ŠIRENJE ŠTOVANJA BOŽJEGA MILOSRĐA

Isus: “Duše koje šire slavu mojega milosrđa, štitit ću cijeli život, kao majka svoje dojenče; a u času smrti neću im biti Sudac, već milosrdni Spasitelj.” (Dn 1075)

Obrađujući oblike pobožnosti u čast Božjega milosrđa, vlč. Różycki navodi i ovaj: širenje štovanja Milosrđa jer se i na to odnose određena Kristova obećanja: Duše koje šire slavu mojega milosrđa, štitit ću cijeli život, kao majka svoje dojenče; a u času smrti neću im biti Sudac, već milosrdni Spasitelj. (Dn 1075)

Bit štovanja Božjega milosrđa nalazi se u stavu kršćanskog pouzdanja u Gospodina Boga i djelatne ljubavi prema bližnjima. Gospodin Isus traži pouzdanje od svih stvorenja (Dn 1059) i izvršavanje djela milosrđa: djelom, riječju ili molitvom. Milosrđe prema bližnjemu moraš pokazivati uvijek i svagdje, ne možeš to izbjegavati niti se izgovarati ili opravdavati. (Dn 742) Krist želi da njegovi štovatelji u tijeku dana izvrše barem jedan čin milosrđa spram bližnjega iz ljubavi prema njemu.

Širenje štovanja Božjega milosrđa ne traži puno riječi, nego kršćanski stav vjere, pouzdanje u Boga i neprestan napredak u milosrđu prema bližnjima. Primjer takvog apostolata svojim je životom dala sv. Faustina.