Litanije...

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETE FAUSTINE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo,
moli za nas!
Sveta Faustino, živi svjedoče milosrdnog Nebeskog Oca, moli za nas!
Sveta Faustino, ponizna službenice Isusa – Utjelovljenog milosrđa,
Sveta Faustino, poslušno oruđe Duha Posvetitelja,
Sveta Faustino, pouzdana kćeri Majke milosrđa,
Sveta Faustino, posrednice poruke o Božjem milosrđu,
Sveta Faustino, vjerna tajnice riječi Isusa Milosrdnog,
Sveta Faustino, ključarice Boga bogatog milosrđem,
Sveta Faustino, dare Božji za čitav svijet,
Sveta Faustino, koja si vidjela Božju dobrotu u svakom stvorenju,
Sveta Faustino, koja veličaš Boga u otajstvu Njegova Utjelovljenja,
Sveta Faustino, sudionice Gospodinove Muke i Uskrsnuća,
Sveta Faustino, predvoditeljice na Isusovom Križnom putu,
Sveta Faustino, koja si susretala Isusa u svetim sakramentima,
Sveta Faustino, sjedinjena sa Zaručnikom u svojoj duši,
Sveta Faustino, očarana milosrđem Boga u životu Blažene Djevice Marije,
Sveta Faustino, koja ljubiš Crkvu – Mistično Tijelo Kristovo,
Sveta Faustino, jaka pravom vjerom,
Sveta Faustino, ustrajna neslomljivom nadom,
Sveta Faustino, goruća vrućom ljubavlju,
Sveta Faustino, lijepa istinitom poniznošću,
Sveta Faustino, jednostavna djetinjim pouzdanjem,
Sveta Faustino, uzore vršenja volje Božje,
Sveta Faustino, primjeru požrtvovne službe,
Sveta Faustino, čuvarice svećeničkih i redovničkih duša,
Sveta Faustino, zaštito mladih i duša male djece pred Zlim,
Sveta Faustino, nado palih i očajavajućih duša,
Sveta Faustino, jakosti bolesnika i patnika,
Sveta Faustino, koja jačaš pouzdanje u srcima umirućih,
Sveta Faustino, žrtvo za grešnike,
Sveta Faustino, zabrinuta za spasenje svih ljudi,
Sveta Faustino, posrednice duša u čistilištu,
Sveta Faustino, koja moliš milosrđe Božje za cijeli svijet,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas sveta Faustino,
… da životom i riječima naviještamo divna djela i poruku Božjeg milosrđa.

 

Pomolimo se!

Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar života i djelo svete Faustine i po njezinu zagovoru pomozi nam rasti u nadi prema Tebi i milosrđu spram bližnjih. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA PAPE IVANA PAVLA II. SVETOJ FAUSTINI

Sveta Faustino, Božji dare našem vremenu, dare za cijelu Crkvu, isprosi nam da mognemo shvatiti dubinu Božjeg milosrđa i pomozi nam da ga osobno doživimo i svjedočimo našoj braći. Tvoja poruka svjetlosti i ufanja neka se širi po čitavom svijetu, neka vodi grešnike obraćenju, neka ublaža­va svađe i mržnju, neka daruje svim narodima snagu za djelatnu ljubav i međusobnu solidarnost. Mi, danas promatrajući zajedno s tobom lice Krista Uskrsloga, ponavljamo tvoje riječi pune povjerenja i pouzdanja: Isuse, uzdam se u Tebe!

 

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETOG IVANA PAVLA II., PAPE

MOLITVA ZA MILOST PO ZAGOVORU IVANA PAVLA II., PAPE

O, Presveto Trojstvo, zahvaljujemo Ti što si Crkvi darovalo papu Ivana Pavla II. te je u njemu zasjala nježnost Tvoga očinstva, slava križa Kristova i sjaj Duha ljubavi. Pouzdajući se sasvim u Tvoje beskrajno milosrđe i u Marijin majčinski zagovor, on nam je pružio živu sliku Isusa, dobroga pastira i pokazao da je svetost, kao najviši oblik redovitoga kršćanskoga života, put kojim možemo postići vječno zajedništvo s Tobom. Daj nam, njegovim zagovorom, po Tvojoj volji, milost što je molimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

