Plodnost jest zdravlje


Poznati poljski ginekolog, Tomasz Dmochowski, pozivajući se na definiciju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), ističe kako zdravlje nije samo nedostatak bolesti, već cjelokupnost psihičkog i fizičkog blagostanja. S obzirom da je plodnost važan dio našega zdravlja, s medicinskog stajališta svako djelovanje koje „čini neplodnim“, predstavlja narušavanje zdravlja.

Bog, bez sumnje, najvećim blagoslovom kojim je mogao obdariti čovjeka, smatra dar plodnosti. U Svetome Pismu čitamo prve riječi blagoslova koje je izrekao nad tek stvorenim čovjekom: „Plodite se i množite i napunite zamlju i sebi je podložite.“ (Post 1, 27-28) Civilizacija smrti danas pokušava nametnuti stav po kojem plodnost nije vrjednota i na njeno mjesto stavlja isprazan seks: isprazan jer je besplodan i usmjeren isključivo na užitak, sveden na pusto „životinjsko općenje“ i često „obogaćen“ raznovrsnim perverzijama. Sveprisutna pornografija i izopačena rodna ideologija pred nas stavljaju uzore protivne našoj naravi koju je od samog početka stvorio dobri Bog. Mediji, k tome, u nama pokušavaju ugušiti glas zdravog razuma te uvjeravaju kako tradicionalne vrjednote nikome više nisu potrebne.

Stvarnost, međutim, pokazuje drugačije. Pošto je utvrdio temeljne zakone koji upućuju na cilj i smisao ljudskoga postojanja, Bog vidje sve što je učinio „i bijaše veoma dobro.“ (Post 1, 31) Vidjevši čovjekov grijeh i njegovu zarobljenost zlom, Bog je došao s prijedlogom oslobođenja od spona razvrata, laži i zloće i za to je platio visoku cijenu: „Znjate da niste otkupljeni nečim raspadljivim – srebrom ili zlatom – od svoga bezvrijednog, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Janjeta.“ (1 Pt 1, 18-19) Stoga, uvijek je bilo i bit će ljudi koji teže onome što je dobro od početka i ostaje dobro do kraja svijeta.

„Neprestano mi dolaze lijepe, inteligentne žene – piše Monika Małecka-Holorek, ginekologinja, u svojoj knjizi Płodność. Powrót do żródeł (Plodnost. Povratak izvorima) – za koje su spolnost i plodnost u potpunosti integrirana baština. One isijavaju ženstvenošću! Ostvaruju ne samo svoje planove vezane uz školovanje, zaposlenje, već ozbiljno razmišljaju o sebi kao budućoj supruzi i majci. Stalno se susrećem s muškarcima kojima nisu važni oni sami, već i njihove žene, na koje čekaju do dana vjenčanja, s kojima se zajedno pripremaju za prihvaćanje djece koju zajedno rađaju, hrane te odgajaju kao svoju radost i veselje. Dolaze mi i supružnici kojima je pitanje plodnosti, zajedništva, briga o spolnosti, važan životni zadatak.“ Takvi ljudi nisu fenomeni. Oni su – normalni.

Ako posjedujemo bar mrvu zdravog razuma, lako primjećujemo kako su nazori koje nam nudi ovaj svijet sami po sebi kontradiktorni. Nemogućnost začeća smatra se općenito teškom bolešću. Svjesno ili nesvjesno nanošenje štete plodnosti je kažnjivo. Neplodnost, kao posljedica djelovanja čimbenika vezanih uz posao ili kao posljedica nesretnog slučaja, tretira se kao invalidnost. S druge strane masa znanstvenika dan i noć razmišlja o „legalnom obesplođenju“. Naširoko se reklamiraju i pripisuju sredstva koja izazivaju neplodnost. Liječnička je obveza pronaći najdjelotvorniju terapiju s minimalno štetnim djelovanjem. No, kada je u pitanju plodnost radi li se tu o bolesti koju treba liječiti? Jer bolešću smatramo i nemogućnost začeća! Logički gledano, serviraju nam uništavanje vlastitog zdravlja za naše vlastite novce.

