Klinika čistih srdaca…

foto by: Miłujcie się!

Boga, koji je ljubav sama, moguće je doživjeti (gledati) kroz čistu ljubav – Božji dar – koja se rađa u srcu muškarca i žene.

Ne boj se

Prvi put u životu prisustvovala je egzorcizmu. Snažno je doživjela užasavajuću prisutnost zlih duhova. Za vrijeme egzorcizma, koji je trajao gotovo dva sata, cijela je zajednica gorljivo molila Krunicu Božjeg milosrđa, dok je svećenik egzorcist molio posebnu molitvu. Slušala je jezive glasove i ogavnosti koje su dopirale od zlih duhova. Bilo je to za nju strašno iskustvo, a po povratku kući počela je osjećati paničan strah. Tek joj je župnik posvijestio da je to iskustvo bilo izraz velike milosti, dar, koji joj je posvijestio da zli duhovi uistinu postoje, da je to otajstvo zla koje u svakom čovjeku budi prirodan strah i užas. Egzorcizmom su zli duhovi primorani objaviti svoju prisutnost što je za njih strašan poraz. Oni se, naime, ni pod koju cijenu ne žele objaviti jer im odgovara da ljudi nisu svjesni njihove prisutnosti. Njima je itekako važno da ljudi potpuno prestanu vjerovati u njihovo postojanje. Time se lako prepuštaju vlasti tih izopačenih, užasavajućih duhovnih bića, čineći svjesno i dobrovoljno smrtni grijeh, odbijajući ispovijed. I upravo je to najveća ljudska tragedija – život u stanju smrtnog grijeha, odbacivanje Božjeg milosrđa! Tada je prisiljen i izmanipuliran silama zla koje ga žele odvesti u vječnu propast. Ne treba se bojati nečistih duhova. Jer ako smo u stanju milosti posvetne i sjedinjeni u ljubavi s Kristom, oni se boje nas i ne mogu nam učiniti ništa nažao. Treba se jedino bojati života u smrtnom grijehu jer se tako dobrovoljno predajemo vlasti zlih sila.
Jedno od najsnažnijih i najpodlijih djelovanja zlih duhova je navođenje na grijehe nečistoće. Majka Božja Fatimska rekla je bl. Jacinti da su upravo grijesi nečistoće ti koji vode najviše ljudi u pakao. Pakao je apsolutni egoizam, a grijesi nečistoće produbljuju egoizam i nište sposobnost ljubiti; zato su oni put do pakla. Bog nam jasno govori: »Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.« (1 Kor 6, 9-10). Grijesi nečistoće su iznimno opasni, posebno jer se dotiču sfere ljudske spolnosti s kojom su povezana snažna misaona i osjećajna iskustva. Postoji velika opasnost poistovjećenja grijeha nečistoće s tim iskustvima što dovodi do lažne tvrdnje da Bog u 6. i 9. zapovijedi zabranjuje nešto što je u svojoj naravi prirodno i dobro.

Poziv na čistu ljubav

O, kako je veliko dostojanstvo čovjeka, stvorena kao muškarac i žena, na sliku Božju, koji je u apsolutnom jedinstvu svog Božanstva zajedništvo osoba: Oca, Sina i Duha Svetog. Sam Bog poziva čovjeka (muškarca i ženu) na ljubav. Taj poziv na ljubav upisan je u osobu, u dušu i tijelo muškarca i žene. Poziv na ljubav ima svoju čudesnu, metafizičku ljepotu u duhovnoj, osjećajnoj i tjelesnoj dimenziji. Bog nas poziva da čistu ljubav ne krivotvorimo, da ne uništimo njezino bogatstvo i ne okaljamo njezinu ljepotu. Spolni život muškarca i žene, po Božjem naumu, treba biti znak uzajamne, neraskidive bračne ljubavi. On treba izražavati potpuno, bezinteresno, uzajamno darivanje sveukupnog duhovnog i tjelesnog bogatstva njihovih osoba. Da bi to bilo moguće, Isus Krist ustanovio je sakrament ženidbe. Primanjem tog sakramenta, muškarac i žena, postaju supružnici, a Isus Krist izvor i jamstvo njihova neraskidiva jedinstva i ljubavi. Spolni život Bog je namijenio samo mužu i ženi; on mora biti znak sakramenta ženidbe, iskustvo uzajamne ljubavi u Božjoj ljubavi, mjesto čudesnog stvaranja novih ljudskih stvorenja. Bog poziva ženu i muškarca na uzajamnu ljubav i Njegov se glas razliježe u njihovim savjestima: »Blago čistima srcem, jer oni će Boga gledati.« Boga koji je ljubav sama, moguće je doživjeti (gledati) kroz tu čistu ljubav – Božji dar – koja se rađa u srcu muškarca i žena.