 

 

(Imprimatur: kardinal Stanisław Dziwisz, nadbiskup krakovski,
12. travnja 2011.
)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo,
moli za nas!
Sveti Ivane Pavle II.,
Uronjen u Oca, bogatog milosrđem,
Sjedinjen s Kristom, Otkupiteljem čovjeka,
Pun Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca,
Potpuno predan Mariji,
Prijatelju svetih i blaženih,
Nasljedniče Petra i slugo slugu Božjih,
Čuvaru Crkve i naučitelju vjerskih istina,
Oče Sabora i izvršitelju njegova nauka,
Potporo jedinstva kršćana i čitave ljudske obitelji,
Gorljivi štovatelju Euharistije,
Neumorni hodočasniče ovom zemljom,
Misionaru svih naroda,
Svjedoče vjere, ufanja i ljubavi,
Ustrajni sudioniče u trpljenju s Kristom,
Apostole mira i pomirenja,
Promicatelju civilizacije ljubavi,
Navjestitelju nove evangelizacije,
Učitelju koji nas potičeš zaroniti u dubine,
Učitelju koji nas upućuješ na svetost kao mjerilo života,
Prvosvećeniče Božjeg milosrđa,
Svećeniče što ujedinjuješ Crkvu u slavljenju Žrtve,
Pastiru koji svoje stado vodiš u nebo,
Brate i učitelju svećenika,
Oče posvećenih osoba,
Zaštitniče kršćanskih obitelji,
Potporo bračnih drugova,
Branitelju nerođenih,
Zaštitniče djece, siročadi i napuštenih,
Prijatelju i odgojitelju mladih,
Dobri Samaritanče prema onima koji trpe,
Potporo starijima i osamljenima,
Navjestitelju istine o dostojanstvu čovjeka,
Čovječe molitve uronjen u Boga,
Ljubitelju liturgije kojom se Žrtva slavi na oltarima svega svijeta,
Utjelovitelju radišnosti,
Zaljubljeniče u Križ Kristov,
Primjeru ostvarivanja zvanja,
Ustrajan u trpljenju,
Uzore života i smrti za Gospodina,
Ti koji opominješ grješnika,
Ti što pokazuješ put zabludjelima,
Ti koji praštaš prijestupnicima,
Pun poštovanja prema protivnicima i progoniteljima,
Glasnogovorniče i branitelju progonjenih,
Zaštitniče nezaposlenih,
Branitelju beskućnika,
Pohoditelju utamničenih,
Potporo slabih,
Svekoliki učitelju solidarnosti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II.,
da životom i riječju svijetu naviještamo Krista, Otkupitelja čovjeka.

Pomolimo se:
Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar apostolskog života i poslanja svetog Ivana Pavla II. te nam po njegovu zagovoru pomozi da rastemo u ljubavi prema tebi i svim ljudima odvažno naviještamo ljubav Kristovu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETOG IVANA PAVLA II., PAPE (2)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, 
Duše sveti Bože, s
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Slugo Božji Ivane Pavle II.,  
Ivane Pavle II., Veliki Papa,
Ivane Pavle II., namjesniče Kristov ne zemlji,
Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra,
Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća,
Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće,
Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku „Totus Tuus“,
Ivana Pavle II., ljubitelju svete krunice,
Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma,
Ivane Pavle II., hodočasniče u Marijanska svetišta,
Ivane Pavle II., marljivi apostole,
Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja,
Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga,
Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa,
Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka,
Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila,
Ivane Pavle II., apostole Euharistije,
Ivane Pavle II., apostole bolesnika,
Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija,
Ivane Pavle II., učitelju istine…moli za nas!
Ivane Pavle II., prijatelju malenih,
Ivane Pavle II., prijatelju mladih,
Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih,
Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče,
Ivane Pavle II., neustrašivi proroče,
Ivane Pavle II., neumorni putniče,
Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima,
Ivane Pavle II., uzore kršćanima,
Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti,
Ivane Pavle II., uzore umiranja,
Ivane Pavle II., primjeru svetosti,
Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva,
Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika,
Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih,
Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas slugo Božji Ivane Pavle II.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se! Bože, koji si Slugu svoga Papu Ivana Pavla Drugog postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po Njegovom zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu Katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

LITANIJE PO ZAGOVORU BL. MIHAŁA SOPOĆKA

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, Jedan Bože, smiluj nam se.

