Molitve sv. Ivana Pavla II.

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!

Rado se prisjećamo i Bogu zahvaljujemo za dar života Velikoga Pape! Zahvaljujemo za sve milosti koje nam je ovaj Čovjek molitve isprosio kod Gospodina i Njegove Majke, Bezgrešne Djevice Marije. Neka nas i dalje zagovara! Molimo zajedno s njime molitvama koje je sâm sastavio, a sabrane su u molitveniku: Jan Paweł II: Modłitwy, eSPe, Krakov 2003. Svoje su mjesto našle u časopisu za novu evangelizaciju Ljubite jedni druge! (2008.) u prijevodu Jelene Vuković.

IVAN PAVAO II., MOLITVE

1. NEK SE NASTANI DUH TVOJ

MOLITVA ZA OBITELJ

Bože,
iz kojega proizlazi svekoliko očinstvo,
na nebu i na zemlji,
Oče, koji si Ljubav i Život,
učini
da svaka obitelj na zemlji
po Tvome Sinu, Isusu Kristu,
“rođenome od Djevice”
i po Duhu Svetome
postane istinskim prebivalištem Života i Ljubavi
za sve više novih naraštaja.
Učini
da Tvoja ljubav upravlja mislima i djelima supružnika
na dobro njihovih vlastitih obitelji
i svih obitelji na svijetu.
Učini
da mladi naraštaj u obitelji pronađe
snažno uporište za svoje čovještvo
i svoj rast u istini i ljubavi.
Učini
da se ljubav utvrđena milošću sakramenta ženidbe
pokaže snažnijom
od svih nemoći i kriza
kroz koje često prolaze naše obitelji.
Učini najzad –
to molimo po zagovoru
Svete nazaretske Obitelji –
da Crkva među svim narodima na zemlji
mogne plodonosnije ispuniti svoje poslanstvo
u obitelji i po obitelji.
Po Kristu Gospodinu našemu,
koji je Put, Istina i Život
u vijeke vjekova.
Amen.

MOLITVA ZA NAROD

Gospodine, ostani s nama!
Sretali smo Te na dugome putu
naše povijesti.
Sretali su Te naši pradjedovi
s pokoljenja na pokoljenje.
Jačao si ih Svojom riječju
kroz život i poslušnost Crkvi.
Gospodine,
ostani s onima koji će doći iza nas!
Želimo da budeš s njima
kao što si bio s nama.
To želimo i to Te molimo.

Ostani s nama kada dođe žića kraj. […]
Ostani i pomozi nam ustrajno kročiti putem
koji vodi u kuću Očevu.
Ostani s nama po Svojoj riječi –
riječi koja postaje sakramentom:
Euharistijom Tvoje nazočnosti.

Želimo slušati Tvoju riječ i vršiti je.
Želimo imati udjela u blagoslovu.
Želimo biti među onima blagoslovljenima
koji “slušaju riječ Božju i čuvaju je”.
Amen

MOLITVA ZA ONE KOJI GLADUJU

“Oče naš, koji jesi na nebesima,
kruh naš svagdanji
daj nam danas!”
Ne dopusti da ijedno od Tvoje djece
bude lišeno zemaljskih plodova,
ne dopusti da itko više bude kruha gladan.
Daj da svi,
ispunjeni duhom Tvoje neizmjerne ljubavi
kojom nas ljubiš,
znamo sa svojim bližnjima
solidarno dijeliti taj kruh,
kojega nam daješ u svojoj velikoj darežljivosti.
Daj,
da se za našim stolom uvijek nađe mjesto
za one najmanje i najslabije,
da tako zaslužimo
sudioništvo u Tvojoj nebeskoj gozbi.

SLAVA PRESVETOME TROJSTVU ZA MILOST KRŠTENJA

Slava Tebi, Oče, Bože Abrahamov,
Izakov i Jakovljev!
Ti si poslao proroke,
svoje sluge da naviještaju Tvoju riječ
vjernu Ljubavi
i pozivaju Tvoj narod na pokoru.
Nad rijekom Jordan pozvao si Ivana Krstitelja,
glas koji viče u pustinji,
poslan cijeloj zemlji uz Jordan
da pripremi put Gospodinu
i da najavljuje dolazak Isusov.

