O 90. obljetnici ukazanja Milosrdnog Isusa s. Faustini Kowalskoj

Dana 22. veljače, na blagdan Katedre sv. Petra, navršava se 90. obljetnica Velikog ukazanja Milosrdnog Isusa s. Faustini Kowalskoj. Tim povodom o. Andrzej Wośko SCJ, dehonijanac, koordinator Koordinacije štovatelja Božjega milosrđa upućuje svoju poruku svim štovateljima Božjega milosrđa.

Isuse, uzdam se u Tebe!
90. obljetnica ukazanja Milosrdnog Isusa s. Faustini Kowalskoj
Svim čitateljima i štovateljima Božjeg milosrđa, srdačan pozdrav!
Ovoga časa najproširenija molitva u svijetu, odmah iza molitve Gospodnje Oče naš, i dalje je Krunica Božjega milosrđa.
A ovih devedeset godina od ukazanja Milosrdnog Isusa sr. Faustini ispunjeno je mnogim milostima.
Itekako imamo za što slaviti Božje milosrđe, pouzdavati se još čvršće i zahvaljivati Trojedinome Bogu.

Pet darova…
Navest ćemo prvih pet velikih darova, većini dobro poznatih, povezanih s ukazanjem sv. Faustini Kowalskoj.

Slika Božjega milosrđaTe dvije zrake…   

Bilo je 22. veljače 1931. godine.

Uvečer, u ćeliji, ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj haljini. Jedna ruka bila je uzdignuta na blagoslov, a druga je doticala haljinu na grudima. Iz otvora haljine na prsima izvirale su dvije velike zrake, jedan crvena, a druga blijeda. U tišini sam promatrala Gospodina. Moja je duša bila prožeta strahom, ali i velikom radošću. Nakon nekoliko trenutaka reče mi Isusu: „Naslikaj sliku prema crtežu koji vidiš s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe. Želim da ta slika bude čašćena najprije u vašoj kapelici, a zatim u cijelomu svijetu.“ (Dn 47)

„Obećavam da duša koje bude štovala ovu sliku, neće propasti. Obećavam toj duši pobjedu nad neprijateljima već na zemlji, a osobito u času smrti. Ja sam branit ću je kao svoju čast.“ (Dn 48)

„Ja želim da bude svetkovina Milosrđa. Želim da ta slika koju ćeš naslikati kistom bude svečano posvećena na prvu nedjelju po Uskrsu. Ta nedjelja treba biti svetkovina Milosrđa.“ (Dn 49)

Kad me je jednom svećenik uputio da pitam Gospodina Isusa što znače te dvije zrake – rekla sam da ću upitati. Za vrijeme molitve čula sam u duši ove riječi: „Te dvije zrake označavaju Krv i Vodu – blijeda zraka označava Vodu koja opravdava duše; crvena zraka označava Krv koja je život duša… Te dvije zrake potekle su iz nutrine mojeg milosrđa u trenutku kada je moje umiruće srce probodeno kopljem na križu. Te zrake štite duše od gnjeva Oca mojega. Blago onomu tko bude živio u njihovoj sjeni jer ga neće stići pravedna Božja ruka. Želim da prvu nedjelju nakon Uskrsa bude svetkovina Milosrđa.“ (Dn 299)

U jednom trenutku Isus mi je rekao: „Moj pogled s te slike je moj pogled s križa.“ (Dn 326)

Svetkovina Božjega milosrđa koja se treba slaviti na prvu nedjelju po Uskrsu

 U jednom trenutku čula sam ove riječi: „Kćeri moja, govori cijelomu svijetu o mojem neshvatljivom milosrđu. Želim da svetkovina Milosrđa bude utočište i zaklon svim dušama, osobito bijednim grješnicima. Toga dana bit će otvorene nutrine mojega milosrđa i ja ću izlijevati more milosti na duše koje se približe izvoru mojega milosrđa. Duša koja se ispovijedi i pričesti primit će potpuni oprost od grijeha i kazni. Toga su dana otvorene sve rijeke Božjih milosti. Neka se ne boji približiti k meni ni jedna duša, makar joj grijesi bili poput purpura. Moje je milosrđe tako veliko da kroz čitavu vječnost ostaje neshvatljivo svakom razumu, bilo ljudskom, bilo anđeoskom.