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas.
Sveta Marijo, Majko Stvoriteljeva,
Sveta Marijo, Majko Spasiteljeva,
Sveta Marijo, Majko Milosrđa,
Sveta Marijo, Majko Crkve,
Sveta Marijo, Majko Svećenika,
Sveti Mihaele Arkanđele, nebeski Zaštitniče blaženog Mihaela,
Sveta sestro Faustino, koju je Bog povjerio duhovnom vodstvu blaženog Mihaela,

Oče Mihaele, kojeg je Božja Providnost pripremala na ostvarenje djela milosrđa, moli za nas.
Oče Mihaele, izabran od Boga,
Oče Mihaele, nad kojim je danju i noću počivao Božji pogled,
Oče Mihaele, posebno voljen od Boga,
Oče Mihaele, koji si crpio snagu samo od Boga,
Oče Mihaele, čije su misli bile tijesno povezane s Bogom,
Oče Mihaele, koji si vjerno odgovarao Božjem pozivu,
Oče Mihaele, koji klečiš do Isusovih nogu,
Oče Mihaele, koji si sakriven u Srcu Isusovom,
Oče, Mihaele, koji si vođen Duhom Božjim,
Oče Mihaele, koji si slavio Boga u Presvetom Trojstvu i Milosrđu,
Oče Mihaele, po kojem se svidjelo Bogu širiti pobožnost Njegovom Milosrđu,
Oče Mihaele, koji si propovijedao svijetu poruku Božjeg Milosrđa,
Oče Mihaele, neumorni Apostole Božjeg Milosrđa,
Oče Mihaele, širitelju Božjeg Milosrđa djelom, riječju i molitvom,
Oče Mihaele, koji si mnogo trpio zbog Djela milosrđa,
Oče Mihaele, čijom je brigom zasvijetlilo novo svjetlo u Crkvi Božjoj,
Oče Mihaele, koji ćeš po djelu milosrđa nastaviti djelovati do sudnjeg dana,
Oče Mihaele, svećeniku po Božjem Srcu,
Oče Mihaele, svećeniku čistog srca,
Oče Mihaele, uzore djevičanstva, svećeništva i mučeništva,
Oče Mihaele, grožđe izabrano od Gospodina i bačeno u prešu trpljenja,
Oče Mihaele, koji si vidio ispunjenje Božjih planova,
Oče Mihaele, vodiču po Božjim putevima,
Oče Mihaele, ponizni i hrabri,
Oče Mihaele, vjerni slugo Božji, koji si pomagao svetoj sestri Faustini vršiti Božju volju,
Oče Mihaele, utemeljitelju Družbe, koju je Isus želio,
Oče Mihaele, koji si doživio napuštanje od ljudi,
Oče Mihaele, koji si podnosio poniženja i patnje,
Oče Mihaele, po kome je Bog sijao utjehu patničkim i mučeničkim dušama,
Oče Mihaele, ogrnut Marijinim plaštem,
Oče Mihaele, u čijoj je kruni toliko kruna, koliko je potrebno da se spase duše kroz Djelo Milosrđa,
Oče Mihaele, koji si se u poniznosti, ali hrabro suprostavljao svim olujama,
Oče Mihaele, širokogrudno nagrađen za strpljivost i trud podnesen za Boga,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se.

Moli za nas, blaženi Mihaele,
da bismo bili dostojni milosti Božjeg Milosrđa.

Pomolimo se:

Svemogući i milosrdni Bože, Ti si izabrao blaženog Mihaela, da širi svijetu poruku Tvoga Milosrđa, učini, molimo Te, da njegovo vjerno služenje donese svim ljudima obilne plodove obraćenja i svetosti. To te molimo po Isusu Kristu, Gospodinu našemu, Kralju milosrđa, koji s Tobom i s Duhom Svetim živi i kraljuje po sve vijeke vjekova. Amen.