Sve mogu u onome koji me jača (Fil 4, 13)

Glavna i zajednička značajka ljevičarskih liberala, masona i zagovornika gender ideologije je mržnja prema Kristu i Katoličkoj Crkvi. Kadgod su ateisti preuzimali vlast, boreći se protiv Boga, dolazilo je do krvavih progona, ubojstava, strašnih zločina protiv svećenstva i vjernika. Tako je bilo u vrijeme Francuske revolucije (1789. – 1794.), za vladavine masonerije u Meksiku u 20. stoljeću, u vrijeme građanskog rata u Španjolskoj (1931. – 1936.), u SSSR-u, u Kini i u svim zemljama komunističkog bloka, kao i u Njemačkoj za vrijeme Hitlera i nacional-socijalista.

Glavna sredstva borbe

Glavna i zajednička značajka ljevičarskih liberala, masona i zagovornika gender ideologije je mržnja prema Kristu i Katoličkoj Crkvi. Kadgod su ateisti preuzimali vlast, boreći se protiv Boga, dolazilo je do krvavih progona, ubojstava, strašnih zločina protiv svećenstva i vjernika. Tako je bilo u vrijeme Francuske revolucije (1789. – 1794.), za vladavine masonerije u Meksiku u 20. stoljeću, u vrijeme građanskog rata u Španjolskoj (1931. – 1936.), u SSSR-u, u Kini i u svim zemljama komunističkog bloka, kao i u Njemačkoj za vrijeme Hitlera i nacional-socijalista. I ljevičarsko-liberalne neomarskističke elite na vlasti u Europskoj uniji posljednjih desetljeća vode podmuklu ideološku borbu protiv kršćanske civilizacije. Strategija njihova djelovanja zasniva se na dezinformaciji i laži o Katoličkoj Crkvi i kršćanskom moralu. Odbacuju Deset Božjih zapovijedi i zlo nazivaju dobrom. Nemoral im je glavno sredstvo borbe protiv Boga. Na djelu jezarobljavanje ljudskih srdaca apsolutnom seksualnom razuzdanošću, gender ideologijom, pornografijom, homoseksualnošću i svim drugim seksualnim devijacijama.

Ne dopustimo im da manipuliraju nama ateističkom ljevičarsko-liberalnom ideologijom brutalnog egoizma – ideologijom čiji promicatelji žele uništiti kršćanski sustav vrjednota. Jedan od njihovih glavnih ideologa piše sljedeće: „Treba izvršiti na impozantan način ofenzivu protiv kršćanske civilizacije kako bi se konačno razračunali s takvim pojmovima kao što je grijeh, prvi pad ili otkupiteljska ljubav te ih na svaki način zamijeniti božanskom intimnošću muškarca i žene. Moralnost utemeljena na primatu ugode, uskoro će se riješiti čitave te moralnosti trpljenja i podložnosti dostojne prijezira koja ide na ruku imperijalistima i Crkvi.“ (André Breton) Prema ljevičarskim liberalima za čovjeka je najvažnija seksualna ugoda, a svaki pokušaj njezina ograničavanja predstavlja se kao napad na slobodu. Zato gender ideologijom uništavaju kršćansku moralnost, propagirajući seksualne slobode i među djecom. Svjesno žele razuvjeriti ljude da Bog postoji i da je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju. Wilhelm Reich piše: „Zajedno s oslobođenjem od grča genitalnih mišića, treba nestati i ideja Boga“, te predlaže „religiju orgazma“. Ljevičarski liberali reduciraju čovjeka na razinu životinje koja misli, koja nema besmrtnu dušu i kojoj je životni cilj udovoljiti svojoj požudi.

Kako bi ubrzali sotonsko djelo uništenja kršćanske civilizacije, ljevičarsko-liberalne elite Europske unije žele likvidirati nacionalne države i promijeniti nacionalnu strukturu Europe pozivajući muslimane da se usele na naš kontinent. Pod krinkom da žele „kulturalno obogatiti“ europske narode, a s čistom namjerom da potpuno unište kršćansku civilizaciju.

Holokaust pobačaja (milijuni ubijene nerođene djece), eutanazija (usmrćivanje/ubijanje neizlječivo bolesnih), kontracepcijski mentalitet, negativan prirodni prirast, česti napadi muslimanskih terorista – sve to stvara tužnu sliku života u Zapadnoj Europi. Ako se Europa ne vrati svojim kršćanskim korijenima, ako se ne dogodi obraćenje na koje nas poziva Majka Božja u Fatimi i u Međugorju, budućnost Zapadne Europe bit će zavijena u crno.