Druga strana tog problema je još drastičnija. Civilizacija smrti umjesto da liječi neplodnost, predlaže nam umjetno začeće djeteta u epruveti – in vitro – koje je potpuno u suprotnosti s ljudskom prirodom i koje narušava ljudsko dostojanstvo. Bračni par Patricija i Mihael, koji su tražili pomoć kod brojnih liječnika, opisuju to na sljedeći način: „Gdje god smo se pojavili, naš je razgovor doveo do toga da je potreban zahvat in vitro. U početku nismo isključivali tu mogućnost, no željeli smo saznati koji je uzrok da ne dolazi do začeća. Međutim nitko, osim nas samih, nije bio zainteresiran da taj uzrok pronađe.“ (Płodność. Powrót do żródeł, 2012, str. 147.) Kasnije su saznali da klinikama koje provode program in vitro „nije u interesu dugogodišnje dijagnosticiranje i liječenje pacijenata, jer to ne donosi novac. Novac dolazi od brzog in vitro zahvata, a ne iz dugotrajnog liječenja i utvrđivanja uzroka problema.“ (ibid)

Čovjek je pozvan gospodariti zemljom, ali je zaboravio da su njegove sposobnosti, znanje, vještine isključivo Božji dar. Bog nas poziva da ovladamo zemljom, čini čovjeka gospodarom nad svim stvorenim, ali ga ne čini gospodarom života i smrti. Čovjeku se može činiti da je primio vlast nad životom i da je „kao Bog“ (usp. Post 3, 5), ali u stvarnosti može samo sudjelovati u Božjem planu ili mu se usprotiviti. U prvom slučaju postižemo život, a u drugom nas čeka smrt.

Upravo radi toga je i dr. med. Tadeusz Wasilewski odustao od velikih novaca koje je zarađivao oplodnjom in vitro i okrenuo se NaPro tehnologiji. Jer „NaPro tehnologijom želimo pristupiti svakom čovjeku s potrebnim dostojanstvom“ – objašnjava obiteljski liječnik Adam Kuźnik u knjizi Płodność. Powrót do żródeł.Smatramo da dostojanstvo čovjeka, dostojanstvo djeteta i dostojanstvo braka zahtijeva da bračni život bude jedinom, neponovljivom situacijom u kojoj se začinje novi čovjek – novo ljudsko biće.“ Naime, Boga Stvoritelja, ne zanimaju postignuća naše znanosti i najnovije tehnologije ili kako na pitanje moralnosti gledaju mediji. Sam Gospodin Isus kaže: „Ali u početku nije bilo tako“ (Mt 19, 8) – i poziva nas na povratak k izvoru. On, koji je bio na početku u Boga i po kojem je sve postalo. Ne idimo za sotonom – „On bijaše ubojica ljudi od početka i nije stajao čvrsto u istini, jer u njemu nema istine.“ (Iv 8, 44)

Glasoviti prof. Włodzimierz Fijałowski primijetio je da su „brakovi otvoreni plodnosti – brakovi kod kojih su vrata plodnosti širom otvorena“ perspektiva i budućnost čitavoga čovječanstva. Nije slučajnost da muškarac i žena, dajući ženidbenu prisegu svečano obećavaju da će prihvatiti i u katoličkoj vjeri odgajati potomstvo koje im Bog podari. U pozdravnom govoru papa Franjo je podsjetio Brazilce: „obitelji govore: ‘Djeca su zjenica našega oka’ O, kako je divan taj izraz brazilske mudrosti (…). Što bi se s nama dogodilo kad ne bismo pazili na naše oči? Kako bismo išli naprijed?“ (Rio de Janeiro, 22. srpnja 2013.)