Otrov zla

Što je temelj smrtonosnom otrovu zla koji u sebi nose grijesi nečistoće, kao što su samozadovoljavanje, predbračni odnosi, pornografija, homoseksualnost, preljub, kontracepcija itd.?
Iza svih tih grijeha krije se egoizam i doživljaj ljudskog tijela kao predmeta, kao izvor ugode i pobuđivanja osjećaja. Čovjek je osoba i nikada se prema njemu ne smijemo odnositi kao prema predmetu, za utaženje želja misli i srca, jer to ponizuje njegovo dostojanstvo i uništava odnos ljubavi: »Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!« (1 Kor 6, 19-20).
Griješeći grijehom nečistoće, čovjek se usredotočuje na sebe, na svoje misaono-osjećajne težnje, i uništava ljubav, produbljuje egoizam, postaje ovisan i predaje se silama zla. Bog, međutim, poziva čovjeka na ljubav, na bezinteresno darivanje sebe po uzoru Osoba u Presvetom Trojstvu.
Prvi korak na putu čiste ljubavi je svijest kako veliku propast duha uzrokuje svaki svjestan i dobrovoljan pristanak na grijeh nečistoće. Potrebno je svakodnevno moliti za dar izbjegavanja grešne prigode i dar čistog srca.

Pođi za mnom

Ivan Pavao II. nas poziva: »I zato vas molim da u tom iznimno važnom razdoblju svog života ne zanemarite razgovor s Kristom – dapače – da što češće razgovarate s njim. Kada Krist kaže: “Pođi za mnom!” taj poziv može značiti: “Pozivam te na još drugačiju ljubav”, no vrlo često znači: “Pođi za mnom” koji sam Zaručnik – Crkve svoje zaručnice… pođi i postani i ti zaručnik svojoj zaručnici (…), budi i ti zaručnica svom zaručniku. Postanite oboje sudionici tog otajstva, sakramenta o kojem poslanica Efežanima govori kako je velik: u odnosu Krista i Crkve!« Nemoj proigrati svoj život, već donesi odluku potpunog predanja Kristu kako bi izliječio i učinio zrelom svoju ljubav u svojoj »klinici« Pokreta čistih srdaca.

»Klinika« Pokreta čistih srdaca

Ne daj se zavesti reklamom razuzdanog života i pornobiznisa! Jedino je Isus Put, Istina i Život (usp. 14, 6). Njegova je ljubav snažnija od svih sila zla. S velikim pouzdanjem priljubi se uz Isusa, potpuno mu se predajuć iz dana u dan kako bi te mogao oslobađati od nevolje grijeha i naučiti ljubiti čistom ljubavlju. Svaki dan poduzmi korake i napor živjeti prema Njegovim željama i hrabro se suprotstavljaj struji »civilizacije smrti« i brutalnog egoizma. U tu svrhu nauči se samodisciplini u realizaciji dnevnog rasporeda u kojem je potrebno naći vrijeme za molitvu, za marljiv rad i odmor (najbolje neka vrsta sporta), važan je i san, stoga je potrebno ranije lijegati i ranije ustajati. Redovito pristupaj sakramentu ispovijedi i Euharistiji – to je srž duhovne terapije u zajednici Pokreta čistih srdaca; to je ujedno »klinika čistih srdaca« u koju Isus poziva na izlječenje svih bez iznimke. »Čistoća zahtijeva postizanje gospodstva nad sobom, što je odgoj za ljudsku slobodu. Alternativa je jasna: ili čovjek zapovijeda svojim strastima i postiže mir ili pušta da ga zarobe i postaje nesretan.« (KKC 2339, str. 575).