Slava Tebi, Kriste, Božji Sine!
Došao si na vodu Jordan
da primiš krst iz Ivanove ruke.
Duh je sišao na Te u liku golubice.
Nebo se otvorilo nad Tobom
i čuo se Očev glas:
Ovo je Sin moj ljubljeni!
Napustivši rijeke, posvećenu Tvojom prisutnošću,
pošao si dalje krstiti,
ne samo vodom,
već ognjem i Duhom Svetim.

Slava Ti, Duše Sveti,
Gospodine i Životvorče!
Tvojom je snagom Crkva krštena,
silazi s Kristom nad pakao
i s Njime ustaje na novi život.
Tvojom snagom mi smo oslobođeni grijeha,
da postanemo djeca Božja,
slavno Tijelo Kristovo.
Tvojom snagom svladan je strah,
a Evanđelje ljubavi
navještavano je po svim stranama svijeta
na slavu Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga,
kojemu neka je sva slava,
u sve vijeke vjekova.
Amen.

ZAHVALA ZA EUHARISTIJU

O, Kriste Spasitelju,
primi našu zahvalu
za Tvoju spasonosnu žrtvu
koja je jedina nada čovjekova!
O, Kriste Spasitelju,
primi našu zahvalu
za euharistijsko lomljenje Kruha
koje si ustanovio
da bi uistinu kroz tijek vremena
susretali svoju braću!
O, Kriste Spasitelju,
ulij u srca krštenika
težnju za sudioništvom u žrtvi s Tobom,
izlij želju i snagu
da jedni drugima pomažemo na putu spasenja.
Amen

2. POĐI ZA MNOM

MAJKO NAJVEĆEGA SVEĆENIKA

Marijo,
Majko Kristova
Najvećega i vječnog svećenika,
hrabri Svojom trajnom prisutnošću
naše korake
na putu svećeničkoga služenja,
osobito kada put postane težak
i muka sve veća.
Djevice vjerna,
isprosi nam milost u Svoga Sina,
da nam nikada ne uzmanjka hrabrosti
svjedočiti za Njega
na različitim poljima našega apostolata,
i surađivati s Njim
da bi svijet imao život,
imao ga u izobilju.

3. Božje rođenje

ZAHVALJUJEMO TI, OČE, ZA DJETEŠCE

Zahvaljujemo Ti, Oče naš,
za Riječ koja je Tijelom postala
i koja se u betlehemskoj noći nastanila među nama.
Zahvaljujemo Ti za Riječ
kojom od vjekova naviještaš
najsvetiju stvarnost samoga Tvog Božanstva.
Zahvaljujemo Ti za Riječ
kojom si odvijeka nakanio stvoriti svijet
da svjedoči o Tebi samome.
Zahvaljujemo Ti,
jer si po svojoj Riječi uzljubio čovjeka
“prije nastanka svijeta”.
Zahvaljujemo Ti,
jer si po Njemu, po ljubljenome Tvojem Sinu
odlučio obnoviti svo stvorenje,
odlučio otkupiti čovjeka.
Zahvaljujemo Ti, Oče Vjekovječni
za betlehemsku noć Božjega rođenja
kada je Riječ Tijelom postala
i moć se Otkupljenja nastanila među nama.
“Zahvaljujemo Ti, Oče naš,
za slavni rod Davidov
kojeg si nam dao upoznati
po Isusu – Sinu Tvome”
rođenome od Djevice
i položenom u jaslice na slamu.

Po tom rodu Davidovu,
po potomstvu Abrahamovu
obećao Si izbavljenje
i Tvoj vječni Savez
sa svim ljudima
sa svakim čovjekom na zemlji.
Zahvaljujemo Ti za baštinu Tvoje milosti,
koju nisi oduzeo srcu čovjeka,
već si je obnovio po zemaljskome rođenju
Tvoga Sina –
da bismo po Njegovome Križu i Uskrsnuću
s pokoljenja na pokoljenje
vraćali, po grijehu izgubljeno, dostojanstvo sinova Božjih
odabrane braće Tvoga vjekovječnog Sina.

