Isusove rane

KATEHEZE U GODINI ZAHVALE ZA SLIKU MILOSRDNOG ISUSA I DNEVNIK SV. FAUSTINE(2023. – 2024.),pripremaju: Sestre Milosrdnog Isusa (Sisak)22. ožujka 2024. Isuse, uzdam se u Tebe! Ovaj mjesec promišljat ćemo o ranama Kristovim po kojima smo spašeni i našim ranama koje Krist želi uzeti na Sebe i koje je, u konačnici, i uzeo na Sebe Svojom … Continue reading Isusove rane