“Otiđi često do čistilišta, jer te ondje trebaju”

“Otiđi često do čistilišta, jer te ondje trebaju”, riječi su koje je Gospodin Isus uputio sv. Faustini. Zapisala ih je u svom Dnevniku kao i mnoge druge doživljaje s dušama s kojima se, po milosti Božjoj, susretala i za koje je molila. Evo nekih od tih zapisa….

Ubrzo mi se pogoršalo zdravstveno stanje. Draga majka poglavarica poslala me, zajedno s druge dvije sestre, na odmor u Skolimów nedaleko Varšave. Tada sam upitala Gospodina Isusa: „Za koga još trebam moliti?“ Isus mi je odgovorio da će mi iduće noći dati spoznaju za koga trebam moliti.

Ugledala sam svog Anđela čuvara koji mi je rekao da pođem s njim. U jednom trenutku našla sam se na zamagljenu mjestu, ispunjenom ognjem, a u njemu čitavo mnoštvo duša koje trpe. Te duše žarko mole, ali same sebi ne mogu pomoći. Jedino im mi možemo priteći u pomoć. Oganj u kojem su gorjele mene se nije doticao. Moj Anđeo čuvar nije me napuštao ni trenutka. Upitala sam te duše koje je njihovo najveće trpljenje. Odgovorile su mi jednoglasno da je njihova najveća patnja čežnja za Bogom. Vidjela sam Majku Božju kako se spušta nad duše u čistilištu. Duše Mariju zovu Zvijezdo Mora. Ona im donosi osvježenje. Htjela sam dulje razgovarati s njima, ali mi je Anđeo čuvar dao znak za polazak. Izašli smo kroz vrata tog zatočeništva patnje. [Čula sam nutarnji glas] koji mi je rekao: Moje milosrđe ne želi, ali pravednost to nalaže. Od tog trenutka tješnje sam povezana s dušama u čistilištu. (Dn 20)

U jednom trenutku bila sam pozvana pred sud Božji. Stajala sam pred Bogom – licem u lice. Isus je bio onakav kakav je bio za svoje muke. Ubrzo su rane nestale, a ostalo ih je samo pet: na rukama, nogama i boku. Odmah sam vidjela svo stanje svoje duše, onako kako je Bog vidi. Jasno sam vidjela sve što se Bogu ne sviđa. Nisam znala da čak zbog tako sitnih natruha treba Bogu položiti račun. Kakav trenutak! Tko bi ga mogao opisati? – Stajati nasuprot Trostruko Svetomu. – Isus me je upitao: Tko si ti? – Odgovorila sam: „Ja sam službenica Tvoja, Gospodine.“ – Dužna si jedan dan čistilišta. Odmah sam se htjela baciti u plamen čistilišnog ognja, ali me je Isus zadržao i upitao: Što želiš? Odmah trpjeti jedan dan (u čistilištu, bilj. prev.) ili jedno kraće vrijeme na zemlji? – Odgovorila sam: „Isuse, želim trpjeti u čistilištu i želim trpjeti na zemlji, ako treba i najveće muke sve do konca svijeta.“ – Isus je rekao: Dovoljno je jedno. Sići ćeš na zemlju i puno ćeš trpjeti, ali ne dugo, i ispunit ćeš moju volju i moje želje, i u tome će ti pomoći jedan moj vjerni sluga.
Sada položi glavu na moje grudi, na moje srce, i iz njega zagrabi jakost i snagu za patnju; ta gdje ćeš drugdje pronaći okrjepu, pomoć i utjehu? Znaj da ćeš puno, puno trpjeti, ali neka te to ne užasava. Ja sam s tobom
! (Dn 36)

U nekom trenutku, jedne noći, došla mi je jedna sestra koja je umrla prije dva mjeseca. Bila je to sestra prvog kora. Vidjela sam je u strašnom stanju. Sva u ognju, lice bolno iskrivljeno. Trajalo je to samo kratak trenutak, a onda je nestala. Drhtaj je prošao mojom dušom jer nisam vidjela gdje je bila u mukama: u čistilištu ili u paklu. Ipak, podvostručila sam svoju molitvu za nju. Sljedeće noći mi je ponovno došla, u još gorem stanju, u još strašnijem ognju, a na licu se ocrtavao očaj. Čudila sam se kako je moguće da je, nakon toliko molitve koju sam za nju prikazala, ona u još gorem stanju, pa sam upitala: „Zar ti nisu pomogle moje molitve?“ Odgovorila je da joj moja molitva nije pomogla i da joj ne može pomoći. Upitala sam: „A bi li ti molitva koju bi prikazala čitava Družba za tebe, bila od pomoći?“ Odgovorila je da ne bi. Te su molitve otišle u korist drugim dušama. Rekla sam joj: „Ako vam, sestro, moje molitve ne pomažu, onda mi nemojte dolaziti.“ I odmah je otišla. Ipak, nisam prestala moliti. Nakon nekog vremena ponovno mi je došla u noći, sada sva promijenjena. Nije bila u ognju kao ranije, lice joj je sjajilo, oči blistale radošću. Rekla mi je da posjedujem istinsku ljubav prema bližnjemu i da je puno drugih duša imalo koristi od mojih molitava. Potaknula me da ne prestanem moliti za duše koje trpe u čistilištu i rekla mi da neće još dugo biti u čistilištu. Neobični su Božji sudovi. (Dn 58)