Čuvajmo našu djecu: pobrinimo se da dostojanstveno dolaze na ovaj svijet, da rastu u ljubavi, da imaju mame i tate čija im ljubav treba biti svjedočanstvo bezgranične Božje dobrote, da uče ljubiti i poštivati druge, da žele i uspijevaju graditi ono što je Ivan Pavao II. nazvao civilizacijom ljubavi – svijet u kojem Božja ljubav obuhvaća svakog čovjeka.

Mirosław Rucki
Miłujcie się, 4/2013, 40-42
(prijevod s poljskog jezika: Jelena Vuković)

Izgradnja civilizacije ljubavi nije moguća bez svakodnevne molitve i redovitog rada na sebi. Brak je škola rada na sebi, škola istinske ljubavi: „U radu na sebi čelno mjesto zauzima svakodnevno prakticiranje opraštanja. Oprost je izraz ljubavi.“ (vlč. A. Zienkiewicz, Propovijedi…, Krakov 2006.) Potičemo supružnike da ustraju uz Krista i njeguju svoju bračnu ljubav, oslonjeni na njegovu beskrajnu ljubav, ljubav koja prašta. Potičemo da odbace svaki grijeh pornografije, kontracepcije, bludničenja i drugih nečistoća. Potičemo da se otvorite Božjem djelovanju i s radošću prihvatite sve njegove darove, a prije svega dar prenošenja života kako ljubav i velikodušnost ne bi pale u ponor egoizma. Potičemo da se pridružite Pokretu čistih srdaca supružnika. Kako biste to učinili, razgovarajte međusobno i odrecite se svake kontracepcije i drugih „ideja ovoga svijeta“ koje uništavaju bračno jedinstvo. Odbacite svaki grijeh, pođite na ispovijed te nakon primanja Isusa u svetoj pričesti, zajedno izmolite Molitvu predanja:

MOLITVA PREDANJA SUPRUŽNIKA

Gospodine Isuse,
zahvaljujemo ti što nas bezgranično ljubiš ljubavlju koja nas brani od zla,
podiže iz blata grijeha i liječi najbolnije rane.
Zahvaljujemo ti za prisutnost u sakramentu ženidbe i što u tebi uvijek možemo pronaći lijek za svako zlo i snagu za izlazak iz svake poteškoće i krize.

Predajemo ti svoj razum, volju, dušu i tijelo zajedno sa svojom spolnošću.
Obećajemo da ćemo se svakodnevno susretati s tobom u molitvi, čitanju Svetoga Pisma, redovitom pristupanju svetoj pričesti i klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Obećajemo da ćemo redovito pristupati sakramentu pomirenja, odbaciti svaku malodušnost i čuvati se od svakoga grijeha.

Odlučujemo da nećemo kupovati, čitati ni gledati časopise, programe, niti filmove pornografskog sadržaja. Obećajemo da nećemo koristiti nikakva kontracepcijska sredstva i potpuno se odričemo svih sredstava koja su protivna začeću života. Obećajemo da ćemo uvijek spremno prihvatiti svako dijete koje ti, Gospodine, pozivaš u život. Želimo mu biti dobri odgajatelji vlastitim primjerom i svjedočanstvom vjere kako bi mu pokazali put do tebe.

Gospodine Isuse,
uči nas neprestano raditi na sebi da ovladavamo požudom i osjećajima.
Molimo te za odvažnost u svakodnevnom životu u borbi protiv napasti i zla, u izbjegavanju svake navezanosti i ovisnosti, a prije svega od narkotika, alkohola i cigareta.

Nauči nam što nam je činiti da bi u našem životu bila najvažnija ljubav.
Marijo, Majko naša, vodi nas putem vjere do samog izvora ljubavi – Krista Isusa.

Sa svetim Ivanom Pavlom II. želimo ti se potpuno predati kličući:
Totus Tuus, Marijo!
Tvom Bezgrješnom Srcu predajemo se potpuno,
sve što jesmo, svaki naš korak, svaki trenutak našega života. Amen.