Duhovno blago cijele Crkve

foto: izvor: https://milosierdzieplock.pl/pl/1-wrzesnia_sanktuarium_plock (c) Družba Naše Gospe od Milosrđa, Płock

ZA MJESEC SVIBANJ 2024.
U GODINI ZAHVALE ZA SLIKU MILOSRDNOG ISUSA I DNEVNIK SV. FAUSTINE O 90. OBLJETNICI NASTANKA

Zaista je ovo znak vremena!

„Najljepši Božji dar darovan svijetu… duhovno blago cijele Crkve“ – ovako je o sv. Faustini Kowalskoj u svojoj uvodnoj riječi za kineski prijevod Dnevnika – Milosrđe Božje u mojoj duši pisao kardinal Hong Konga. Povodom obljetnice njezine smrti želim se dotaknuti dviju tema iz njezina duhovnog blaga: prva je njezino mjesto u planovima Božje Providnosti, a druga je njezina briga za Domovinu – jer smo zahvalni za slobodnu domovinu Poljsku.

 U planovima Božje Providnosti

Mjesto sv. Faustine u planovima Božje Providnosti možemo opisati jednom rečenicom: ona je prorok Milosrđa koji treba podsjećati svijet na biblijske istine o milosrdnoj ljubavi Božjoj i pripremiti svijet za drugi Kristov dolazak. Taj joj proročki zadatak daje sam Isus govoreći: U Starom Zakonu slao sam proroke svome narodu s gromovima. Danas tebe šaljem cijelom čovječanstvu sa svojim milosrđem. Ne želim kažnjavati ranjeno čovječanstvo nego ga želim izliječiti privijajući ga na svoje milosrdno srce. (Dn 1588)

Njezina misija bila je prenijeti svijetu poruku Milosrđa i pozvati svijet da tu poruku živi novom snagom kroz način života, djela, riječi i molitvu. Središnji dio te poruke Milosrđa koju je pozvana prenijeti cijelom svijetu je naravno pobožnost u čast Božjega milosrđa i to u oblicima koje joj je dao Isus. Poslanje s. Faustine „traje“, rekao je za vrijeme njezine beatifikacije papa Ivan Pavao II. godine 1993., „i donosi čudesne plodove“. Na nevjerojatan način ova pobožnost u čast Milosrdnog Isusa širi se i prenosi po svijetu te dopire do mnogih ljudskih srdaca! Zaista je ovo znak vremena.

U planovima Božje Providnosti s. Faustina nije bila samo prorok i prenositelj Božje poruke nama, sada, nego ona ima i zadatak pripremiti svijet za ponovni Kristov dolazak. Pripremit ćeš svijet za moj konačni dolazak (Dn 429) – rekao je Isus s. Faustini u svibnju 1935. godine. A Majka je Božja dodala: „Svijetu sam dala Otkupitelja, a tvoj je zadatak govoriti svijetu o Njegovu velikom milosrđu i pripremiti svijet na Njegov ponovni dolazak, a neće doći kao milosrdni Spasitelj već kao pravedni sudac.“ (Dn 635) Zapravo, dovoljno je navesti samo te dvije rečenice pa da razumijemo tko je bila ova jednostavna redovnica – sv. Faustina – i koje je njezino mjesto u povijesti Crkve i svijeta.

Vrlo je dobro Božju Pravednost, odnosno njezine planove, iščitavao sv. Ivan Pavao II. i zato je na pragu trećeg tisućljeća baš ovu poruku, koju je Isus povjerio sv. Faustini, predao Crkvi i svijetu za treće tisućljeće vjere da ljudi bolje upoznaju Lice samoga Boga i lice svakog čovjeka. U Łagiewnikima je čitav svijet posvetio Božjemu milosrđu i izrazio želju da se ova poruka s toga mjesta širi „po cijeloj dragoj Domovini i po čitavom svijetu. Neka se ispunjava posebno obećanje Gospodina Isusa da iz ovoga mjesta treba izići ‘iskra koja će pripremiti svijet za Njegov konačni dolazak’ (usporedi Dn 173).“

Briga za Domovinu

„Doputovao sam zahvaliti sv. Faustini jer me je naučila kako ljubiti svoju Domovinu“ – izjavio je jedan mladić. Ova izjava može nas iznenaditi, ali to je njegovo iskreno svjedočanstvo jer sv. s. Fustina zaista nas uči pravoj ljubavi prema Domovini. 

Rodila se u vremenu kada Poljske države nije bilo na kartama Europe, a ipak je svoje mladenaštvo i zreli vijek proživjela u slobodnoj Poljskoj. Umrla je 1938. godine. Zamislimo se malo: znala je što čeka Poljsku za vrijeme Drugog svjetskog rata, znala je da, ako želimo slobodnu zemlju, moramo stalno bdjeti nad njom i da Domovinu treba „imati“ i voljeti kao vlastitu majku. 

Njezino poslanje redovnice u brizi za Domovinu sastojalo se prije svega u tome da napreduje u svetosti, jer sveci su zapravo najveće blago naroda, te da moli posebne milosti za Poljsku.