Čovječanstvo neće pronaći mira dok se ne obrati izvoru mojega milosrđa.“ (Dn 699)

Krunica Božjega milosrđa

Dok sam se tako molila vidjela sam nemoć Anđela. Nije mogao ispuniti pravednu kaznu koja je odgovarala grijesima. Takvom se nutarnjom snagom nikada ranije nisam molila kao tada. Riječi kojima sam molila Boga su sljedeće: Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo, preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta; po Njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu! (Dn 475)

Sat milosrđa (u tri sata popodne)

U tri sata molila sam prostrta križem za cijeli svijet. Isus je već svršio Svoj smrtni život. Čula sam Njegovih posljednjih sedam riječi na križu, a zatim je pogledao u mene i rekao: „Ljubljena kćeri srca mojega. Ti si mi utjeha usred strašnih muka.“ (Dn 1058)

„O kako me teško ranjava nepovjerenje duša. Te duše priznaju da sam svet i pravedan, ali ne vjeruju da sam milosrdan, ne vjeruju mojoj dobroti. I sotona poštuje moju pravednost, ali ne vjeruje u moju dobrotu. Moje se srce raduje tom naslovu Milosrđa.“ (Dn 300)

„U tri sata zazivaj moje milosrđe osobito za grješnike i makar na kratak trenutka uroni u moju muku, osobito u moju napuštenost u trenutku umiranja. To je sat velikog milosrđa za čitav svijet. Dopuštam Ti udio u mojoj smrtnoj muci. U tri sata neću odbiti ništa duši koja me moli po mojoj pregorkoj muci…“ (Dn 1320)

„Uvijek kada čuješ da otkucava tri sata, uroni u moje milosrđe, slavi ga i hvali. U tom satu možeš isprosit sve za se i za druge…“ (Dn 1572)

/Trenutak ispovijedi/ Ispovjednik me je upitao je li Gospodin Isus sada ovdje i vidim li Ga? Da, ovdje je i vidim Ga. Rekao mi je neka Ga upitam o nekim osobama. Isus mi ništa nije odgovorio, ali je svratio svoj pogleda na nj. Ipak, nakon ispovjedi, dok sam molila pokoru, Isus mi je rekao: „Idi i utješi ga od mene.“ Ne shvaćajući tih riječi, odmah sam ponovila što mi je Isus rekao. (Dn 466)

Širenje štovanja Božjega milosrđa (svjedočenje i djela milosrđa)  

Danas sam čula ove riječi: „Milosti koje ti dajem nisu samo za tebe, nego i za velik broj duša… A u tvom je srcu moje stalno boravište. Usprkos bijedi, koja jesi, sjedinjujem se s tobom, oduzimam ti tvoju bijedu i dajem svoje milosrđe. U svakoj duši činim djela milosrđa. Što veći grješnik, to veće pravo na moje milosrđe. U svakom djelu mojih ruku potvrđuje se moje milosrđe. Onaj tko se uzda u moje milosrđe neće propasti jer su svi njegovi problemi moji problemi i neprijatelji će biti zgaženi pod mojim nogama.“ (Dn 723)  

„Evo ti dajem tri načina na koja trebaš činiti dobro bližnjemu: prvi – djelo, drugi – riječ, treći – molitva. U ta tri se skriva punina milosrđa i neosporan su dokaz ljubavi prema meni. Na taj način duša slavi i daje hvalu mojemu milosrđu…. Po toj slici udijelit ću dušama mnogo milosti; ona treba podsjećati na zahtjeve moga milosrđe jer i najsnažnija vjera nemoćna je bez djela.“ (Dn 472)

„Pali me oganj milosrđa, želim ga izliti na ljudske duše. O, kakvu mi bol nanose kada ga ne žele primiti. Reci im, kćeri moja, da sam sama ljubav i milosrđe. Kada mi duša prilazi s povjerenjem, darujem joj mnoštvo milosti da ih sama toliko ne može primiti već ih prelijeva na druge duše.“ (Dn 1074)

„Duše koje šire slavu mojega milosrđa, štitit će cijeli život, kao majka svoje dojenče; a u času smrti neću im biti Sudac, već milosrdni Spasitelj. U tom posljednjem času duša nema druge zaštite osim mojega milosrđa. Blago duši koja je za života uranjala u izvor milosrđa jer je neće stići pravda.“ (Dn 1075)

foto: arhiva Koordinacije štovatelja Božjega milosrđa,
6. Nacionalni susret štovatelja Božjega milosrđa, 2019., mons. Franjo Komarica, banjolučki biskup, vlč. Miro Tomas i p. Andrzej Wośko SCJ

Milosti....
A ovdje ćemo navesti samo djelić onih nebrojenih milosti koje smo primili tijekom ovih 90 godina.

