen. (Dn 1215)

Slijede Zazivi Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (na dnu stranice).

ČETVRTI DAN

Danas mi dovedi duše pogana i onih koji me još nisu upoznali. I na njih sam mislio u svojoj gorkoj muci. Njihov je budući žar tješio moje srce. Uroni ih u more mojega milosrđa. (Dn 1216)

Moli se Krunica Božjega milosrđa… (na dnu stranice ili na poveznici)
Slijedi:

Premilosrdni Isuse, koji si svjetlo cijeloga svijeta, primi u stan Svoga preblagoga Srca duše nevjernika i onih koji Te još ne poznaju. Neka ih obasjaju zrake Tvoje milosti da i oni zajedno s nama slave čudo Tvoga milosrđa i ne puštaj ih iz nutrine Svoga premilosrdnog Srca.

Neka svjetlo Tvoje ljubavi
Obasja tamu duša.
Učini da Te ove duše upoznaju
I zajedno s nama Tvoje milosrđe slave.

Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom na duše nevjernika i onih koji Te još ne poznaju; i one se nalaze u premilosrdnom Srcu Isusovu. Privuci ih k svjetlu Evanđelja. Te duše ne znaju kako je velika sreća ljubiti Tebe. Učini da i one slave neizmjerno Tvoje milosrđe u vijeke vjekova. Amen. (Dn 1217)

Slijede Zazivi Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (na dnu stranice).

PETI DAN

Danas mi dovedi duše heretika i odmetnika i uroni ih u more mojega milosrđa. U gorkoj muci razdirale su mi tijelo i srce – moju Crkvu. Kada se oni vraćaju u jedinstvo Crkve, zacjeljuju moje rane i ublažavaju moje muke.

Moli se Krunica Božjega milosrđa… (na dnu stranice ili na poveznici)
Slijedi:

Premilosrdni Isuse, dobroto sama, Ti ne kratiš svjetlo onima što Te mole, primi u stan Svoga premilosrdnog Srca duše krivovjeraca i odmetnika i privuci ih svojim svjetlom u jedinstvo Crkve; ne puštaj ih iz stana preblagog Srca Svoga da i one slave darežljivost Tvoga milosrđa. (Dn 1219)

I za one što su razderali odjeću Tvoga jedinstva,
Iz Tvoga Srca teče vrelo smilovanja.
Svemoć Tvoga milosrđa, o Bože,
I ove duše iz zablude izvesti može. (Dn 1218)

Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom duše krivovjeraca i odmetnika koje su potratile Tvoja dobra i zloupotrijebile Tvoje milosti ustrajući tvrdoglavo u svojim zabludama. Ne gledaj na njihovo odmetništvo nego na ljubav svoga Sina i na pregorku Njegovu muku koju je podnio za njih jer se i one nalaze zatvorene u premilostivom Isusovu Srcu. Daj da i one slave Tvoje veliko milosrđe u vijeke vjekova. Amen. (Dn 1219)

Slijede Zazivi Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (na dnu stranice).

ŠESTI DAN

Danas mi dovedi tihe i ponizne duše i duše male djece i uroni ih u more mojega milosrđa. Te su duše najsličnije mojemu srcu. One su me krijepile u mojoj gorkoj smrtnoj muci; vidio sam ih kao zemaljske anđele što bdiju uz moje oltare. Na njih izlijevam rijeke svojih milosti. Samo ponizna duša sposobna je primiti moje milosti. Poniznim dušama darujem svoje povjerenje. (Dn 1220)

Moli se Krunica Božjega milosrđa… (na dnu stranice ili na poveznici)
Slijedi:

Premilosrdni Isuse koji si rekao: učite od mene jer sam blaga i ponizna srca – primi u stan Svoga premilosrdnog Srca blage, ponizne duše i duše male djece. Te duše ushićuju čitavo nebo i radost su Ocu Nebeskomu, stručci cvijeća pred Božjim prijestoljem čijim se mirisom Bog opaja. Te su duše odvjeka imale utočište u preblagom Srcu Isusovu i bez prestanka i za sve vjekove pjevaju himan ljubavi i milosrđa. (Dn 1221)

Istinski ponizna i blaga duša
Već ovdje na zemlji rajem odiše,
A mirisu njena ponizna srca
Raduje se sam Stvoritelj. (Dn 1222)

Vječni Oče, pogledaj Svojim milosrdnim pogledom na blage, ponizne i duše male djece zakriljene ljubavlju premilosrdnog Srca Isusova. Ove su duše nalik Sinu Tvomu, a njihov se miris uzdiže sa zemlje i dopire do Tvoga prijestolja. Oče milosrđa i svekolike dobrote, molim Te po ljubavi i naklonosti prema ovim dušama, blagoslovi sav svijet da sve duše zajedno pjevaju slavu Tvomu milosrđu u vijeke vjekova. Amen. (Dn 1223)

Slijede Zazivi Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (na dnu stranice).