Ljubavni čin

Najveće blago svakog čovjeka i cijelog čovječanstva jest Isus Krist, koji živi, poučava i oslobađa u Katoličkoj Crkvi. Sam Spasitelj nam je objavio čudesno radosnu istinu da je svaki čovjek stvoren na njegovu sliku i priliku i da „u njemu sjaji odsjaj stvarnosti samoga Boga“ (Ivan Pavao II. Evangelium vitae, 34). Čovjeku kojega poziva u bitak, Stvoritelj daruje razum, slobodnu volju, sposobnost ljubiti i razlikovati dobro od zla. Zahvaljujući tomu, čovjek može spoznati istinu, biti slobodan i učiti se ljubiti Boga i bližnjega. Svaki čovjek je sazdan od tijela i od besmrtne duše, a nakon tjelesne smrti njegova duša živi dalje: „Jer je Bog stvorio čovjeka za neraspadljivost i učinio ga na sliku svoje besmrtnosti.“ (Mudr 2, 23)

Isus Krist želi svakoga čovjeka osloboditi od nevolje grijeha i naučiti ga da ljubi kao što On nas ljubi. Poziv na ljubav je najvažniji zadatak svakoga čovjeka. On se ostvaruje kako u djevičanstvu tako i u sakramentu ženidbe. „Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.“ (Post 2, 24) Gospodin Isus želi da spolni čin bude ljubavni čin pridržan jedino supružnicima. Jer samo Isus koji je prisutan u sakramentu ženidbe osposobljava muža i ženu da njihov ljubavni čin bude nešto više od samo tjelesnog sjedinjena – da bude sudioništvo u životu i ljubavi Presvetog Trojstva. Brak je u Božjoj namisli čudesno prijateljstvo koje u sebi sjedinjuje ono što je ljudsko s onim što je Božansko. Supružnici se u spolnom činu trebaju darivati uzajamnom ljubavlju kojom ih ljubi sam Krist prisutan u sakramentu ženidbe. Tu ljubav imaju jedino onda kada su u stanju milosti posvetne. Erotski doživljaj popratni je element najvažnijeg duhovnog doživljaja supružnika tj. njihova sjedinjenje u ljubavi Presvetoga Trojstva. Osjetilni doživljaji nisu najvažniji i nikada ne trebaju biti glavni cilj spolnog odnosa. Najvažnija treba biti ljubav – odnosno potpuno i bezuvjetno međusobno darivanje supružniku u Isusu Kristu.

Uvijek treba imati na umu da pravo na spolni odnos daje samo Krist u sakramentu ženidbe. Zato se predbračni i izvanbračni odnosi, homoseksualni čini i pornografija ubrajaju u najtežu kategoriju grijeha. I svako djelovanje koje ima za cilj postizanje erotskih užitaka izvan sakramentalnog bračnog čina, kao što su petting, masturbacija ili drugi, smrtni su grijesi jer ubijaju ljubav, produbljuju egoizam i predaju čovjeka u ropstvo sotone. Sam sotona kroz gender ideologiju nameće „religiju orgazma“ i „seksualnu mistiku“, kako bi doveo čovjeka do potpunog zvjerstva i odveo u vječnu propast.

Pokret čistih srdaca

Mladi ljudi sve češće odgovaraju odlučnim „NE“ na sve učestalije i snažnije napade zla koje širi ljevičarska propaganda i hrle k Isusu koji u Pokretu čistih srdaca liječi sve rane srca, vraća slobodu, uči ljubiti čistom ljubavlju i oblikovati snažnu volju.

Nema istinske ljubavi bez sjedinjenja s Kristom, bez čistog srca, bez ustrajnosti u stanju milosti posvetne. Gospodin Isus poziva sve da mu predaju svoje srce da ih izliječi i promijeni. Tko može pristupiti Pokretu čistih srdaca? Svatko tko želi darovati Isusu svoje srce da mu ga izliječi i od Isusa učiti kako se ljubi čistom ljubavlju. Koji su uvjeti? Iskrena spremnost vršiti sve obveze koje su sadržane u Molitvi predanja PČS-a, a posebno obveza svakodnevne molitve, sv. Mise, čitanja Svetog Pisma, redovita ispovijed, osobito nakon učinjenog teškog grijeha, te sustavan rad na sebi izvršavanjem zadataka  prema planu aktivnosti koji se napravi za svaki dan i u kojem će biti vrijeme određeno za molitvu, rad i odmor.