Štovanje Božjega milosrđa rašireno je po čitavom svijetu pa tako i u Hrvatskoj.

Slika Milosrdnog Isusa izložena je u mnogim crkvama, kapelicama čak i na javnim mjestima.

Postavljeni su brojeni kipovi Milosrdnog Isusa: na brdima, ispred crkava, u crkvama i kapelama (na Filipinima, u Poljskoj…)

Sagrađene su mnoge crkve posvećene Božjemu milosrđu ili sv. Faustini.

Dnevnik sv. Faustine preveden je na mnoge svjetske jezike. Danas je on najčitanija knjiga vjerskog sadržaja u svijetu odmah iza Svetog Pisma.

Snimljeni su mnogi filmovi o sv. Faustini i o Božjemu milosrđu.

Faustina Kowalska, tajnica Božjega milosrđa proglašena je blaženom 18. travnja 1993., a zatim i svetom 30. travnja 2000. godine.

Svakodnevno se moli Krunice Božjega milosrđa na Radio Mariji, na HKR-u i na Laudato Televiziji u tri sata popodne.

Uoči svetkovine Božjega milosrđa već dugi niz godina održava se devetnica u čast Božjega milosrđa kao priprema za svetkovinu. Devetnica počinje na Veliki Petak. (prema: Dn 1209)

Isus mi je rekao da trebam moliti devetnicu prije svetkovine Milosrđa i da je danas trebam započeti za obraćenje cijeloga svijeta i spoznaju Božjega milosrđa. … „Da bi sva zemlje slavila moju dobrotu. Želim pouzdanje svih stvorenja. Potakni duše na veliko pouzdanje u moje neshvatljivo milosrđe. Neka se ne boji približiti k meni duša slaba, grješna, makar imala više grijeha nego što je pijeska na zemlji. Sve ću ih utopiti u bezdanu svoga milosrđa.“ (Dn 1059)

Nedjelja Božjega milosrđa slavi se u cijeloj Crkvi na prvu nedjelju po Uskrsu.

Sagrađena je bazilika Božjega milosrđa u Krakovu – glavno Svetište Milosrdnog Isusa u svijetu.

Posveta svijeta Božjemu milosrđu bila je 17. kolovoza 2002. godine u Krakowu – posvetu je učinio Ivan Pavao II..

Posveta glasi:

Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom Tješitelju, danas Ti povjeravamo sudbine svijeta i svakog čovjeka (našu obitelj, našu župu, našu (nad)biskupiju i našu Domovinu). Sagni se nad nas grješnike, ozdravi našu slabost, porazi svako zlo, učini da svi stanovnici zemlje dožive Tvoje milosrđe da bi u Tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek nalazili izvor nade. Vječni Oče, po pregorkoj muci i uskrsnuću svoga Sina, budi  milosrdan nama i cijelomu  svijetu. Amen.

U blizini Svetišta Božjega milosrđa u Krakowu sagrađeno je Svetište sv. Ivana Pavla II., Velikog Pape.

Posveta Hrvatskog naroda i Domovine Božjemu milosrđu učinjena je za vrijeme Nacionalnog susreta Štovatelja Božjega milosrđa u Mariji Bistrici 2016. i obnavlja se svake godine.

Već pet godina zaredom svake treće subote u listopadu, što je povezano s blagdanom sv. Ivana Pavla II., u Svetištu Majke Božje Bistričke održava se Nacionalni susret Štovatelja Božjega milosrđa. Tom prigodom svečanu sv. Misu uvijek predvodi netko od hrvatskih biskupa.