SEDMI DAN

Danas mi dovedi duše koje posebno časte i slave moje milosrđe i uroni ih u moje milosrđe. Te su duše najčešće oplakivale moju muku i one su najdublje prodrle u moj duh. One su živo ogledalo mojega milosrdnog srca. Te duše svijetlit će u budućemu životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih neće propasti u ognju paklenom, u času njihove smrti posebno ću se brinuti za svaku od njih. (Dn 1224)

Moli se Krunica Božjega milosrđa… (na dnu stranice ili na poveznici)
Slijedi:

Premilosrdni Isuse, primi u stan Svoga blagoga Srca koje je sama ljubav, duše koje te posebno časte i slave veličinu Tvoga milosrđa. Ove su duše moćne Božjom silom. Posred nebrojenih muka i protivština idu naprijed s pouzdanjem u Tvoje milosrđe. Ove duše sjedinjene s Isusom nose cijelo čovječanstvo na svojim ramenima. Tim dušama nećeš biti strogi Sudac, nego će ih Tvoje milosrđe obuhvatiti u času smrti.

Dušu koja slavi dobrotu svoga Gospodina
On posebno ljubi.
Uvijek je blizu živomu vrelu
I crpe milosti iz Božjega milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom duše koje slave i časte Tvoju najveću osobitost, Tvoje neizmjerno milosrđe, i one se nalaze u premilosrdnom Srcu Isusovu. Ove su duše živo Evanđelje, njihove ruke su pune milosrdnih djela, a radosnom dušom pjevaju pjesmu milosrđa Najuzvišenijemu. Molim Te, Gospodine Bože, iskaži im svoje milosrđe prema nadi i pouzdanju koje su u Tebe polagali. Neka se na njima ispuni Isusovo obećanje koje je dao: Duše koje časte moje neizmjerno milosrđe – branit ću za života, a osobito u času smrti, kao svoju čast. (Dn 1225)

Slijede Zazivi Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (na dnu stranice).

OSMI DAN

Danas mi dovedi duše koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u ponor mojega milosrđa. Neka rijeke moje krvi ohlade njihov oganj. Te duše posebno ljubim jer daju zadovoljštinu mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga moje Crkve (64) sve oproste i prikazuj za njih… O, kada bi znala njihove muke, neprestano bi za njih prinosila duhovnu milostinju i plaćala njihove dugove mojoj pravednosti. (Dn 1226)

Moli se Krunica Božjega milosrđa… (na dnu stranice ili na poveznici)
Slijedi:

Premilosrdni Isuse, koji si sam rekao da Ti je milosrđe milo, u stan Svoga preblagog Srca dovodim duše iz čistilišta – duše koje su Ti osobito drage, a koje ipak moraju vraćati dug Tvojoj pravednosti – neka mlazovi Krvi i Vode koji su potekli iz Tvoga Srca ugase oganj čistilišnih muka da bi se i ondje slavila moć Tvoga milosrđa.

Iz strašne vreline čistilišnog ognja
Uzdiže se vapaj do Tvog milosrđa.
I primaju utjehu, olakšanje i svježinu
U mlazovima Krvi i Vode što su potekli.

Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom duše koje trpe u čistilištu, a zatvorene su u premilosrdno Srce Isusovo. Molim Te, po pregorkoj muci Sina Tvoga, Isusa Krista, i po neizmjernoj gorčini koja je obuzela Njegovu presvetu dušu, pokaži svoje milosrđe dušama koje su pod Tvojim pravednim pogledom. Na njih upravi svoj pogled samo kroz rane Isusa, Sina Tvoga premiloga, jer vjerujemo da Tvojoj dobroti i smilovanju nema kraja. (Dn 1227)

Slijede Zazivi Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (na dnu stranice).

DEVETI DAN

Danas mi dovedi ozeble duše i uroni ih u ponor mojega milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju srce moje. Moja je duša u Maslinskome vrtu doživjela najveće gađenje zbog ozeble duše. One su bile povod mojim riječima: “Oče, ukloni ovaj kalež, ako je to volja Tvoja.” Za njih je moje milosrđe (65) posljednja slamka spasa. (Dn 1228)

Moli se Krunica Božjega milosrđa… (na dnu stranice ili na poveznici)
Slijedi:

Premilosrdni Isuse, koji si samo smilovanje, u Tvoje premilosrdno Srce dovodim ozeble duše. Neka se zagriju na vatri Tvoje čiste ljubavi ove ohladnjele duše nalik leševima koje izazivaju Tvoje gađenje. O Isuse premilosrdni, svojim svemoćnim milosrđem privuci ih u sam žar svoje ljubavi – obdari ih svetom ljubavi, jer Ti sve možeš!