Tri molbe na dan doživotnih zavjeta. Isuse, znam da mi na današnji dan ništa nećeš odbiti.
Prva molba. Isuse, moj preljubljeni Zaručniče, molim Te za pobjedu Crkve, osobito u Rusiji i Španjolskoj, za blagoslov svetomu ucu Piu XI. i za svećenstvo, za milost obraćenja okorjelih grješnika; a poseban blagoslov i prosvjetljenje, molim Te, Isuse, udijeli svećenicima kod kojih ću se u životu još ispovijedati.
Druga molba. Za blagoslov i veliku gorljivost u našoj Družbi. Blagoslovi, Isuse, majku generalicu i majku magistru, čitav novicijat, sve poglavarice, i moje najdraže roditelje. Udijeli, Isuse, svoju milost našim štićenicama i osnaži svojom milošću one koje napuštaju naše domove tako da Te nikada grijehom ne uvrijede. Isuse, molim Te za moju Domovinu, brani je od neprijateljskih navala.
Treća molba. Isuse, molim Te za duše koje najviše trebaju molitvu. Molim Te za umiruće, budi im milosrdan. Molim Te, Isuse, i za oslobođenje svih duša iz čistilišta. (Dn 240)

Oko podneva ušla sam za trenutak u kapelicu i ponovno je snaga milosti svladala moje srce. Dok sam šutjela u sabranosti, sotona je uzeo jednu teglu s cvijećem i srdito je iz sve snage bacio na zemlju. Vidjela sam njegov bijes i zavist. U kapelici nije bilo nikoga pa sam ustala od molitve, pokupila razbijene dijelove tegle i presadila cvijet. Htjela sam je brzo vratiti na mjesto prije nego tko dođe u kapelicu. Ali ipak nisam stigla. Na vratima su već bile majka poglavarica , sestra sakristanka i nekoliko drugih sestara. Majka poglavarica se čudila što sam uopće radila oko oltarića da je tegla pala. Sestra sakristanka izrazila je svoje nezadovoljstvo. Nisam se trudila objasniti, niti sam se opravdavala. Navečer sam se osjećala vrlo iscrpljeno i nisam mogla obaviti svetu uru. Molila sam majku poglavaricu da mi dopusti ranije poći na počinak. Tek što sam legla, odmah sam i zaspala. No, oko jedanaest sati sotona je počeo tresti moj krevet. Odmah sam se probudila i mirno započela molitvu svom Anđelu čuvaru. Tada sam ugledala duše u čistilištu kako trpe. Bile su poput sjena, a među njima sam vidjela mnogo sotona. Jedan je pokušavao uznemiriti me i bacao se u liku mačke na moj krevet i na moje noge, a bio je strahovito težak, kao da ima na desetke kilograma.
Cijelo to vrijeme molila sam krunicu. Pred zoru su ove prikaze nestale i mogla sam zaspati. Ujutro, kada sam ušla u kapelicu, čula sam u duši glas: Sjedinjena si sa mnom i ne boj se ničega. No, znaj, dijete moje, da te sotona mrzi. Iako on mrzi svaku dušu, posebnu mržnju gaji prema tebi jer si mu ispod vlasti oduzela puno duša. (Dn 412)

U jednom trenutku kada sam ušla na kratko petominutno klanjanje i molila za jednu dušu, shvatila sam da Bog ne prima uvijek naše molitve za one duše za koje mi molimo već ih određuje za druge te im ne donosimo olakšanje u trpljenjima koje podnose u čistilišnom ognju. No naša molitva ne propada. (Dn 621)

Osmi dan
Danas mi dovedi duše koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u ponor mojega milosrđa. Neka rijeke moje krvi ohlade njihov oganj. Te duše posebno ljubim jer daju zadovoljštinu mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga moje Crkve sve oproste i prikazuj za njih… O, kada bi znala njihove muke, neprestano bi za njih prinosila duhovnu milostinju i plaćala njihove dugove mojoj pravednosti.

Premilosrdni Isuse, koji si sam rekao da Ti je milosrđe milo, u stan Svoga preblagog Srca dovodim duše iz čistilišta – duše koje su Ti osobito drage, a koje ipak moraju vraćati dug Tvojoj pravednosti – neka mlazovi Krvi i Vode koji su potekli iz Tvoga Srca ugase oganj čistilišnih muka da bi se i ondje slavila moć Tvoga milosrđa.

Iz strašne vreline čistilišnog ognja
Uzdiže se vapaj do Tvog milosrđa.
I primaju utjehu, olakšanje i svježinu
U mlazovima Krvi i Vode što su potekli.

Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom duše koje trpe u čistilištu, a zatvorene su u premilosrdno Srce Isusovo. Molim Te, po pregorkoj muci Sina Tvoga, Isusa Krista, i po neizmjernoj gorčini koja je obuzela Njegovu presvetu dušu, pokaži svoje milosrđe dušama koje su pod Tvojim pravednim pogledom. Na njih upravi svoj pogled samo kroz rane Isusa, Sina Tvoga premiloga, jer vjerujemo da Tvojoj dobroti i smilovanju nema kraja. (Dn 1226-1227)

Gospodin mi je rekao: Otiđi često do čistilišta, jer te ondje trebaju. Razumijem, o Isuse moj, značenje tih riječi koje mi govoriš. No, dopusti mi prije toga pristupiti riznici Tvoga milosrđa. (Dn 1738)

izvor: S. M. Faustina, Dnevnik. Milosrđe Božje u mojoj duši, Družba svećenika Srca Isusova, dehonijanci, Zagreb 2016.
(c) Sva prava pridržana. Nijedan se dio knjige ne smije umnožavati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kakvu obliku (elektronički, mehanički i sl.) bez prethodne suglasnosti nakladnika.