Na razini Sveopće Crkve 2016. bila je proglašena Godinom Božjega milosrđa i u sklopu toga organiziran je Svjetski dan mladih baš u Svetištu Božjeg milosrđa u Krakowu.

Dana 28. rujna 2008. godine duhovnik sv. Faustine sluga Božji vlč. Mihaela Sopoćka proglašen je blaženim.

Već niz godina svakog 28. rujna organizira se međunarodna molitvena akcija pod nazivom Iskra Milosrđa – riječ je o javnom štovanju Božjega milosrđa na trgovima, ulicama i crkvama po čitavomu svijetu.

Godine 2019. Banjolučka biskupija posvećena je Božjemu milosrđu.

Papa Ivan Pavao II. proglašen je blaženim (1. svibnja 2011.) i svetim (27. travnja 2014.) na nedjelju Božjega milosrđa. Nazvan je Papom Milosrđa.

U ovo „posebno vrijeme“ pandemije, potresa i sličnih teških događanja mnogi se utječu Božjemu milosrđu moleći Krunicu Božjega milosrđa.

Napomene…
I na kraju donosimo jedanaest važnih napomena za sve nas, a koje je zapisala sv. Faustina u svome Dnevniku.

Dan Pravednosti

Danas sam čula riječi: „U Starom Zavjetu slao sam proroke svome narodu s gromovima. Danas tebe šaljem cijelom čovječanstvu sa svojim milosrđem. Ne želim kažnjavati ranjeno čovječanstvo nego ga želim izliječiti privijajući ga na svoje milosrdno srce. Kažnjavam samo kada me na to primoravaju. Moja ruka nerado uzima mač Pravednosti. Prije dana Pravednosti poslat ću dan Milosrđa.“ O moj Isuse, Ti sam progovori po mojoj duše, jer moje su riječi bez značenja. (Dn 1588)

Pakao

Danas sam bila u ponorima pakla. Vodio me Anđeo… Ja, sestra Faustina po Božjoj zapovijedi bila sam u ponorima pakla da bih o njemu mogla govoriti dušama i svjedočiti da pakao postoji. O tome sada mogu govoriti, jer mi je Bog naredio da to ostavim napismeno. Sotone su me strašno mrzile, ali su na Božju zapovijed morale biti poslušne… (Dn 741)

Nebo

U sljedećem trenu moj duh je bio uronjen kao u onostrano, vidjela sam nepristupačnu svjetlost, a u njoj kao neka tri izvora svjetlosti koja nisam mogla dokučiti… (Dn 30)

Sotona

Po završetku propovijedi nisam čekala kraj pobožnosti jer mi se žurilo kući. Odmakavši svega nekoliko koraka, na putu me okružilo čitavo mnoštvo sotona koje su mi prijetile strašnim mukama. Mogli su se čuti glasovi: „Oduzela nam je sve za što smo tolike godine radili.“ – Kada sam ih upitala: „Otkuda vas je toliko mnoštvo?“ – pakosne mi prikaze odgovoriše: „Iz ljudski srdaca. Ne muči nas.“ (Dn 418)

Sotona mi je priznao da me strašno mrzi. Rekao mi je: „Manju mi štetu nanosi tisuću duša nego ti kada govoriš o velikom milosrđu Svemogućega. Najveći grješnici primaju milosrđe i vraćaju se Bogu,  a ja sve gubim. Usto i mene proganjaš tim neizmjernim milosrđem Svemogućega.“

Spoznala sam kako sotona silno mrzi milosrđa Božje i ne može priznati da je Bog dobar. (Dn 1167)

Znak na nebu

 „Napiši ovo: Prije nego dođem kao pravedni Sudac, doći ću kao Kralj milosrđa. Prije nego dođe dan pravednosti, bit će ljudima dan znak na nebu. Nestat će svakog svjetlila na nebu i bit će velika tama po svoj zemlji. Tada će se pokazati znak križa na nebu, a iz otvora gdje su bile probodene ruke i noge Spasiteljeve, izvirat će veliko svjetlo koje će kroz neko vrijeme rasvjetljavati zemlju. Bit će to kratko prije sudnjeg dana.“ (Dn 83 )  

