Pokret čistih srdaca…

Čitanje našeg časopisa Ljubite jedni druge! predstavlja tek jedan od mnogobrojnih načina života s Kristom, a koji toplo preporučujemo. No, možeš se uključiti i u Pokret čistih srdaca.
U njemu, među svojim vršnjacima, možeš pronaći potporu onih koji imaju jednake životne stavove i poglede kao i ti. Zajedno s njima možeš se boriti protiv seksualnih napasti i sačuvati vjernost Isusu i na području spolnosti.

Što je to Pokret čistih srdaca?
Gospodin Isus nam govori da je spolni život jedino u braku izvor posvećenja, doživljaja uzajamne ljubavi i ljubavi prema Bogu. Takva bračna ljubav i autentična
ljubav prema Bogu i bližnjemu moguća je jedino ako čovjek ima čisto srce. Zato je najveća životna zadaća svakog čovjeka sazrijevanje za ljubav, odnosno zadobivanje dara čistog srca po potpunom predanju Isusu, kako bi nas on mogao podići iz grijeha, ozdraviti sve duhovne rane, osloboditi od ropstva u koje čovjek upada po grijehu nečistoće, pornografije, ovisnosti o drogi, alkoholu itd.

Gospodin Isus poziva sve u Pokret čistih srdaca kako bismo najbolje iskoristili najveću priliku svog života – započeti težak uspon na najviši vrhunac koji se zove – Ljubav!

Uvjeti za pristup Pokretu čistih srdaca (PČS)

• Tko može pristupiti PČS-u?
Svatko tko želi Isusu darovati svoje srce da ga izliječi i koji želi od njega naučiti ljubiti čistom ljubavlju.

• Zahtjevi koje pred tebe stavlja PČS?
Iskrenu spremnost izvršavati sve obveze sadržane u Molitvi predanja PČS-a, a osobito obvezu svakodnevne molitve, redovite svete ispovijedi, osobito u situaciji teškoga grijeha, kako bi uvijek bili u stanju milosti posvetne, te ustrajan rad na sebi sastavljanjem i izvršavanjem svakodnevnog plana aktivnosti u kojem će biti određeno vrijeme za molitvu, rad i odmor.

• Kada i kako pristupiti PČS-u?
U svakom trenutku! Najprije pristupi sakramentu ispovijedi, a potom se pričesti. Nakon sv. pričesti, Isusu kojega si primio u svoje srce izreci Molitvu predanja:

Molitva predanja Pokreta čistih srdaca

Gospodine Isuse, zahvaljujem ti što me bezgranično ljubiš ljubavlju koja me brani od zla, 
podiže iz blata grijeha i liječi najbolnije rane. 
Predajem ti svoj razum, volju, dušu i tijelo zajedno sa svojom spolnošću.
Obećavam da neću stupati u spolne odnose do trenutka sklapanja sakramenta ženidbe. 
Nastojat ću ne čitati, ne kupovati i ne gledati pornografske časopise,
programe i filmove. 
(Djevojke mogu dodati: Nastojat ću oblačiti se čednije kako moj način oblačenja ne bi izazivao požudne misli ili želje.) 
Obećavam da ću se svakodnevno susretati s tobom u molitvi, čitanju Svetoga Pisma, 
redovitom pristupanju svetoj pričesti i klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu.
Obećavam da ću redovito pristupati sakramentu pomirenja, odbaciti svaku malodušnost 
i čuvati se svakoga grijeha. 
Gospodine Isuse, uči me neprestano raditi na sebi da mogu nadvladati spolne čežnje i požude. 
Molim te za odvažnost u svakodnevnom životu da nikada ne posegnem za narkoticima 
ili bilo čim što stvara ovisnost, kao što su alkohol i cigarete. 
Nauči me što mi je činiti da bi u mom životu bila najvažnija ljubav. 
Marijo, Majko moja, 
vodi me stazama vjere do samog izvora ljubavi – Krista Isusa. 
Sa svetim Ivanom Pavlom II. želim ti se potpuno predati kličući: 
Totus Tuus, Marijo! 
Tvom Bezgrješnom Srcu predajem se potpuno: 
sve što jesam, svaki svoj korak, svaki trenutak svoga života. 
Blagoslovljena Kraljice i Majko, isprosi mi dar čistog srca. 
Amen!

Na adresu pokret.cistih.srdaca@gmail.com javi nam o svom pristupu PČS-u i upisat ćemo te u Knjigu čistih srdaca.

Živjeti po Molitvi predanja

Molitvu predanja Pokreta čistih srdaca – čin povjeravanja svoga života Isusu i prihvaćanje obveza članova Pokreta čistih srdaca – potrebno je ponavljati iz dana u dan kako svoje predanje ne bismo zaboravili već ga provodili u život. Molitva postavlja pred nas zahtjev za poduzimanjem svakodnevnog napora življenja vjere i rasta u ljubavi hodeći s Kristom.

