Istina o bračnom „da“

Sam Isus jasno govori o nemogućnosti razvoda, jer nakon ženidbe „više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.“ (Mt 19, 6)

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacije za nauk vjere, komentirajući nedavno objavljenu apostolsku pobudnicu Svetoga Oca Amoris laetitia, jednoznačnoje potvrdio da se razvedeni koji žive u novoj bračnoj zajednici nalaze u stanju teškoga grijeha i ne mogu se pričešćivati. Ako bi tko tvrdio da imaju takvu mogućnost i neutemeljeno se pozivao na Amoris laetitia, takav naviješta nauk koji nije u skladu s učenjem Crkve. Nitko ne može promijeniti Božji zakon koji kaže da je valjano sklopljen brak neraskidiv. Spolni čin treba biti, prema Božjem planu, znak sakramenta ženidbe. Svaki spolni čin izvan sakramenta ženidbe je grijeh. Kardinal Müller jasno govori da nije moguće reći „da“ Isusu u sv. Pričesti i istodobno odbacivati Njegovo učenje o neraskidivosti ženidbe. To je proturječje – rekao je Kardinal – jer nije moguće istovremeno biti u stanju milosti posvetne i u stanju grijeha. Ako je tko u stanju smrtnoga grijeha najprije mora na ispovijed i tek kada dobije odrješenje može primiti sv. Pričest. Razvedene osobe mogu ići na sv. Pričest samo ako žive u čistoći ili se rastanu od supružnika s kojim su sklopili civilni  brak, a ako to nije moguće, onda tako da se ustežu od spolnog života. Nemoguće je opravdavati život u grijehu, dakle situacije koje se protive Božjem zakonu.

Dragi supružnici! Uvijek pamtite da vas je Krist u sakramentu ženidbe sjedinio sa Sobom neraskidivim vezom zajedništva. Sam Isus Vam jasno govori o nemogućnosti razvoda, jer nakon ženidbe „više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.“ (Mt 19, 6) Svaka misao i poticaj na razvod dolazi od ‘oca laži’, sotone. Sve svoje krize, probleme i radosti predajte Isusu u svakodnevnoj molitvi. Molite svaki dan Gospinu krunicu, Krunicu Božjega milosrđa, čitajte Sveto Pismo. Samo s Kristom, s Marijom i sa sv. Josipom možete nadvladati sve poteškoće! Ako supružnici zajedno mole, redovito se ispovijedaju i sudjeluju u Euharistiji, tada grade svoju budućnost na čvrstoj stijeni koja je sam Bog. Gospodin Isus vas poziva u Pokret čistih srdaca supružnika jer vas želi naučiti da ljubite, obnavljajući i ozdravljajući vaše bračne odnose. Da biste pristupili PČSS-u trebate najprije ispovjediti sve svoje grijehe u sakramentu pokore, pričestiti se, a zatim izmoliti Molitvu predanja PČSS-a. Molite je svaki dan i živite u svom bračnom zajedništvu. Svoje obveze trebate tako organizirati da vam na prvom mjestu bude molitva. Bdijte da televizija i Internet ne postanu kradljivci vašeg vremena – a nauštrb molitve i odmora. Svakodnevno se molite Bogu za dar čistoga srca da uvijek ustrajete u stanju milosti posvetne, a kad se i dogodi da teško sagriješite (smrtni grijeh), treba odmah ići na sv. ispovijed!

„Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!“ (2 Kor 13, 13)

Molitva predanja Pokreta čistih srdaca supružnika

Gospodine Isuse, zahvaljujemo ti što nas bezgranično ljubiš ljubavlju koja nas brani od zla, podiže iz blata grijeha i liječi najbolnije rane. Zahvaljujemo ti za prisutnost u sakramentu ženidbe i što u tebi uvijek možemo pronaći lijek za svako zlo i snagu za izlazak iz svake poteškoće i krize. Predajemo ti svoj razum, volju, dušu i tijelo zajedno sa svojom spolnošću. Obećavamo da ćemo se svakodnevno susretati s tobom u molitvi, čitanju Svetoga Pisma, redovitom pristupanju svetoj pričesti i klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu. Obećavamo da ćemo redovito pristupati sakramentu pomirenja, odbaciti svaku malodušnost i čuvati se svakoga grijeha.

Odlučujemo da nećemo kupovati, čitati ni gledati časopise, programe, niti filmove pornografskog sadržaja. Obećavamo da nećemo koristiti nikakva kontracepcijska sredstva i potpuno se odričemo svih sredstava koja su protivna začeću života. Obećavamo da ćemo uvijek spremno prihvatiti svako dijete koje ti, Gospodine, pozivaš u život. Želimo mu biti dobri odgajatelji vlastitim primjerom i svjedočanstvom vjere kako bi mu pokazali put do tebe.

Gospodine Isuse, uči nas neprestano raditi na sebi da ovladavamo požudom i osjećajima. Molimo te za odvažnost u svakodnevnom životu u borbi protiv napasti i zla, u izbjegavanju svake navezanosti i ovisnosti, a prije svega od narkotika, alkohola i cigareta. Nauči nas što nam je činiti da bi u našem životu bila najvažnija ljubav.

Marijo, Majko naša, vodi nas putem vjere do samog izvora ljubavi – Krista Isusa. Sa svetim Ivanom Pavlom II. želimo ti se potpuno predati kličući: Totus Tuus, Marijo! Tvom Bezgrješnom Srcu predajemo se potpuno, sve što jesmo, svaki naš korak, svaki trenutak našega života. Amen.

o. Mieczysław Piotrowski, TChr
Miłujcie się, 3 (2016), 47-48

prijevod s poljskog jezika: Jelena Vuković