Zadnja slamka spasa

Isus me je pogledao i rekao mi: „Duše ginu usprkos mojoj pregorkoj muci. Dajem im posljednju slamku spasa – moje sveto milosrđe. Ne obrate li se sa štovanjem momu milosrđu, propast će za vječnost. Tajnice moga milosrđe, piši, govori dušama o mome velikom milosrđu, jer bliži se dan, dan moje Pravednosti.“ (Dn 965)

Pouzdanje

Isus me je podsjetio na ono što mi je govorio prvi put, to jest da tri riječi treba istaknuti. To su riječi: Jezu, ufam Tobie Isuse, uzdam se u Tebe. Razumjela sam da Isus želi da se ispiše cijeli izraz i da osobit naglasak stavlja upravo na te tri riječi. (Dn 1578)

„Ljudima dajem posudu kojom trebaju dolaziti po milosti k izvoru milosrđa. Ta posuda je ova slika s natpisom: Isus, uzdam se u Tebe.“ ( Dn 327)

„Napiši: Sve što postoji skriveno je u nutrinama moga milosrđa skrovitije od djeteta u majčinoj utrobi. Kako me bolno ranjava nepovjerenje u moju dobrotu. Najbolnije me ranjavaju grijesi nepouzdanja.“ (Dn 1076)

Vrijeme bez Euharistije

(26. 2. 1937.) Danas sam vidjela kako se sveta Otajstva slave bez liturgijskog ruha i po privatnim kućama za vrijeme kratkotrajne oluje, i vidjela sam sunce koje je izišlo iz Presvetog Sakramenta i kako su se prigušila sva druga svjetla. Sve su oči bile uprte prema tom Svjetlu. U ovom trenutku ne razumijem što to znači. (Dn 991)

Dva puta

Jednoga dana ugledala sam dva puta: jedan je put bio širok, posut šljunkom i cvijećem, pun radosti i glazbe i raznih užitaka. Ljudi su hodali tim putem, plešući i zabavljajući se. Dolazili bi do kraja ne primjećujući da puta više nema. A na kraju toga puta bio je strašan bezdan, ponor pakleni. Te su duše slijepo upadala u taj ponor; kako su dolazile, tako su i padale. A bio ih je tako veliki broj da nije bilo moguće izbrojiti ih. I vidjela sam drugi put, bolje reći, stazicu, jer je bila tako uska i posuta trnjem i kamenjem i raznim mukama. Ljudi su padali po tome kamenju, ali su odmah ustajali i išli dalje. Na koncu toga puta nalazio se predivan vrt ispunjen silnom radošću, i onamo su ulazile sve te duše. Isti bi tren zaboravljale sve svoje muke.“ (Dn 153)

Molitva – osobito za umiruće i duše u čistilištu

Duša se molitvom naoružava za svaku bitku. U kakvom god da je stanju duša, mora moliti. Duša čista i lijepa mora moliti, inače bi izgubila svoju ljepotu; moliti mora i duša koja teži čistoći, inače je ne bi postigla; moliti mora i tek obraćena duša, inače bi se ponovno vratila na staro; moliti mora i grješna duša, duša ukaljana grijehom, da bi mogla ustati. I nema duše koju molitva ne bi obvezivala jer sve milosti izviru iz molitve.(Dn 146)

Te noći, kada sam otišla na počinak, došla mi je jedna dušica i, kucajući o ormarić, probudila me tražeći molitvu. Htjela sam je upitati tko je, no zatomila sam svoju znatiželju i tu malo pokoru sjedinila s molitvom te je prikazala za nju. (Dn 516)

„Danas mi dovedi duše koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u ponor mojega milosrđa. Neka rijeke moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše posebno ljubim jer daju zadovoljštinu mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga moje Crkve sve oproste i prikazuj za njih… O, kada bi znala njihove muke, neprestano bi za njih prinosila duhovnu milostinju i plaćala njihove dugove mojoj pravednosti.“ (Dn 1226)

Večeras je umirao jedan muškarac, još mlad… Iznenada, čula sam ove riječi: „Izmoli ovu krunicu…“ (Dn 1035)

