Molitvena mobilizacija – s Krunicom Božjega milosrđa za Hrvatsku i svijet!

Čovječanstvo neće naći mira
dok se s pouzdanjem ne obrati mome milosrđu.

(Isus sv. Faustini, Dn 300)

Koordinacija štovatelja Božjega milosrđa i bozjemilosrdje.net ponovno pozivaju na ujedinjenu svakodnevnu molitvu Krunice Božjega milosrđa pojedinačno ili u obiteljima u 15 ili u 20 sati, ovisno o mogućnostima. Moliti se može u Satu Milosrđa (15 sati) i uz Hrvatski katolički radio, Radio Mariju, Radio Mir-Međugorje, LaudatoTV kao i uz izravni video prijenos pobožnosti iz svetišta Božjeg milosrđa u Krakovu putem internetske stranice bozjemilosrdje.net.

Ohrabreni obećanjem Milosrdnog Isusa sv. Faustini Kowalskoj: O, kako ću velike milosti udijeliti ljudima koji budu molili ovu krunicu… (Dn 848) molit će se po zagovoru sv. Josipa, bl. Alojzija Stepinca i svetaca Milosrđa, sv. Faustine i sv. Ivana Pavla II., da nas Milosrdni i Dobri Bog oslobodi od pošasti potresa, pošasti koronavirusa i i svih nevolja i zala koja po njima dolaze, za ozdravljenje bolesnih, snagu, ustrajnost i utjehu svima koji su u potrebi, za jakost i svetost Crkve u ovim teškim vremenima, za milost obraćenja hrvatskoga naroda i cijelog svijeta, za dar vjere, ufanja i ljubavi i vjernosti Katoličkoj Crkvi…

Ujedno se preporučuje svakodnevna molitva Gospine krunice i posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu, litanije Predragocjenoj Krvi Kristovoj, te, prema mogućnostima dnevna sveta Misa i euharistijsko klanjanje, kao čin zadovoljštine za sve uvrjede koje se nanose Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Isuse, uzdam se u Tebe!

Vezana vijest: ožujak 2020


KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA

Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79/2014.

Krunica Božjega milosrđa se moli na običnoj krunici.

Na prva tri zrnca: Oče naš… Zdravo Marijo… Vjerovanje… Slijedi pet desetica.
Velika zrnca

Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.

Mala zrnca (deset puta)
Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

Završetak Krunice
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x)
 
Može se dodati 
(nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao):
O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe!
Marijo, Majko milosrđa, moli za nas!
Isuse, uzdam se u tebe! (3x)
Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

ZAZIVI BOŽJEGA MILOSRĐA

Prema Dnevniku sv. Faustine (Dn 949)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Milosrđe Božje, što izlaziš iz krila Očeva, uzdam se u tebe!
Milosrđe Božje, ti najveća Božja osobitosti,
Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno,
Milosrđe Božje, izvore što izlaziš iz tajne Presvetoga Trojstva,
Milosrđe Božje, neistraživo razumom ljudi i anđela,
Milosrđe Božje, iz kojega teče sav život i sreća,
Milosrđe Božje, više od neba,
Milosrđe Božje, izvore čuda i tajni,
Milosrđe Božje, što obuhvaća svemir,
Milosrđe Božje, došlo na svijet u osobi Utjelovljene Riječi,
Milosrđe Božje, što izlazi iz otvorene rane Srca Isusova,
Milosrđe Božje, što se za nas nalazi u Srcu Isusovu, a posebno za grješnike,
Milosrđe Božje, neistraživo u uspostavi Presvete Hostije,
Milosrđe Božje, u osnivanju svete Crkve,
Milosrđe Božje, u sakramentu svetoga krštenja,
Milosrđe Božje, u našemu opravdanju po Isusu Kristu,
Milosrđe Božje, što nas posebno obuzima u času naše smrti,
Milosrđe Božje, što nam poklanja vječni život,
Milosrđe Božje, što je uz nas u svakome trenutku našega života,
Milosrđe Božje, što nas zaštićuje od vatre pakla,
Milosrđe Božje, u obraćenju okorjelih grješnika,
Milosrđe Božje, čuđenje anđela i neshvatljivo svetima,
Milosrđe Božje, neistraživo u svim Božjim tajnama,
Milosrđe Božje, što nas podiže iz sve bijede,
Milosrđe Božje, izvore naše sreće i radosti,
Milosrđe Božje, što nas poziva iz ništavila u život,
Milosrđe Božje, što obuhvaća sva djela njegovih ruku,
Milosrđe Božje, što kruni sve što jest i što će biti,
Milosrđe Božje, u koje smo svi uronjeni,
Milosrđe Božje, slatka utjeho izmučenih srdaca,
Milosrđe Božje, jedina nado očajnih duša,
Milosrđe Božje, odmore srdaca, mire usred užasa,
Milosrđe Božje, srećo i zanose svetih duša,
Milosrđe Božje, što budiš pouzdanje usprkos beznadnosti,

Jaganjče Božji, koji si iskazao najveće milosrđe u spasenju svijeta na križu, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji se milosrdno žrtvuješ na svakoj svetoj misi, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji nam opraštaš grijehe,
smiluj nam se!