DJEVICE MAJKO DJETEŠCA

Zajedno s Tobom,
neokaljana Majko
uranjamo u misli
pred jaslama
u kojima leži Djetešce,
i s Tobom se divimo
neizmjernoj Božjoj milosti.
Svrni Svoj pogled na nas,
Marijo,
da proniknemo u Otajstvo
skriveno u krhkom tjelešcu Tvoga Sina.
Uči nas prepoznavati Njegovo lice
u djeci svih rasa i kultura.
Pomozi nam,
da budemo vjerodostojnim svjedocima
Njegove poruke mira i ljubavi
da bi svi ljudi našega vremena
ranjenoga neprestanim razdorima
i bezumnim nasiljem
znali prepoznati u Djetetu,
koje držiš u naručju,
jedinoga Otkupitelja svijeta,
nepresušno vrelo istinskoga mira,
kojega tako silno žeđa
svako ljudsko srce.

4. USKRSLI KRIST

MOLITVA USKRSNULOM

O Kriste,
Raspeti i Uskrsnuli!
Zahvaljujemo Ti!
Oprosti
– svako zlo –
koje raste u srcu čovjeka
i u čitavome svijetu,
– svaki propust –
molimo Te oprosti.
Slavimo Te u Tvome Uskrsnuću!
Poput Tome Apostola,
koji nije odmah povjerovao u Tvoje Uskrsnuće,
dotičemo znamen našega Otkupitelja
– na Tvojim rukama, nogama, na boku –
i sa živom vjerom izgovaramo:
“Gospodin moj i Bog moj!”
Primi našu molitvu:
ovu poruku Crkve o Uskrsnuću.
Neka se širi poput jeke…
Neka bude radostan pozdrav (…)
u kojem vjeru u Uskrsnuće
ispovijedaju i navještaju
Tvoji učenici po svoj kugli zemaljskoj.

BUDI SLAVLJEN JEDINI BOŽE

Oče, Sine i Duše Sveti,
neobuhvaćeni Jedini Bože,
budi slavljen za svijet,
za ovaj svijet,
koji je „pozornica povijesti ljudskoga roda,
s uzdignutim spomenicima njegovih napora,
gubitaka i pobjeda“,
svijet, kojeg si oslobodio

Ti,
Kriste raspeti i uskrsnuli.
U Tebi je ovaj svijet
i čovjek, koji u njemu živi,
sposoban slamati moć Zloga,
kako bi svijet doživio obraćenje prema Božjoj zamisli
i postigao puninu savršenstva.
Bože,
Presveto Trojstvo,
Oče, Sine i Duše Sveti
budi slavljen od ovoga svijeta
otkupljen od Krista.

5. MOLI ZA NAS

MAJKO ŽIVIH

O, Marijo,
zoro novoga svijeta,
Majko živih,
Tebi povjeravamo svoj život.
Svrni pogled, o Majko,
na nebrojeno mnoštvo nerođene djece,
kojima nije bilo dopušteno da se rode,
na bijedne koji se bore s nedaćama života,
na muškarce i žene, žrtve bezumnog nasilja,
na stare i bolesne, izranjene ravnodušnošću
ili lažnom sućuti.
Učini,
da svi koji vjeruju u Tvojega Sina
spremno i s ljubavlju,
ljudima naše epohe
šire Evanđelje života.
Isprosi im milost da ga prihvaćaju
kao uvijek novi dar,
da ga hvale radosno u zahvalnosti
čitavim životom;
također, hrabrost da ga djelotvorno i ustrajno
svjedoče,
da bi mogli izgrađivati,
zajedno sa svim ljudima dobre volje,
civilizaciju pravde i ljubavi,
na čast i hvalu Bogu Stvoritelju
koji ljubi život.

(iz Evangelium vitae, 25. ožujka 1995.)