Marija  

U noći me posjetila Majka Božja s Djetetom Isusom na rukama. Radost mi je ispunila dušu i rekla sam: „Marijo, Majko moja, znaš li koliko strašno trpim?“ A Majka Božja mi je odgovorila: „Znam koliko trpiš, ali ne boje se, ja suosjećam s tobom i uvijek ću suosjećati.“ Ljubazno se nasmiješila i otišla. Odmah se u mojoj duši rodila snaga i velika odvažnost… (Dn 25)

Devetnicu sam trebala obaviti s nakanom za Domovinu. Sedmoga dana devetnice ugledala sam Majku Božju u sjajnoj odjeći gdje stoji između neba i zemlje, molila je ruku sklopljenih na grudima, zagledana u nebo, a iz srca su joj izlazile plamene zrake – jedne su se uzdizale k nebu, a druge prekrivale našu zemlju. (Dn 33)

Marijo, Majko moja i Gospođo moja, predajem Ti svoju dušu i tijelo, život i smrt, i ono što će nakon nje nastupiti. Sve predajem u Tvoje ruke, o Majko moja; prekrij moju dušu Svojim djevičanskim plaštem i udijeli mi milost čistoće srca, duše i tijela. Brani me Svojom snagom od svih neprijatelja, a osobito od onih koji svoju zloću skrivaju iza maske krjeposti. O, prelijepi Ljiljane, Ti si moje ogledalo, o, Majko moja. (Dn 79)

U jednom me trenutku posjetila Majka Božja. Bila je žalosna, oči su Joj bile spuštene k zemlji. Dala mi je naslutiti da mi treba nešto reći, a s druge strane činilo mi se kao da mi ne želi o tome govoriti. Kad sam to shvatila, počela sam moliti Majku Božju da mi kaže i da me pogleda. U jednom trenutku Marija me pogledala sa srdačnim osmijehom na licu i rekla: „Trpjet ćeš zbog bolesti i liječnika, a stići će te i velike patnje zbog te slike. Ali ništa se ne boj.“ Drugi dan sam se razboljela i puno pretrpjela, upravo kako mi je rekla Majka Božja. Ali moja duša je spremna za patnju. Ona je stalna prijateljica moga života. (Dn 316)

foto: Jelena Vuković, svetište Božjega milosrđa, Łagiewniki-Krakov

Zahvala na kraju

Hvala Ti, Bože, što si me stvorio, i iz ništavila u bitak pozvao, te ga Božanskim pečatom opečatio, sve si to samo iz ljubavi učinio.

Hvala Ti, Bože, za sveto krštenje, po kojem postadoh Božje obitelji stvorenje. To neshvatljive je i velike milosti dar koji duši daje preobraženja čar.

Hvala Ti, Gospodine, za svetu ispovijed, za to vrelo milosrđa velikoga, neiscrpnoga, za nepojmljivi taj ljekoviti izvor milosti u kojem se grijehom okaljana duša čisti.

Hvala Ti, Isuse, za svetu Pričest, u kojoj nam sam Sebe darivaš, slušam otkucaje Srca Tvog što u momu jest, kako Božji život sam u meni obnavljaš.

Hvala Ti, Duše Sveti, za sakrament svete potvrde, po kojem vitezom ja Tvojim postade i koji duši mojoj daje moć za svaki čas, od zloga da me očuvaš.

Hvala Ti, Gospodine, za doživotne zavjete, za taj savez ljubavi svete, što si Srce Svoje čisto htio s mojim sjediniti i vezom ih neokaljanim ujediniti.

Hvala Ti, Gospodine, za sakrament bolesničkog pomazanja koji će me snažiti za borbu u času umiranja i pomoći mi spasenje zadobiti i snagu duši mi dati da bi se vječnosti mogla radovati. (Dn 1286)

„Reci da je milosrđe najveća Božja osobitost. Sva djela mojih ruku okrunjena su milosrđem.“ (Dn 301)

 O Krvi i Vodo, što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. (Dn 309)

Po Njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu!

Blagoslovio Vas Svemogući Boga Otac, i Sin i Duh Sveti. Amen.

p. Andrzej Wośko, SCJ,
koordinator Koordinacije Štovatelja Božjega milosrđa.

* Ulomci iz Dnevnika: Faustina Kowalska. Dnevnik. Milosrđe Božje u mojoj duši, Svećenici Srca Isusova, dehonijanci, Zagreb 2016.