Litanije Duhu Svetomu

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas
Oče, nebeski Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše Sveti Bože, smiluj nam se
Sveto, Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se

Duše Sveti, istog veličanstva s Ocem i Sinom, smiluj nam se !
Duše Sveti, koji se s Ocem i Sinom skupa častiš i slaviš,
Duše Sveti, Gospodine i djelitelju svega života,
Duše vjere i pouzdanja,
Duše istine i ljubavi,
Duše mudrosti i razuma,
Duše savjeta i snage,
Duše znanja i pobožnosti,
Duše straha Božjega,
Duše radosti i mira,
Duše skromnosti i blagosti,
Duše strpljivosti i ustrajnosti,
Duše dobrote i smilovanja
Duše čistoće i djevičanstva,
Duše vjernosti i istinitosti,
Duše svetosti i pravde,
Duše savršenosti,
Duše izabrane djece Božje,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od svakoga zla, oslobodi nas Gospodine!
Od svakoga grijeha,
Od zamki zlog neprijatelja,
Od nevjere i praznovjerja,
Od malodušnosti i očaja,
Od zle preuzetnosti,
Od zatvorenosti pred spoznatom istinom,
Od okorjelog i nepokornog srca,
Od svakog neprijateljstva i pakosti prema svome bližnjemu,
Od svakog nepoštenja,
Od svake neistine,
Od svake oholosti i nadutosti,
Od zlobe i zavisti,
Od svake površnosti i sljepoće duha,
Na času smrti,

Mi, grješnici, Tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš našu svetu Crkvu voditi i uzdržati,
Da se dostojiš svetog Oca i sve biskupe prosvijetliti i ojačati,
Da se dostojiš naše dušobrižnike posvetiti,
Da se dostojiš svemu kršćanskom puku jedno srce i jednu dušu darovati,
Da se dostojiš sve koji lutaju k spoznaji istine i k jedinstvu vjere privesti,
Da se dostojiš svim narodima trajni mir darovati,
Da se dostojiš sve vjerne svojim darovima ispuniti,
Da se dostojiš duše preminulih u vječnu radost uvesti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se! Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo spoznamo i njegovoj se utjesi vazda radujemo.

Djela naša, molimo, Gospodine, milošću svojom preteci i pomoću prati, da se svaka naša molitva, misao i radnja s tobom vazda započne i započeta da se s tobom dovrši. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.