Kako se moliti?

Provodi manje vremena pred računalom, a više u Mojoj nazočnosti. Čekam te. Čeznem za tobom. Želim ti dati svu ljepotu i plodove prijateljstva koje je Moje Srce pripremilo samo za tebe – samo moraš doći k Meni. (11. veljače 2009.)

Božja čežnja

Otajstvo Božje čežnje za čovjekovom ljubavlju jedna je od glavnih poruka koju je Gospodin Isus uputio jednom irskom monahu, a objavljene su u knjizi In sinu Jesu – Kad Srce progovori srcu. Ovdje ćemo se zaustaviti na odlomcima u kojima nas Isus uči kako se moliti.

Molitva je razgovor. Plod molitve je intiman odnos s Bogom. Isus želi ostvariti tu intimnost sa svakim od nas. Od svih stvorenih bića i stvari jedino je čovjek sposoban u potpunoj slobodi odgovoriti ljubavlju na beskonačnu Ljubav kojom nas Bog ljubi. Jedino je čovjek onaj „ti“ kojega Bog želi i kojega poziva na zajedništvo u savršenoj ljubavi i u jedinstvo Oca i Sina i Duha Svetoga.

Dopusti Mi da se molim u tebi

Za vrijeme molitve Duh Sveti sjedinjuje dušu s Kristom i dopušta joj da zajedno s Njim stane pred Lice Očevo. U poruci od 28. ožujka 2008. Isus govori: „Duh Sveti sjedinjuje tvoju dušu s Mojom, tvoje srce s Mojim tako da dok se moliš tvoja molitva postaje Moja molitva koja se uzdiže k Ocu kao miomirisni kâd.“ Isus također moli: „Daj mi svoje srce kao kadionicu za slatki kâd Mojoj molitvi upravljenoj k Ocu. […] Dopusti Mi da se Ja molim u tebi.“ (3. srpnja 2008.)

Što u praksi znači dopustiti Isusu da se moli u nama? Odgovor bismo mogli naći u dijelu poruke od 28. ožujka 2008.: „Ostavi po strani svaki nemir i brigu i dopusti Duhu Svetomu da nježno sjedini tvoje molitve s molitvom koja se uzdiže k Ocu iz Mojega Euharistijskog Srca.“ „Ja ću ti reći kako se moliti. Nadahnut ću te da znaš što želim da Me moliš. Udijelit ću ti milosti za koje sam u tebi pobudio želju i za koje si se, po Mome nadahnuću, molio. Baš je o tome mislio Moj Apostol kad je pisao: ‘Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima.’ (Rim 8, 26-27) Duh proniče Srce Moga Oca i zna sve želje Mojega Presvetog Srca koje imam za tebe. Kad moliš, ne moraš se brinuti što ćeš reći ili za što trebaš moliti. Dovoljno je ponizno stati u Mojoj prisutnosti i moliti onako kako te Duh Sveti nadahnjuje. Takva je molitva uvijek lijepa. Takva molitva uvijek donosi plodove jer ne dolazi od tebe, već od Mene, nije ono što ti želiš, nego ono što ti Ja želim dati.“ (3. srpnja 2008.)

Ključ od riznice

Tajna dobre molitve je u pouzdanju. Isus u više navrata ističe da stav pouzdanja otvara vrata riznice Njegova Srca. Možda je upravo zato pouzdanje glavni cilj Sotoninih napada koji nas na razne načine i po svaku cijenu nastoji obezvoljiti za molitvu i u nama izazvati mnogovrsne sumnje, počev s onom: sluša li me Bog uopće?… Međutim, Isus uvjerava: „S većom pozornošću Ja slušam tvoje molitve nego što ih ti izgovaraš. Uzdaj se u Mene. Vjeruj u Moju nježnu i vjernu ljubav prema tebi. Tvoj sam prijatelj i izabrao sam te da budeš prijatelj Mog Euharistijskog Srca. Zašto misliš da ne bih slušao tvoje molitve?“ (13. prosinca 2009.) Isus želi da Mu dolazimo dječjim pouzdanjem: „Govori mi pun ufanja i bez straha da ćeš biti odbačen ili da te neću razumjeti. Znam tvoje najtajnije misli i dobro znam što Me želiš pitati […]. Znam sve, samo želim da mi se ti obratiš jer želim razgovarati s tobom. Izabrao sam te za Svog prijatelja i želim da ustraješ u ljubavi, u blizini Mog Srca. […] Nikada ne prestaj razgovarati sa Mnom.“ (27. kolovoza 2011.)

Isus također želi da Mu za vrijeme molitve predamo sve muke koje u srcu nosimo: „Dođi k Meni s nejasnoćama, problemima i strahovima, a ja ću se pobrinuti za njih. Za Mene tama nije tamna, i noć blista kao dan. Nema takvih situacija ni tako velikih trpljenja koje ne bih mogao učiniti lakim bremenom; naprotiv – ako je to po Mojoj volji – mogu potpuno skinuti teret s onih koji su njime pritisnuti.“ (7. rujna 2011.)