O neshvatljivo i neistraživo Božje milosrđe, smiluj se nama i cijelomu svijetu!

Pomolimo se!
O, Vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim vremenima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego se s velikim povjerenjem predamo u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje. Amen.

ČIN POSVETE SVIJETA BOŽJEMU MILOSRĐU

Bože, Milosrdni Oče,
koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu,
a na nas si je izlio u Duhu Svetom, Tješitelju,
danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.
Sagni se nad nas grešnike, ozdravi našu slabost, porazi svako zlo,
učini da svi stanovnici zemlje dožive tvoje milosrđe
da bi u tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom,
uvijek nalazili izvor nade.
Vječni Oče, po pregorkoj muci i uskrsnuću svoga Sina,
budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Amen

Prema riječima posvete koju je učinio papa Ivan Pavao II. u najvećem svetištu Božjega milosrđa u svijetu, u Krakovu u Łagiewnikima, 17. kolovoza 2002.

LITANIJE KRVI KRISTOVE

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.
Krvi Krista, jedinorođenoga Sina vječnog Oca, spasi nas!
Krvi Krista, utjelovljene riječi Božje, spasi nas!
Krvi Kristova, novoga i vječnoga zavjeta, spasi nas!
Krvi Kristova, u smrtnoj borbi na zemlju potekla, spasi nas!
Krvi Kristova, koja si kod bičevanja izvirala, spasi nas!
Krvi Kristova, ispod trnove krune prokapala, spasi nas!
Krvi Kristova, na križu prolivena, spasi nas!
Krvi Kristova, cijeno našega spasenja, spasi nas!
Krvi Kristova, bez koje nema oproštenja, spasi nas!
Krvi Kristova, u euharistiji okrjepo i čišćenje duša, spasi nas!
Krvi Kristova, rijeko milosrđa, spasi nas!
Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas!
Krvi Kristova, snago mučenika, spasi nas!
Krvi Kristova, jakosti priznavalaca, spasi nas!
Krvi Kristova, koja rađaš djevice, spasi nas!
Krvi Kristova, čvrstoćo onih koji su u pogibli, spasi nas!
Krvi Kristova, okrepo umornih, spasi nas!
Krvi Kristova, u plaču utjeho, spasi nas!
Krvi Kristova, nado pokornika, spasi nas!
Krvi Kristova, utjeho umirućih, spasi nas!
Krvi Kristova, mire i milino srdaca, spasi nas!
Krvi Kristova, jamstvo vječnoga života, spasi nas!
Krvi Kristova, koja izbavljaš duše iz čistilišta, spasi nas!
Krvi Kristova, svake slave i časti predostojna, spasi nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Otkupio si nas Gospodine Krvlju svojom.
I postadosmo kraljevstvo Boga našega.

Pomolimo se: Svemogući, vječni Bože, ti si jedinorođenoga Sina postavio za otkupitelja svijeta i htio da te njegova krv ublaži: podaj, molimo, da cijenu našega spasenja tako štujemo, a njezina nas snaga tako brani od zala ovoga života na zemlji, da vječni plod svete krvi uživamo na nebu. Po istome Kristu Gospodinu našem. Amen.

KRUNICA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Najprije se prekriži i izmoli:
Isuse, tebi za ljubav, za obraćenje grješnika i za naknadu za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom Srcu Marijinu.

Zatim se izmoli Vjerovanje (držeći križić krunice);

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista,
Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.


Očenaš…
Zdravo Marijo 3x (dodaj iza riječi Isus):
koji neka nam umnoži vjeru
… koji neka nam učvrsti ufanje
koji neka nam usavrši ljubav.

Slijedi 5 desetica, a svaka se desetica sastoji od 1 Očenaša i 10 Zdravomarija. Kod svake Zdravomarije dodaj iza riječi Isus ono otajstvo koje se odnosi na tu deseticu (na primjer: Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela). Poslije Slava Ocu moli se:


O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

Potom se moli:

Zdravo Kraljice, majko milosrđa,
Živote, slasti i ufanje naše, zdravo.
K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i plačući
U ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, zagovornice naša,
One svoje milostive oči na nas
Te nam poslije ovoga progona
Pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje,
O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!