Oganj i led ne mogu se sjediniti,
Ili će se oganj ugasiti ili led otopiti.
A Tvoje milosrđe, o Bože,
I najvećoj bijedi pomoći može.

Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom na ohladnjele duše zatvorene u Tvome premilosrdnom Srcu. Molim Te, po pregorkoj muci Sina Tvojega i trosatnom Njegovu umiranju na križu, dopusti da i one slave bezdane Tvoga milosrđa… (Dn 1229)

Slijede Zazivi Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (na dnu stranice).

KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA (Dn 475-476)

Krunica Božjega milosrđa se moli na običnoj krunici.
Oče naš… Zdravo Marijo… Vjerovanje… Slijedi pet desetica.

Velika zrnca
Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista,
kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Mala zrnca (deset puta)
Po njegovoj pregorkoj muci,
budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

Završetak Krunice
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x)

Može se dodati (nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao):
O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u tebe! (3x)
Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79/2014.

ZAZIVI BOŽJEMU MILOSRĐU (Dn 949)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Milosrđe Božje, što izlaziš iz krila Očeva, uzdam se u tebe!
Milosrđe Božje, ti najveća Božja osobitosti,
Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno,
Milosrđe Božje, izvore što izlaziš iz tajne Presvetoga Trojstva,
Milosrđe Božje, neistraživo razumom ljudi i anđela,
Milosrđe Božje, iz kojega teče sav život i sreća,
Milosrđe Božje, više od neba,
Milosrđe Božje, izvore čuda i tajni,
Milosrđe Božje, što obuhvaća svemir,
Milosrđe Božje, došlo na svijet u osobi Utjelovljene Riječi,
Milosrđe Božje, što izlazi iz otvorene rane Srca Isusova,
Milosrđe Božje, što se za nas nalazi u Srcu Isusovu, a posebno za grješnike,
Milosrđe Božje, neistraživo u uspostavi Presvete Hostije,
Milosrđe Božje, u osnivanju svete Crkve,
Milosrđe Božje, u sakramentu svetoga krštenja,
Milosrđe Božje, u našemu opravdanju po Isusu Kristu,
Milosrđe Božje, što nas posebno obuzima u času naše smrti,
Milosrđe Božje, što nam poklanja vječni život,
Milosrđe Božje, što je uz nas u svakome trenutku našega života,
Milosrđe Božje, što nas zaštićuje od vatre pakla,
Milosrđe Božje, u obraćenju okorjelih grješnika,
Milosrđe Božje, čuđenje anđela i neshvatljivo svetima,
Milosrđe Božje, neistraživo u svim Božjim tajnama,
Milosrđe Božje, što nas podiže iz sve bijede,
Milosrđe Božje, izvore naše sreće i radosti,
Milosrđe Božje, što nas poziva iz ništavila u život,
Milosrđe Božje, što obuhvaća sva djela njegovih ruku,
Milosrđe Božje, što kruni sve što jest i što će biti,
Milosrđe Božje, u koje smo svi uronjeni,
Milosrđe Božje, slatka utjeho izmučenih srdaca,
Milosrđe Božje, jedina nado očajnih duša,
Milosrđe Božje, odmore srdaca, mire usred užasa,
Milosrđe Božje, srećo i zanose svetih duša,
Milosrđe Božje, što budiš pouzdanje usprkos beznadnosti.

Jaganjče Božji, koji si iskazao najveće milosrđe u spasenju svijeta na križu, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji se milosrdno žrtvuješ na svakoj svetoj misi, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji nam opraštaš grijehe, smiluj nam se!

O neshvatljivo i neistraživo Božje milosrđe, smiluj se nama i cijelomu svijetu!

Pomolimo se!
O, Vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim vremenima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego se s velikim povjerenjem predamo u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje. Amen.

ČIN POSVETE SVIJETA BOŽJEMU MILOSRĐU
sv. Ivan Pavao II.

Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom, Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka. Sagni se nad nas grešnike, ozdravi našu slabost, porazi svako zlo, učini da svi stanovnici zemlje dožive tvoje milosrđe da bi u tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek nalazili izvor nade. Vječni Oče, po pregorkoj muci i uskrsnuću svoga Sina, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Amen.

ZA ISPRINT

DEVETNICA U MOLITVENIKU* ZA ŠTOVATELJE BOŽJEGA MILOSRĐA OAZA MILOSRĐA* (ISSUU)

*molitvenik dostupan: koordinacija.bozje.milosrdje@gmail.com ili u Knjižarama Verbuma