HRAME PRESVETOGA TROJSTVA

Budi pozdravljena, kćeri Boga Oca!
Budi pozdravljena, Majko Sina Božjega!
Budi pozdravljena, Zaručnice Duha Svetoga!
Budi pozdravljena, o, Hrame Presvetoga Trojstva!
Taj pozdrav govori nam
koliko si snažno prožeta životom samoga Boga –
Njegovom dubokom i neshvatljivom tajnom.
Otajstvom tim si posve proniknuta
Od prvoga trenutka Tvojega začeća.
Puna si milosti,
Bezgrešna si!
Budi pozdravljena, Bezgrešna Majko Božja!
Primi našu molitvu
i majčinskom rukom vodi
Crkvu na cijelome svijetu
u puninu vremenâ,
kojoj svi kreću od dana
kada je na svijet došao
Tvoj Božji Sin, a naš Gospodin,
Isus Krist.
On je Početak i Svršetak,
Alfa i Omega,
Kralj vjekova,
Prvorođeni među svim stvorenjima,
Prvi i Posljednji.

U njemu sve ima svoje ispunjenje.
U njemu sve sazrijeva do mjere,
koju je odmjerio Bog
u svom neshvatljivom planu ljubavi!

Budi pozdravljena, Djevice mudra!
Budi pozdravljena, Majko ljubazna.
Moli za nas,
zagovaraj nas,
Djevice Bezgrešna,
milosrdna i milostiva Majko naša,
Marijo!

SLUŽBENICE BOŽJA

Presveta Djevice,
Majko Kristova i Majko Crkve,
s radošću i divljenjem
pjevamo zajedno s Tobom Magnificat,
Tvoju pjesmu ljubavi i zahvale.
Bogu,
za čije “milosrđe s pokoljenja na pokoljenje”
zahvaljujemo zajedno s Tobom
za veličanstveni poziv katolicima svijeta,
jer im je povjerio
tako veličanstveno poslanje
u svekolikim oblicima,
pozivajući svakoga od njih po imenu,
u život u zajedništvu ljubavi
i svetosti s Njim samim,
u bratskom jedinstvu
velike obitelji djece Božje;
šaljući ih da nose svjetlo Kristovo
i da po svom evanđeoskom životu
oganj Duha Svetoga
raspiruju po cijelome svijetu.
Djevice, pjevajući Magnificat,
napuni im srca zahvalnošću i oduševljenjem
za taj poziv
i to poslanje.

(…)

Djevice Majko,
vodi nas i podupiri
da zauvijek živimo kao istinski
sinovi i kćeri Crkve Tvojega Sina
i pridonosimo učvršćivanju
civilizacije pravde i ljubavi na zemlji
u skladu s voljom Boga
i na Njegovu čast.
Amen!

BEZGREŠNA DJEVICE

Bezgrešna Djevice,
Majko Spasiteljeva,
vjekovi govore o Tvojoj majčinskoj prisutnosti,
kojom podupireš hodočasnički puk
na putovima povijesti.
K Tebi uznosimo oči
i Tebe molimo za pomoć
u borbi sa zlom
i na putu dobrote.
Sačuvaj nas i sakrij pod Svoj materinski plašt,
O, Djevice lijepa i sveta.
U Tvoje ruke predajemo budućnost,
koja je pred nama,
moleći od Tebe trajnu zaštitu
za cijeli svijet.
Amen.

BEZGREŠNA MAJKO BOŽJA

Zvijezdo nove evangelizacije,
daruj nam jakosti
i budi s nama na putovima našeg misijskog djelovanja
koje ima jedan odlučan program:
propovijedati Krista, Otkupitelja čovjeka.
Neka misije postanu svakodnevnim svjedočenjem
svakoga vjernika u njegovu životu;
neka dovede k obnovi kršćanskoga lica Rima,
da svi ugledaju jasno
da vjernost Kristu
nosi u sebi snagu promijeniti ljudski život
i oblikovati mirnu povijest,
bolje sutra za sve.
Bezgrešna Djevice,
koja obogaćuješ Crkvu djecom,
podupri također naša nastojanja
za nova svećenička i redovnička zvanja…
Amen.