Najbolje rješenje

Koliko se duša uzda može se, među ostalim, vidjeti po načinu na koji prihvaća Božji odgovor na molitve koje Mu je uputila. Isus nam savjetuje kako dušu učiniti uvijek spremnom: „Uzdaj se da će Moj odgovor na tvoje molitve biti najbolje od svih mogućih rješenja i nikad Mi ne zaboravljaj zahvaliti u molitvi jer nijedna tvoja molitva ne ostaje bez odgovora.“ (13. prosinca 2009.)

„Nemoj Mi dolaziti s gotovim rješenjima. Dođi Mi sa svojim problemima i dopusti da Ja budem taj koji će ih riješiti. […] Moli s pouzdanjem i predanjem, a ne sa skrivenom primisli da Me na nešto trebaš prisiliti što si ti zamislio. […] Jako su nesretni oni koji Mi dolaze s vlastitim rješenjima umjesto da Mi predaju svoje probleme, potrebe i prošnje. […] Neke duše su tako navezane na ono što im – kako one misle – trebam dati kao odgovor na njihove molitve, da – kad im darujem ono što je za njih bolje i što je na veću slavu Mojega Oca i Moju –to nisu u stanju prepoznati. To je zato što ne mole pod utjecajem Duha Svetoga. Mole iz ponora svojega mraka, zaslijepljenosti i skučenog gledanja na stvari, ograničavaju ono što bih mogao za njih učiniti, služe se svojim molitvama u želji da kontroliraju Moju ljubaznu svemoć. Kada se moliš za nešto, učini to prepuštajući se potpuno Mojoj mudrosti, ljubavi i Mojoj savršenoj volji. Moli se tako i vidjet ćeš čuda koja će nadići sva tvoja očekivanja.“ (7. rujna 2011.)

U Božje vrijeme

Božji odgovor na naše molitve ne stiže „odmah i sad“. U tim situacijama sjetimo se ovih riječi: „Ako sam i oduljio s odgovorom, vjeruj da ću ti ga dati po osobama koje te okružuju, koje su s tobom u kontaktu ili po događajima, okolnostima i onim jedva primjetnim znakovima Moje providnosti kojima dušama pružam dokaze Svoje ljubavi.“ (27. kolovoza 2011.)

Poruka od 25. svibnja 2010. pokazuje da Isus poziva svakoga od nas da odvažno i hrabro svladavamo svaku napast nevoljkosti i otkrivamo logiku zajedništva duhovnih dobara u Božjem „vječnom sada“: „Ne griješiš kada stavljaš pouzdanje u Moju milosrdnu dobrotu, jer sam vjeran Svojim prijateljima i mogu im dati sve što obećam. Molim te samo da ne odustaješ dok čekaš Moj odgovor. Tvoje ljudske kalkulacije u odnosu na stvari i vrijeme nisu istovjetne Mojoj percepciji vjekova i vremena u – vječnom sada. Tvoje molitve neće biti besplodne u vjekovima koji dolaze, a od molitava mnogih koje su Mi upravljene u prošlosti, i ti imaš koristi. Moje ruke i Moje Srce otvoreni su za tvoje vapaje.“

Zagovorna molitva

U knjizi In sinu Jesu nalazimo i odlomke u kojima nas Isus poučava kako trebamo moliti i za druge: „Kada se za nekoga moliš, čini to s bezgraničnim pouzdanjem u Moju ljubav prema toj duši.“ (7. rujna 2011.) „Počni od potpunog sjedinjenja s Mojom savršenom voljom koju imam za tu dušu i zagledan u planove koje imam za tu dušu. Želi samo ono što Ja za nju želim. Neka tvoja molitva bude usklađena s Mojom kako bismo zajedno mogli raditi za duše i za veću slavu Mojega Oca.“ (23. lipnja 2009.)

„Kada moliš za bolesnoga, dovoljno je da Mi kažeš: ‘Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je’ (usp. Iv 11, 3). Ostalo prepusti Mojem ljubljeznom Srcu. Ako moliš za njegovo ozdravljenje, čini to s pouzdanjem u Moju ljubav da tvoja vjera bude spremna prihvatiti Moj odgovor u bilo kojem obliku. […] Oslobodi se svake želje vidjeti plodove svoga zagovora. Dopusti da primim tvoje molitve i da na njih odgovorim Svojom beskrajnom mudrošću, ljubavlju i prema savršenoj volji koju imam za tu osobu koju prinosiš pred Moje Euharistijsko Lice.“ (7. rujna 2011.)

Ljubavni dijalog

Molitva je vrijeme gledanja licem u Lice Onoga koji nas je prvi uzljubio i koji poradi te ljubavi nije oklijevao platiti najvišu cijenu: smrt na križu. Isus nas moli: „Dopusti Mi govoriti tvome srcu. […] Tvome srcu želim otkriti tajne Svoga Srca. Ne treba li tako biti među prijateljima?“ (1. svibnja 2008.) „Cilj svake riječi koju ti govorim je sjedinjenje sa Mnom. […] Prijatelji i zaljubljeni međusobno se povjeravaju i govore si što im je na srcu. Nakon razgovora, ostaju sjedinjeni  i u tišini koja je najsavršeniji izraz njihove ljubavi.

