Sveta Faustino, moli za nas!

Apostol Božjega milosrđa, tajnica Milosrdnoga Isusa, Prorok naših vremena, velika mističarka, učiteljica duhovnoga života – sve su to nazivi koji se najčešće vežu uz sv. Faustinu Kowalsku, redovnicu Družbe sestara Naše Gospe od Milosrđa, jednu od najpoznatijih i najomiljenijih svetica te najvećih mističarki u povijesti Crkve.

Faustina Kowalska rođena je 25. kolovoza 1905. godine u selu Głogowiec kao treće od desetero djece u obitelji Stanisława i Marianne Kowalski. Dva dana kasnije, na krštenju u župnoj crkvi u Świnicama Warckim, dobiva ime Helena. U dobi od 9 godina pristupila je sakrametnu prve svete pričesti. U školu je išla jedva 3 godine, a potom polazi na službu u Aleksandrów i Łódź. Od sedme godine života osjeća Božji poziv, no roditelji izražavaju svoje neslaganje s takvim izborom. Potaknuta viđenjem izranjenog Isusa, u srpnju 1924., odlazi u Varšavu u potrazi za odgovarajućom redovničkom zajednicom. Godinu dana radila je kao kućna pomoćnica kako bi zaslužila skroman miraz potreban za ulazak u Družbu. Dana 1. kolovoza 1925. stupa u Družbu sestara Naše Gospe od Milosrđa u Varšavi u Żytnoj ulici. U Družbi je provela 13 godina boraveći u brojnim samostanskim kućama, a najduže u Krakovu, Varšavi, Płocku i Vilniusu, vršeći dužnosti kuharice, vrtlarice i vratarice. Bolovala je od tuberkuloze pluća, što je bio i razlog gotovo 9-omjesečnog boravka u bolnici na Prądniku u Krakovu. Svoje je patnje prikazivala Bogu kao dobrovoljnu žrtvu za grješnike i na nakanu širenja Božjega milosrđa. Doživjela je brojne izvanredne milosti: objave, ekstaze, dar bilokacije, skrivene stigme, dar čitanja ljudskih duša, mistične zaruke i mistično vjenčanje.

Osnovni zadatak s. Faustine bio je prenijeti Crkvi i svijetu poruku milosrđa koja je podsjetnik na biblijsku istinu o ljubavi milosrdnoga Boga prema svakomu čovjeku, poziv povjeriti Bogu svoj život, kao i na djelatnu ljubav prema bližnjima. Učinila je to i pišući, na poticaj svog duhovnika o. Michała Sopoćka, Dnevnik, dragulj duhovne literature suvremenog doba. Milosrdni Isus nije joj samo pokazao dubinu svoga milosrđa, već joj je dao i nove oblike štovanjasliku s natpisom Isuse, uzdam se u tebesvetkovinu Božjega milosrđa, Krunicu Božjega milosrđa, molitvu u času njegova umiranja na križu, tzv. Sat milosrđa. Ovim oblicima štovanja, kao i apostolatu širenja poruke Božjega milosrđa, pridružio je velika obećanja pod uvjetom nastojanja oko stava pouzdanja u Boga, odnosno vršenja njegove volje te iskazivanja milosrđa bližnjima.

Sestra Faustina umrla je 5. listopada 1938. godine u dobi od 33 godine u samostanu u Łagiewnikima u Krakovu. Iz njezine karizme i mističnih doživljala rodio se apostolski pokret Božjega milosrđa koji nastavlja njezino poslanje, naviještajući svijetu poruku Božjega milosrđa svjedočanstvom života, djelima, riječima i molitvom. Dana 18. travnja 1993. godine Sveti Otac Ivan Pavao II. uzdigao ju je na čast oltara, a 30. travnja 2000. pridružio svecima Katoličke Crkve. Njezine zemni ostatci čuvaju se u svetištu Božjega milosrđa u Łagiewnikima u Krakovu.

MOLITVE U ČAST SVETOJ FAUSTINI

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETE FAUSTINE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Faustino, živi svjedoče milosrdnog Nebeskog Oca, moli za nas!
Sveta Faustino, ponizna službenice Isusa – Utjelovljenog milosrđa,
Sveta Faustino, poslušno oruđe Duha Posvetitelja,
Sveta Faustino, pouzdana kćeri Majke milosrđa,
Sveta Faustino, posrednice poruke o Božjem milosrđu,
Sveta Faustino, vjerna tajnice riječi Isusa Milosrdnog,
Sveta Faustino, ključarice Boga bogatog milosrđem,
Sveta Faustino, dare Božji za čitav svijet,
Sveta Faustino, koja si vidjela Božju dobrotu u svakom stvorenju,
Sveta Faustino, koja veličaš Boga u otajstvu Njegova Utjelovljenja,
Sveta Faustino, sudionice Gospodinove Muke i Uskrsnuća,
Sveta Faustino, predvoditeljice na Isusovom Križnom putu,
Sveta Faustino, koja si susretala Isusa u svetim sakramentima,
Sveta Faustino, sjedinjena sa Zaručnikom u svojoj duši,
Sveta Faustino, očarana milosrđem Boga u životu Blažene Djevice Marije,
Sveta Faustino, koja ljubiš Crkvu – Mistično Tijelo Kristovo,
Sveta Faustino, jaka pravom vjerom,
Sveta Faustino, ustrajna neslomljivom nadom,
Sveta Faustino, goruća vrućom ljubavlju,
Sveta Faustino, lijepa istinitom poniznošću,
Sveta Faustino, jednostavna djetinjim pouzdanjem,
Sveta Faustino, uzore vršenja volje Božje,
Sveta Faustino, primjeru požrtvovne službe,
Sveta Faustino, čuvarice svećeničkih i redovničkih duša,
Sveta Faustino, zaštito mladih i duša male djece pred Zlim,
Sveta Faustino, nado palih i očajavajućih duša,
Sveta Faustino, jakosti bolesnika i patnika,
Sveta Faustino, koja jačaš pouzdanje u srcima umirućih,
Sveta Faustino, žrtvo za grešnike,
Sveta Faustino, zabrinuta za spasenje svih ljudi,
Sveta Faustino, posrednice duša u čistilištu,
Sveta Faustino, koja moliš milosrđe Božje za cijeli svijet,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas sveta Faustino,
… da životom i riječima naviještamo divna djela i poruku Božjeg milosrđa.

Pomolimo se!

Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar života i djelo svete Faustine i po njezinu zagovoru pomozi nam rasti u nadi prema Tebi i milosrđu spram bližnjih. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA PAPE IVANA PAVLA II. SVETOJ FAUSTINI

Sveta Faustino, Božji dare našem vremenu, dare za cijelu Crkvu, isprosi nam da mognemo shvatiti dubinu Božjeg milosrđa i pomozi nam da ga osobno doživimo i svjedočimo našoj braći. Tvoja poruka svjetlosti i ufanja neka se širi po čitavom svijetu, neka vodi grešnike obraćenju, neka ublaža­va svađe i mržnju, neka daruje svim narodima snagu za djelatnu ljubav i međusobnu solidarnost. Mi, danas promatrajući zajedno s tobom lice Krista Uskrsloga, ponavljamo tvoje riječi pune povjerenja i pouzdanja: Isuse, uzdam se u Tebe!