Oči, koje sve vide…

Ima dosta ljudi koji se plaše Božjeg pogleda. Dožive stres na samu pomisao da ih On može uvijek vidjeti. Bježe li s pravom od Njegova pogleda? Pokušajmo odgovoriti na ovo i na druga pitanje koja su povezana sa slikom Milosrdnog Isusa. Najprije se zaustavimo na detalju slike od kojega počinje svaki susret: na Njegovu POGLEDU! … Continue reading Oči, koje sve vide…