„Moja ljubljena domovino Poljska, o kada bi samo znala koliko žrtava i molitava za tebe Bogu prinosim“ – zapisala je u svome Dnevniku (Dn 1038). „Neprestano podsjećam Boga na Njegovo obećanje milosrđa. Kada vidim Njegov gnjev, bacam se s pouzdanjem u bezdan milosrđa i u njega uranjam Poljsku – i tada Gospodin ne može posegnuti za Svojom pravednošću. Domovino moja, koliko me koštaš! Nema dana, a da ne molim za te.“ (Dn 1188)

Da moli za Domovinu, poticao ju je i sam Isus, zapravo je tražio od nje da moli Božje milosrđe za Domovinu moleći krunicu. Idi poglavarici – naredio je Isus – i reci joj da želim da sve sestre i djeca izmole ovu krunicu koju sam te naučio. Neka je mole devet dana u kapelici s nakanom da isprose oproštenje kod mojega Oca i Božje milosrđe za Poljsku. (Dn 714)

U jednom viđenju objavio joj je – slično kao nekoć Abrahamu – da će kazniti najljepši grad u Poljskoj, a kazna će biti poput one koja je snašla Sodomu i Gomoru. Naredio joj je da se kroz sedam dana za vrijeme Euharistije posebno s Njime združi i da prikaže Nebeskom Ocu Njegovu Krv i Rane kao zadovoljštinu za grijehe toga grada. Nakon završene sedmodnevne molitve čula je riječi: Zbog tebe ću udijeliti blagoslov cijeloj Zemlji. (Dn 39)

I Majka Božja je poticala s. Faustinu da moli za Domovinu: zahtijevala je da moli, moli i još jedanput moli za svijet, a naročito za svoju Domovinu (usp. Dn 325). Sestra Faustina je u jednom viđenju vidjela Majku Božju s grudima probodenim mačem kako sva u suzama i plačući sobom štiti čovječanstvo i svijet od strašne Božje kazne koja mu prijeti zarad grijeha ljudi (usp. Dn 686). 

U svojim vizijama s. Faustina vidjela je također kako se za Poljsku zauzimaju i sveci na Nebu. Jednoga je dana vidjela Prijestolje Jaganjca i ispred Njega trojicu svetaca: sv. Stanislava Kostku, sv. Andriju Bobolu i sv. Kazimira Kraljevića kako su se zauzimali za Domovinu (usp. Dn 689).

Potkraj svibnja 1938. godine, dok se s. Faustina molila za Domovinu – čula je neobične Isusove riječi: „Kada sam molila za Poljsku, čula sam ove riječi: Poljsku sam posebno zavolio. Ako bude poslušna mojoj volji, uzdignut ću je u snazi i svetosti. Iz nje će izići iskra koja će pripremiti svijet za moj konačni dolazak. (Dn 1832)

Ova iskra, koja ne samo da treba pripremiti svijet za konačni Isusov dolazak, nego treba cijelomu svijetu donijeti mir i ljudima sreću, znači poruku Milosrđa koju je Isus dao s. Faustini. Ova iskra – poruka Milosrđa – širi se iz Łagiewnika po čitavomu svijetu.

Sestra Faustina nije samo molila Božje Milosrđe za svoju Domovinu, već je na izvanredan način i neobično aktivan ambasador svoje Domovine. Pripada skupini najpoznatijih svetaca Crkve. Njezino se ime izgovara po cijelome svijetu s posebnim pijetetom i ljubavlju. U svojim relikvijama prisutna je u više od 120 zemalja svijeta. Njezine relikvije ne nalaze se samo u katoličkim crkvama ili kapelicama, već i po drugim bogomoljama npr. pravoslavaca ili u anglikanskom Svetištu Božjeg milosrđa u Engleskoj.

Na njezin grob u Łagiewnikima u Krakovu hodočaste ljudi sa svih kontinenata: zaštitnica je mnogih župa, grada Łódźa, Svinjicke regije, zaštitnica je mnogih škola i „djela milosrđa“ kao što je primjerice Caritas.

Dva je puta bila zaštitnica Svjetskog dana mladih. Godine 2016. Svetište Božjega milosrđa u Krakovu pohodili su mladi iz 180 država svijeta.

Sveta Faustina spada među najveće mistike u povijesti Crkve, a njezin Dnevnik – Milosrđe Božje u mojoj duši ubraja se u bisere mistične literature.

Isus joj je rekao: Čini što želiš. Dijeli milosti kako želiš, komu želiš i kada želiš. (Dn 31) Zbog tebe ću udijeliti blagoslov cijeloj zemlji. (Dn 39) …i radi tebe ću blagosloviti zemlju. (Dn 980, 1078) Zbog tebe ću blagosloviti svijet. (Dn 1061)


     s. M. Elżbieta Siepak, ZMBM 
Orędzie miłosierdzia, br. 4/2008, str. 4-5

Preveo s poljskog p. Andrzej Wośko, SCJ
koordinator Koordinacije ŠBM

Lektura: Marija Vuković

ZA ISPRINT