Kako bi iskoristili ovu fascinantnu priliku rasti u ljubavi potrebno je prvo staviti svega sebe Kristu na raspolaganje – svoju pamet, razum, volju, dušu i tijelo, zajedno sa svojom spolnošću. Potom je potrebno u svakodnevnom životu konkretno provoditi data obećanja.

1 Članovi PČS-a obećaju ne ulaziti u spolne odnose do sklapanja sakramenta ženidbe. Također: neće čitati, kupovati niti gledati časopise, programe ili filmove pornografskog sadražja. Svaki mladić i svaka djevojka osobno treba donijeti vrlo konkretnu i radikalnu odluku koja je u njegovoj (njezinoj) konkretnoj situaciji nužna za ostvarivanje postavljenog cilja.

2 Obećanje svakodnevnog osobnog susreta s Kristom u molitvi, čitanju Svetoga Pisma, čestom primanju sv. pričesti te na klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Jedino tada može nas Isus voditi putovima vjere. Ako svakodnevno pronađemo vrijeme za molitvu u našim će se srcima roditi radost čiste ljubavi. Bez osobnog susreta s Kristom čovjek duhovno umire i gubi blago vjere. Jedna od najpodmuklijih sotonskih napasti je njegovo nagovaranje da zanemarimo i podcijenimo važnost svakodnevne molitve.

Kao što trebamo zrak da bismo živjeli, tako trebamo i svakodnevnu molitu te ustrajnost u milosti posvetnoj da bismo bili sjedinjeni s Bogom, jedinim izvorom života, i na taj način sudjelovali u njegovu životu i ljubavi. A upravo onda kada nam
se ne da moliti, trebamo više vremena provesti u molitvi. Tu je aposlutno potrebna samodisciplina. Potrebno je rezervirati ujutro, u tijeku dana, kao i navečer vrijeme samo za Gospodina Boga. To mora biti konkretan oblik molitve. Potičemo na svakodnevno moljenje Molitve predanja PČS-a, Gospine krunice, Krunice Božjega milosrđa, čitanje Svetoga Pisma, što češće sudjelovanje u sv. misi i u klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu. Svakodnevnom, ustrajnom i iskrenom molitvom predajmo se potpuno Isusu, a on će nas mijenjati, liječiti, oslobađati i darivati svime što nam je potrebno da bismo ljubili i bili sretni.

3 Obećanje redovitog odlaska na sv. ispovijed kako ne bismo podlegli bezvoljnosti i mlakosti te trenutno odricanje od svakoga grijeha. Treba znati da se član PČS-a obvezuje da će u situaciji kada podlegne kušnji i učini teški grijeh odmah otići na sv. ispovijed. Gospodin Isus kaže: „Neka se ne boji približiti k meni duša slaba, grešna, makar imala grijeha više nego je pijeska na zemlji; sve ću uroniti u ponor svoga milosrđa.” (Dn 1059) Na putu sazrijevanja u ljubavi Isus je uvijek s nama. Padom u teški grijeh, i sebi i njemu nanosimo strašnu bol. No, Isus nas nikada ne ostavlja same. On je uvijek tu da nas podigne i oslobodi od zla. Zato je tako važno izvršiti ovu obvezu i odmah pristupiti sakramentu pomirenja čim učinimo teški grijeh – da
bismo ustrajali u stanju milosti posvetne. Najtragičnije duhovno stanje u kojem se čovjek može naći jest ustrajnost u teškom grijehu; to je stanje duhovne smrti, potpune zarobljenosti silama zla. Molitvu predanja potrebno je moliti osobito onda
kada nastupi razočaranje, kada nas sustignu kušnje, kada se dogodi težak pad. Ne smijemo nikada odustati i klonuti duhom.

Jedna od najzavodljivijih sotonskih zamki jest njegov pokušaj da nam nametne ideju kako nije moguće osloboditi se od ovisnosti o pornografiji, samozadovoljavanju, narkomaniji, anorkesiji ili drugim ovisnostima. Sotona je otac laži i zato neprestano niječe da čovjeku koji vjeruje i koji se potpuno pouzdaje u Boga (usp. Mt 19, 26) sve postaje moguće. Čak i kada bi svakodnevno trebalo ići na ispovijed, ne smije se nikada prepustiti razočaranju. Gospodin Isus nas uvijek čeka, neprestano „dežura” u ispovjedaonici – dijeleći sakramenat pokore i pomirenja da nas spasi od najvećih
muka, oslobodi od zla grijeha i zamki napasti. Član PČS-a obvezuje se biti strpljiv sa samim sobom i ne prepuštati se malodušnosti jer, za potpuno oslobođenje od goizma i drugih navezanosti, potrebno je puno vremena. Moramo biti ponizni i dopustiti Isusu da nas podiže nakon svakoga pada, kako bismo ustrajali u milosti posvetnoj. To je borba za veliku stvar – za čisto srce i istinsku ljubav, za život vječni u nebu: „Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela,
živjet ćete.” (Rim 8, 13); „Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludničinim? Nipošto! (…) Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela.” (1 Kor 5, 15.18); Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Što tko sije, to će i žeti! Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.” (Gal 6, 7-8)

