Posljednja slamka spasa

ZA MJESEC OŽUJAK 2024. – U GODINI ZAHVALE ZA SLIKU MILOSRDNOG ISUSA I DNEVNIK SV. FAUSTINE O 90. OBLJETNICI NASTANKA Želim da se štuje moje milosrđe. Dajem čovječanstvu posljednju slamku spasa– utočište u mome milosrđu i moje se srce raduje zbog te svetkovine. (Dn 998) Ove Isusove riječi sveta je s. Faustina čula 28. veljače … Continue reading Posljednja slamka spasa