Radosna otajstva

 1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.
 2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.
 3. Koga si, Djevice, rodila.
 4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.
 5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

Žalosna otajstva

 1. Koji se za nas krvavim znojem znojio.
 2. Koji je za nas bičevan bio.
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.
 4. Koji je za nas teški križ nosio.
 5. Koji je za nas raspet bio.

Slavna otajstva

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.
 2. Koji je na nebo uzašao.
 3. Koji je Duha Svetoga poslao.
 4. Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo.
 5. Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.

Otajstva svjetla

 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
 3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
 4. Koji se na Gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
 5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

MOLITVA BL. ALOJZIJA STEPINCA GOSPI ZA DOMOVINU

Zdravo, presveta Djevice i Majko Božja Marijo,
moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske!
Premda nevrijedni da ti služimo, ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost Tvoju izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim
za Gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našeg naroda
te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje i vjerno služiti.
Molimo te usrdno da nam svima uz prijestolje Božanskoga Sina
isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov,
pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama.
Ti si kraljica i majka milosrđa, pomoćnica kršćana i tješiteljica žalosnih.
Zato ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje
kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.
Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare,
cijelu našu domovinu i cijeli naš narod u ovim teškim vremenima kušnja.
Izmoli nam svima vjernost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve
provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju
i tako zavrijedimo doći jednom do vječnog života
da slavimo ondje Trojedinog Boga uvijeke. Amen

POSVETNA MOLITVA BEZGREŠNOM SRCU MARIJINU

U nemiru, koji pogađa hrvatsku domovinu, naš narod i sve građane, povjeravamo se i svim srcem predajemo Tvome Majčinskom srcu da moliš za nas i da moliš s nama da nam milosrdni Bog udijeli mir u našim srcima, u našim obiteljima, među ljudima i narodima! Ponizna službenice Gospodnja i Kraljice Mira, izmoli od Srca svoga
božanskoga Sina i našega Spasitelja Isusa Krista mir koji on daje: mir u istini i ljubavi, mir u slobodi i pravednosti, mir s Bogom i mir s čovjekom! Želimo biti dostojni toga mira, skrušeno se kajući za svoje osobne grijehe, za grijehe u obiteljima, za sve grijehe protiv Božjih zapovijedi u našem narodu! Milosrdna Majko, utočište grešnika, izmoli nam darove Duha Svetoga da on svojom snagom
promijeni ljudske misli i srca na dobro, za pravednost i mir!
Utjeho žalosnih, u ime prolivene nedužne krvi, u ime suza ranjenih i izbjeglih, u ime patnja nevinih molimo Te da svojim zagovorom od nebeskog Oca izmoliš svojoj ljudskoj djeci čvrstu vjeru i neuzdrmanu nadu! Neka se skrate ovi dani teških iskušenja i neka zasja MIR Božji u našoj domovini i u cijelom svijetu!
Predobra Majko, moli za nas! Amen!

sl. B. Franjo Kuharić, 15. siječnja 1992.

MOLITVA Sv. JOSIPU ZA CRKVU

K Tebi se, o sveti Josipe, utječemo u svojoj nevolji. Pošto smo Tvoju presvetu Zaručnicu za pomoć zamolili, molimo pouzdano i za Tvoju pomoć. Za ljubav koja Te je s neoskvrnjenom Djevicom i Bogorodicom vezala i za očinsku ljubav kojom si grlio Dijete Isusa, smjerno Te molimo da baštinu, koju je Isus Krist svojom Krvlju otkupio milostivo pogledaš te u pomoć pritečeš našoj nevolji svojom moći. O brižni čuvaru božanske Obitelji, brani odabrano potomstvo Isusa Krista. Ne daj, predragi Oče, da nas okruže zabluda i pokvarenost. Budi nam s Neba milostivo u pomoći, o naš jaki zaštitniče, u borbi s vlašću tmine. Pa kao što si nekad izbavio Dijete Isusa iz najveće pogibelji života, tako i sada brani svetu Crkvu Božju od svih zasjeda neprijateljskih te nas svakoga pojedinog trajno uzmi pod svoje okrilje da uzmognemo po Tvojem uzoru i Tvojom pomoću sveto živjeti, blaženo preminuti i u nebu vječno blaženstvo zadobiti. Amen.