4 U Molitvi predanja PČS-a upućujemo Isusu i molbu da nas nauči kako raditi na samome sebi da bismo postigli sposobnost kontrole nad svojim spolnim nagonom, osjećajima i emocijama.
Iznimno važna za člana PČS-a jest svijest o potrebi samodiscipline bez koje ne možemo svakodnevno živjeti vjeru i sazrijevati u ljubavi. Od sebe treba zahtijevati
apsolutno svladavanje svoga egoizma i odbacivanje svega što se protivi Deset zapovijedi Božjih, kao i nepodlijeganje promjenjivosti u stavovima i osjećajima.

„Budite gorljivi – upućuje nam svoj poziv sveti otac Benedikt XVI. – u traženju dobra za druge i vjerni svojim obvezama. Ne ustručavajte se radosnog odricanja
od nekih vaših zadovoljstava, rado prinosite potrebne žrtve, dajite svjedočanstvo svoje vjerne ljubavi prema Isusu naviještajući njegovo Evanđelje, napose među svojim vršnjacima.” (iz Poruke svetog oca Benedikta XVI. prigodom XXII. svjetskog dana mladih)

U svakom području života – kako u duhovnom životu, tako u učenju, sportu, na poslu – sve što ima veliku vrijednost, postiže se teškim radom, uz velik trud i samoodricanje. Potrebno je imati samodisciplinu koja se temelji prije svega u izvršavanju svojih svakodnevnih obveza, u promišljanju kako na duhovnom i emocionalnom planu tako i o odnosima s drugim ljudima.
Najbolji način kako vježbati samodisciplinu predstavlja svakodnevno sastavljanje plana dnevnih obveza i točno pridržavanje istih. U dnevnom planu treba odrediti vrijeme za molitvu, rad i odmor. Potrebno je ustrajno moliti u ustaljeno doba dana, a
u skladu sa započetim obvezama. U molitvi treba s Isusom razmotriti sve svoje odluke i stavove. Izvrsna škola karaktera jest solidno izvršavanje obveza, pomoć slabijima i onima koji su u potrebi te bavljenje sportom. Preporučljivo je odlaziti na spavanje i ustajati u ustaljeno vrijeme te naći dovoljno vremena za okrepljujući san.

Preporučuje se da u dnevnom rasporedu bude predviđeno i vrijeme za sport ili bilo koju drugu fizičku aktivnost. Redoviti trening je sjajna škola karaktera te najbolji oblik aktivnog odmora. Uvečer, svakoga dana, uz molitvu treba učiniti i ispit savjesti. Trebamo razmisliti o čitavom danu i vidjeti koliko smo uspjeli ostvariti od onoga što smo planirali. Dužni smo zahvaliti i Kristu za sve dobro koje smo učinili i zamoliti ga oproštenje za sve naše propuste i grijehe. A ako nam se dogodio teški grijeh, dužni smo iskoristiti prvu priliku za ispovijed kako bismo uvijek bili u stanju milosti posvetne.

Potrebno je donositi vrlo konkretne odluke i ne podcjenjivati obične, svakodnevne stvari, kao što su točnost, kultura govora, održavanje reda, osobna higijena i dostojanstvena odjeća, držanje riječi ili pomoć onima koji su u potrebi. Savjesnost u „najobičnijim sitnicama” rađa dobre navike i oblikuje karakter.

5 Posljednja prošnja u Molitvi predanja, a koja je istovremeno i obveza, tiče se odvažnosti u svakodnevnoj borbi protiv zla – da nikada ne posegnemo za drogom i izbjegavamo sve što izaziva ovisnost, a osobito alkohol i cigarete. Nasljedovati Isusa na putu sazrijevanja u ljubavi uvijek znači „ići protiv struje”, protivno vladajućoj modi i konzumentskom načinu života. Jedan od najopasnijih oblika ropstva silama zla jest narkomanija i alkoholizam. Članovi PČS-a moraju u svom društvu biti „znakom protivljenja”, oni koji primjerom svoga života pokazuju gdje je prava sloboda i sreća. „Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno” (Rim 12, 2) – opominje nas sv. Pavao. „Ne bojte se živjeti protivno uvriježenom mišljenju
i načinu a koji su u suprotnosti s Božjim zakonom” – govorio je Ivan Pavao II. „Hrabrost vjere mnogo košta, ali vi ne smijete izgubiti ljubav! Ne dajte se zarobiti!
Ne dajte se zavesti prividom sreće za koji biste morali platiti preveliku cijenu, cijenu izranjenog, često neizlječivog, možda čak i izgubljenog života!”
(Sandomierz, 12. 6. 1999.)

Miłujcie sie