Veliki petak – počinjemo devetnicu Božjemu milosrđu!

U svijetu “u kojem je tako puno zla, kako fizičkog tako i moralnog”, u svijetu u kojem vrebaju opasnosti usmjerene protiv ljudske slobode, savjesti, vjere i koje u ljudima i svijetu izazivaju snažan nemir i zabrinutost za budućnost čovjeka i svijeta, za smisao čovjekova postojanja – postoji samo jedan odgovor: Božje milosrđe. (Oaza milosrđa, 2015.)

Koordinacija štovatelja Božjega milosrđa poziva na molitvu devetnice Božjemu milosrđu od Velikoga petka do uočnice Nedjelje Božjega milosrđa.

Devetnica je odgovor na Isusov poziv koji je uputio sv. Faustini Kowalskoj, a koji je ona zapisala u svome Dnevniku, da kroz devet dana moli krunicu Božjega milosrđa, počevši od Velikoga petka, s obećanjem da će u toj devetnici darivati dušama velike milosti (usp. Dn 796). Na drugome mjestu sv. Faustina bilježi: „Devetnica Božjemu milosrđu. Isus mi je zapovjedio da napišem i molim prije svetkovine Milosrđa. Počinje na Veliki Petak. Želim da tijekom devet dana dovodiš duše izvoru mojega milosrđa kako bi crpile snagu, utjehu i svekolike milosti koje trebaju u životnim mukama, osobito u času smrti. Svaki dan dovest ćeš mome srcu drugu skupinu duša i uranjati ih u more mojega milosrđa.“ (Dn 1209)

Devetnicu se može moliti na jednostavniji način, izričući nakanu za svaki određeni dan kako je to Isus tražio i moleći krunicu Božjega milosrđa, u bilo koje doba dana. Nešto dulji oblik, koji Koordinacija u ovo teško vrijeme za čitavo čovječanstvo poziva moliti u 15 sati, Satu milosrđa, obuhvaća molitve koje je u Dnevniku zapisala sv. Faustina: nakane za svaki dan po Isusovim riječima, krunicu Božjega milosrđa, molitve sv. Faustine kojima zaokružuje pojedinačni dan devetnice, Zazive Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu sv. Ivana Pavla II.

Devetnica, koja sama po sebi nije među pet glavnih oblika štovanja Božjega milosrđa, na poseban ih način obuhvaća: krunicu Božjega milosrđa, štovanje slike Božjega milosrđa (devetnica se moli pred slikom Milosrdnog Isusa), štovanje Sata milosrđa (moli se u 15 sati), širenje štovanja Božjeg milosrđa (potaknuti bližnje na moljenje devetnice), sve uoči svetkovine Božjega milosrđa, a u duhu pouzdanja u Božju dobrotu i milosrđe prema bližnjemu koje se očituje kroz molitvu.

DEVETNICA