SLIKA BOŽJEGA MILOSRĐA

Isus: “Naslikaj sliku prema crtežu koji vidiš s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe.” (Dn. 47)

Slika Milosrdnog Isusa, tj. Božjeg milosrđa, objavljena je u viziji koju je s. Faustina imala 22. veljače 1931. godine, u ćeliji samostana u Płocku. Uvečer, u ćeliji – piše u Dnevniku – ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj haljini. Jedna ruka bila je uzdignuta na blagoslov, a druga je doticala haljinu na grudima. Iz otvora haljine na prsima izvirale su dvije velike zrake, jedna crvena, a druga blijeda. U tišini sam promatrala Gospodina. Moja je duša bila prožeta strahom, ali i velikom radošću. Nakon nekoliko trenutaka reče mi Isus: Naslikaj sliku prema crtežu koji vidiš s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe. (Dn 47) Želim da ta slika koju ćeš naslikati kistom bude svečano posvećena u prvu nedjelju po Uskrsu. Ta nedjelja treba biti svetkovina Milosrđa. (Dn 49)

Sadržaj ove slike tijesno je povezan s liturgijom prve nedjelje po Uskrsu. Crkva toga dana čita Evanđelje po Ivanu; o ukazanju uskrslog Krista u Dvorani posljednje večere i ustanovi sakramenta ispovijedi (Iv 20, 19-29). Slika predstavlja uskrslog Otkupitelja koji ljudima donosi mir po otpuštenju grijeha po cijeni svoje muke i smrti na križu. Zrake krvi i vode koje izviru iz Srca probodenog kopljem (što se ne vidi na slici) i rane na mjestima razapinjanja prizivaju događaje Velikog petka (Iv 19, 17-18; 33-37). Slika Milosrdnog Isusa povezuje, dakle, u sebi ta dva evanđeoska događaja koji najpotpunije govore o Božjoj ljubavi prema čovjeku. Za tu sliku Krista karakteristične su dvije zrake. Gospodin Isus, upitan o njihovom značenju, objašnjava: Blijeda zraka označava vodu koja opravdava duše; crvena zraka označava krv koja je život duša (…). Blago onomu tko bude živio u njihovoj sjeni. (Dn 299) Dušu čiste sakramenti krštenja i pomirenja, a najobilnije je hrani Euharistija – dakle te dvije zrake označavaju svete sakramente i sve milosti/darove Duha Svetog čiji je biblijski simbol voda i novi savez Boga s čovjekom sadržan u Krvi Kristovoj. Slika Milosrdnog Isusa često se naziva slikom Božjega milosrđa što je točno jer se upravo u pashalnom Kristovu otajstvu najjasnije objavljuje milosrdna ljubav Boga prema čovjeku.

Slika ne predstavlja samo Božje milosrđe, već ima i ulogu znaka koji treba podsjećati na obvezu kršćanskog pouzdanja u Boga i djelatne ljubavi prema bližnjima. U natpisu slike – prema Kristovoj volji – stoje riječi: Isuse, uzdam se u Tebe. Ta slika – rekao je također Isus – treba podsjećati na zahtjeve moga milosrđa jer i najsnažnija vjera nemoćna je bez djela. (Dn 742) Takvom shvaćanju štovanja slike koji se temelje na stavu kršćanskog pouzdanja i milosrđa, dodao je Gospodin Isus posebna obećanja: milost vječnog spasenja, velik napredak na putu kršćanske savršenosti, milost sretne smrti i brojne druge milosti za koje će Ga ljudi s pouzdanjem moliti. Po toj ću slici udijeliti mnoge milosti dušama pa neka joj svaka duša može pristupiti. (Dn 570)