MAJKO NAŠA

Pod Tvoju se, Marijo, obranu utječemo.
Tvojoj brizi izručujemo povijest ovoga mjesta,
Crkve Krakovske i cijele domovine.
Tvojoj majčinskoj ljubavi
posvećujemo sudbinu svakoga od nas,
naših obitelji
i cijeloga društva.
U našim nas potrebama
ne odbij,
već nas uvijek izbavljaj
od svakoga zla.
Isprosi nam, Marijo,
milost vjere, nade i ljubavi,
da bi po uzoru na Te
i pod Tvojim vodstvom
nosili u novo tisućljeće svjedočanstvo ljubavi Oca,
otkupiteljske Smrti i Uskrsnuća Sina
i posvetiteljskoga djelovanja Duha Svetoga.
Budi neprestano s nama,
Gospođo slavna i blagoslovljena,
o, Gospođo naša,
Zagovornice naša,
Posrednice naša,
Tješiteljice naša,
Majko naša!
Amen.

ZDRAVLJE BOLESNIH

Tebi, Majko,
s pouzdanjem upravljamo pogled […]
Neka nas Tvoja svemoć oslobodi pesimizma,
neka nam, usred tmine našega vremena,
da prepoznati
svijetli trag Kristove prisutnosti.
Tvojoj majčinskoj dobroti povjeravamo
suze, uzdahe i uzdanje bolesnih.
Neka njihove rane izliječi
blagotvorni melem utjehe i nade.
Njihove patnje
pridružene Isusovom trpljenju,
neka budu oruđem Otkupljenja.
Tvoj primjer neka nas vodi.
Daj da nam život bude
neprestana himna hvale Božjoj ljubavi.
Probudi u nama osjetljivost na potrebe bližnjih
i gorljivost neprestano pomagati onima koji trpe;
nauči nas darivati vrijeme osamljenima
i buditi nadu onima koji pate.
U svakome trenutku našega života,
radosnome ili tužnom,
pokazuj nam majčinskom ljubavlju,
Svoga Sina, Isusa,
“o, mila, o draga, o slatka Djevice Marijo.”
Amen

SVETA MARIJO

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis!
Moli, o Majko, za nas sve.
Moli za cijelo čovječanstvo
koje trpi bijedu i nepravdu,
nasilje i mržnju, teror i ratove.
Pomozi nam razmatrati u svetoj Krunici
otajstva Tvoga života koji je “naš mir”,
da se svi osjećamo odgovorni i pozvani
na aktivno zalaganje i u službi mira.
S posebnom brigom
pogledaj na Zemlju na kojoj si rodila Isusa,
Zemlju, koju ste Zajedno zavoljeli,
a koja je danas i dalje preplavljena
raznim mukama i križevima.
Moli za nas, Majko pouzdanja!
“Daruj nam dane mira
bdij nad našim putovima.
Učini, da gledamo Tvojega Sina,
puni radosti u nebu”.
Amen.

MAJKO CRKVE

O Marijo, Majko Božja
i Majko Crkve,
zahvaljujući Tebi
u danu Navještenja na početku vremena,
cijelo čovječanstvo
i sve njezine kulture
s radošću su otkrile
da su sposobne primiti Evanđelje.
Danas, uoči Nove Pedesetnice Crkve…
narod Božji zajedno sa svojim pastirima
okreće pogled prema Tebi
i zajedno s Tobom moli:
neka izljev Duha Svetoga
učini da se sve kulture odlikuju zajedništvom u različitostima:
neka promijeni stanovnike cijeloga svijeta
da postanu velikodušna djeca Crkve,
koja je Obitelj Oca,
zajednicom braće Njegova Sina
i slikom Trojstva,
začetkom i početkom na zemlji tog vječnog Kraljevstva,
koje će postići svoju puninu u Gradu
izgrađenom od Boga,

Ljubite jedni druge!, Zagreb 2008, str. 63-69, prema: Jan Paweł II: Modłitwy, eSPe, Krakov 2003., prijevod s poljskog: Jelena Vuković