Kada i kako je moguće pristupiti Pokretu čistih srdaca? U svakom trenutku! Najprije otiđi na sv. ispovijed, zatim se pričesti i u sv. Pričesti predaj Isusu sebe moleći Molitvu predanja PČS-a.

Molitva predanja Pokreta čistih srdaca

Gospodine Isuse, zahvaljujem ti što me bezgranično ljubiš ljubavlju koja me brani od zla,
podiže iz blata grijeha i liječi najbolnije rane.
Predajem ti svoj razum, volju, dušu i tijelo zajedno sa svojom spolnošću.
Obećavam da neću stupati u spolne odnose do trenutka sklapanja sakramenta ženidbe.
Nastojat ću ne čitati, ne kupovati i ne gledati pornografske časopise,
programe i filmove.
(Djevojke mogu dodati: Nastojat ću oblačiti se čednije kako moj način oblačenja ne bi izazivao požudne misli ili želje.)
Obećavam da ću se svakodnevno susretati s tobom u molitvi, čitanju Svetoga Pisma,
redovitom pristupanju svetoj pričesti i klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu.
Obećavam da ću redovito pristupati sakramentu pomirenja, odbaciti svaku malodušnost
i čuvati se svakoga grijeha.
Gospodine Isuse, uči me neprestano raditi na sebi da mogu nadvladati spolne čežnje i požude.
Molim te za odvažnost u svakodnevnom životu da nikada ne posegnem za narkoticima
ili bilo čim što stvara ovisnost, kao što su alkohol i cigarete.
Nauči me što mi je činiti da bi u mom životu bila najvažnija ljubav.
Marijo, Majko moja,
vodi me stazama vjere do samog izvora ljubavi – Krista Isusa.
Sa svetim Ivanom Pavlom II. želim ti se potpuno predati kličući:
Totus Tuus, Marijo!
Tvom Bezgrješnom Srcu predajem se potpuno:
sve što jesam, svaki svoj korak, svaki trenutak svoga života.
Blagoslovljena Kraljice i Majko, isprosi mi dar čistog srca.
Amen!

Na adresu pokret.cistih.srdaca@gmail.com javi nam o svom pristupu PČS-u i upisat ćemo te u Knjigu čistih srdaca.

Nastoj svakodnevno moliti Molitvu predanja PČS-a i redovito čitati duhovni tisak, posebno Ljubite jedni druge!, časopis koji je na poseban način formacijski list našega pokreta. Sjeti se da napadi sila zla nikada neće prestati i da će zli činiti sve da te obezvolji, zarobi, i ukrade ti svako pouzdanje. Ne boj se jer u borbi za slobodu i čistoću srca s tobom je Isus sa svojom svemogućom ljubavlju. Pristupajući PČS-u dopuštaš Isusu da te vodi kroz život, da te u sakramentu pokore podiže iz svakoga pada, da liječi sve rane tvoga srca u molitvi i Euharistiji. Trebaš se samo do kraja pouzdati u Isusa uvijek imajući na umu da „sve mogu u onome koji me jača“ (Fil 4, 13).

Zato moraš biti discipliniran, ne padati u malodušnost i ljenčarenje. Naše sazrijevanje u ljubavi i učvršćivanje volje ostvaruje se samo onda kada se predamo ozdravljujućem djelovanju Kristove ljubavi. A to se događa po istinskoj i trajnoj samodisciplinu u radu, učenju, odmoru, po odlasku na sv. Misu, klanjanje, po molitvi Krunice Božjeg milosrđa ili Gospine krunice te redovitoj ispovijedi.

Budite suodgovorni za evangelizaciju u svojoj sredini, u našoj Domovini i u svijetu.

Neka vas Isus Krist ispuni ljubavlju i mirom. Blagoslivljam vas iz svega srca i obećavam molitvu na vaše nakane.

Vlč. Michał Piotrowski i Uredništvo
Miłujcie się, 4 (2017), 61-63

prijevod s poljskog jezika: Jelena Vuković