Postizanje vlasti nad sobom i čisto srce zadobivaju se napornim radom na svojoj duši i sjedinjenjem s Isusom koji je liječnik, čuvar i voditelj na teškim putovima duhovnog života. Liječenje u Isusovoj »klinici« je sazrijevanje u čistoj i bezinteresnoj ljubavi, kao i teško uspinjanje na najviši duhovni vrhunac kojem je ime – ljubav. Ne boj se krenuti s Isusom u tu najvažniju duhovnu pustolovinu. Tko može pristupiti Pokretu čistih srdaca? Svaki onaj koji želi Isusu darivati svoje srce da ga On izliječi i koji se od Njega žele naučiti čistoj ljubavi. Koje su obveze? Iskrenu spremnost ispunjavanja svih obveza koje su sadržane u Molitvi predanja, a osobito svakodnevna molitva, redovito primanje sakramenata i izbjegavanje teškog grijeha i život u milosti posvetnoj te rad na sebi.

Kada i kako je moguće pristupiti Pokretu čistih srdaca? U svakom trenutku! Odi na ispovijed i na Pričest. Kad primiš Isusa u Pričesti predaj mu svoje srce moleći sljedeću molitvu:

Molitva predanja Pokreta čistih srdaca

Gospodine Isuse, zahvaljujem ti što me bezgranično ljubiš ljubavlju koja me brani od zla, 
podiže iz blata grijeha i liječi najbolnije rane. 
Predajem ti svoj razum, volju, dušu i tijelo zajedno sa svojom spolnošću.
Obećavam da neću stupati u spolne odnose do trenutka sklapanja sakramenta ženidbe. 
Nastojat ću ne čitati, ne kupovati i ne gledati pornografske časopise,
programe i filmove. 
(Djevojke mogu dodati: Nastojat ću oblačiti se čednije kako moj način oblačenja ne bi izazivao požudne misli ili želje.) 
Obećavam da ću se svakodnevno susretati s tobom u molitvi, čitanju Svetoga Pisma, 
redovitom pristupanju svetoj pričesti i klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu.
Obećavam da ću redovito pristupati sakramentu pomirenja, odbaciti svaku malodušnost 
i čuvati se svakoga grijeha. 
Gospodine Isuse, uči me neprestano raditi na sebi da mogu nadvladati spolne čežnje i požude. 
Molim te za odvažnost u svakodnevnom životu da nikada ne posegnem za narkoticima 
ili bilo čim što stvara ovisnost, kao što su alkohol i cigarete. 
Nauči me što mi je činiti da bi u mom životu bila najvažnija ljubav. 
Marijo, Majko moja, 
vodi me stazama vjere do samog izvora ljubavi – Krista Isusa. 
Sa svetim Ivanom Pavlom II. želim ti se potpuno predati kličući: 
Totus Tuus, Marijo! 
Tvom Bezgrješnom Srcu predajem se potpuno: 
sve što jesam, svaki svoj korak, svaki trenutak svoga života. 
Blagoslovljena Kraljice i Majko, isprosi mi dar čistog srca. 
Amen!

Pokret čistih srdaca – opširnije

Uredništvo Miłujcie się
Ljubite jedni druge X(2011), str. 55-58

prijevod s poljskog: Jelena Vuković