Kontaktirajte nas

cIJENIMO VAŠE MIŠLJENJE!

KATOLIČKA INTERNETSKA STRANICA ZA NOVU EVANGELIZACIJU

IMPRESSUM

Glavna urednica: Jelena Vuković

E-mail: jelena.vukovic@bozjemilosrdje.net

Tehnički urednik: Ivan Gadža

E-mail: ivan.gadza@bozjemilosrdje.net

Suradnici: Marija Vuković (lektura), o. Andrzej Wośko SCJ (duhovno vodstvo, savjetnik)