Tako se mnogo duša boji tišine u koju ih želim uvesti – samo kad bi Mi to dopustile. Strah ih tjera sakriti se iza riječi i misli, a Moja je želja sjediniti ih sa Sobom po vjeri, nadi, a posebno po ljubavi. Ljubav je vez Mojeg sjedinjenja s tobom i sa svakom dušom koju sam izabrao da živi darom Moga božanskog prijateljstva. […] Upravo je tišina najčišći izraz Moje ljubavi prema tebi i tvoje ljubavi prema Meni. Postupno ću te uvoditi u tu tišinu međusobne ljubavi. Neću prestati razgovarati s tobom jer su ti potrebne i Moje riječi, kao i drugim dušama, ali ću te naučiti nasljedovati sv. Ivana, Mojeg ljubljenog učenika, koji je naslonio svoju glavu – tako punu misli, briga, strahova i riječi – na Moje Presveto Srce. Nauči se nalaziti mir i savršenu sreću u osluškivanju ritma vječnih otkucaja Mojega Srca koje kuca iz ljubavi prema tebi […]. Ne računa se duljina tih trenutaka već intenzitet Božanske ljubavi koja ih ispunjava.“ (21. ožujka 2009.)

Rastresenosti

Ni naša grješnost, ni naša slabost, ni naše rastresenosti ne mogu nas rastaviti od ljubavi Kristove (usp. Rim 8, 35-39).

„Misliš da je tvoja nesposobnost da moliš sabrano zapreka Mojoj milosti? Kad bi tako bilo, ne bih bio u stanju posvetiti ogromno mnoštvo onih koje Moja Crkva smatra svetima.“ (12. srpnja 2009.)

„Rastresenosti, ako nisu namjerne, nisu preprjeka Mojem djelovanju u duši. Moja milost je tako proniče da takne srce duše koja je u tišini spremna primiti Moj ozdravljujući i posvećujući dodir. Dođi k Meni sa žarkom željom predati Mi se, i to je dovoljno. […] Donesi Mi svoje želje, svoju dobru volju i iskreno kajanje za sve svoje grijehe, a prije svega svoje beskrajno pouzdanje u Moju milosrdnu ljubav. Dođi po ono što ti želim dati. Kad to primaš s jednostavnošću i zahvalnošću srca, odmah slaviš i Moje milosrđe.

Nisam tiranin molitve. Ne molim te za molitvu jer bih te njome želio opteretiti ili za nešto što bi bilo neostvarivo. Molim te da Mi pokloniš svoje prijateljstvo i podijeliš sa Mnom svoje misli. Želim da ustraješ u Mojoj prisutnosti… Molitva u kojoj zapadaš u san ili ona rastresena ništa mi se manje ne sviđa od one koju izgovaraš dok si skrušen i sabran. Tvoje subjektivne sposobnosti ne zadržavaju djelovanje Moje milosti u tvojoj duši. Dakle, vjeruj da ću učiniti stvari koje nisi u stanju učiniti ti sam za sebe i dopusti Mi da djelujem u tebi u tajnosti po Duhu Svetom na način koji primjećuje jedino pogled Mojega Oca.“ (12. srpnja 2009.)

Poseban poziv

„Ako te učim kako se moliti […], onda je to samo zato što želim da to činiš često, da se moliš ustrajno i da primiš velike stvari od Moje svemoguće ljubavi. Ako se budeš molio ispravno – ovako kako sam te naučio – možeš se moliti smireno i odvažno jer Ja sam s tobom i nikada te neću ostaviti. Moj će blagoslov počivati nad svime što budeš činio čista srca Meni na hvalu i na slavu Mojega Oca.“ (7. rujna 2011.)

„Moli se tako i dopusti mi da izlijevam Svoje milosti i iskazujem ti Svoju darežljivost u svim trenutcima i u svim okolnostima tvoga života. […] Molim te samo za to da Mi dopustiš djelovati u tebi, po tebi i oko tebe onako kako Ja to želim. Kad bi Mi sve duše dopustile da djelujem u njima onako kako želim, Crkva bi postala svjedok proljeća svetosti, što joj žarko želim. Takve duše, po potpunoj predanosti Mojoj providnosti, ustanovit će Moje Kraljevstvo mira i svetosti ovdje na zemlji.“ (8. siječnja 2010.)

„Ljubi Me i pokaži Mi svoju ljubav darujući Mi svoje vrijeme. Budi kao svijeća koja stoji samo zato da izgori u Mojoj prisutnosti. Dovoljno je da si tu sa Mnom i da Mi darivaš plamen svoje ljubavi.“ (7. travnja 2016.)

Małgorzata Radomska, Miłujcie się 4/2020, 32-35

Prijevod s poljskog: Jelena Vuković
Lektura: Marija Vuković