Svetkovina Božjega milosrđa i dar potpunoga oprosta….

Duša koja se ispovjedi i pričesti dobit će potpuni oprost od grijeha i kazni. Toga su dana otvorene sve rijeke Božjih milosti. (Dn 699)

Svetkovina Božjeg milosrđa najznačajniji je oblik štovanja Božjeg milosrđa prema objavi sv. Faustini Kowalskoj, poljskoj redovnici i mističarki. Ukupno je pet oblika štovanja, a uz već spomenutu svetkovinu, ostala četiri su: štovanje slike Milosrdnog Isusa, molitva Krunica Božjeg milosrđa, Sat Milosrđa te širenje pobožnosti prema Božjemu milosrđu.

Put do ostvarenja Isusove želje objavljene sv. Faustini da bude proglašena svetkovina Božjega milosrđa u prvu nedjelju po Uskrsu tj. Drugu vazmenu nedjelju trajao je 69 godina. Kako piše sv. Faustina u svom Dnevniku, dana 22. veljače 1931., Isus traži dvije stvari:

prva: slikanje slike koja prikazuje Njega, Uskrsloga, iz čijeg Srca izviru dvije zrake, crvena i blijeda (simboli Krvi i Vode potekle iz Presvetog Srca Isusova), s ispisanim usklikom pouzdanja na dnu slike: Isuse, uzdam se u Tebe,

druga: uspostavljanje svetkovine Milosrđa koja treba biti u prvu nedjelju nakon Uskrsa.

Ja želim da bude svetkovina Milosrđa. Želim da ta slika koju ćeš naslikati kistom bude svečano posvećena u prvu nedjelju po Uskrsu. Ta nedjelja treba biti svetkovina Milosrđa. (Dn 49)

Ovo je prva od 14 objava koje se tiču same svetkovine Božjega milosrđa. Prema riječima poljskog teologa Ignacyja Różyckog, koji se bavio znanstvenim proučavanjem Dnevnika sv. Faustine od 1967. do 1979., a koje je zaključio studijom na oko 500 stranica – s. Faustia imala je ukupno 82 objave koje se tiču pobožnosti Božjemu milosrđu.

Isus o svetkovini Milosrđa

Isus obećava da će oni koji budu živjeli u sjeni zraka – Krvi i Vode – primiti blago milosti jer ih neće stići Božja pravednost:

Te dvije zrake označavaju Krv i Vodu – blijeda zraka označava vodu koja opravdava duše; crvena zraka označava krv koja je život duša…Te dvije zrake potekle su iz nutrine mojeg milosrđa u trenutku kada je moje umiruće srce probodeno kopljem na križu. Te zrake štite duše od gnjeva Oca mojega. Blago onomu tko bude živio u njihovoj sjeni jer ga neće stići pravedna Božja ruka. Želim da prvu nedjelju nakon Uskrsa bude svetkovina Milosrđa. (Dn 299)

Isus traži od s. Faustine da potakne „vjernog slugu“ (u tom trenutku svog duhovnika vlč. Mihaela Sopoćka, a po njemu se ta poruka odnosi na čitavo svećenstvo) da toga dana objavi svijetu Njegovo veliko milosrđe povezano s važnim obećanjem: svi koji toga dana pristupe Vrelu Života zadobit će potpuno otpuštenje grijeha i kazni za grijehe:

Moli mog vjernog slugu da toga dana čitavom svijetu objavi moje veliko milosrđe. Tko god toga dana pristupi Vrelu Života, taj će zadobiti potpuno otpuštenje krivica i kazni. Čovječanstvo neće naći mira dok se s pouzdanjem ne obrati mome milosrđu. O, kako me teško ranjava nepovjerenje duša. Te duše priznaju da sam svet i pravedan, ali ne vjeruju da sam milosrdan, ne vjeruju mojoj dobroti. I sotona poštuje moju pravednost, ali ne vjeruje u moju dobrotu. (Dn 300)

Isus govori o velikoj radosti koju osjeća kad Ga se zove Milosrđem:

Moje se srce raduje tom naslovu Milosrđa. (Dn 300)

Isus naglašava kako nijedna duša neće biti opravdana dok se ne obrati s pouzdanjem Božjemu milosrđu, a da svećenici taj dan trebaju dušama govoriti o Njegovu velikom i neizmjernom milosrđu:

Piši što ću ti reći: Kćeri moja, prignut ću srce svoje na tvoje molitve. Tvoj je zadatak i obveza ovdje na zemlji moliti milosrđe za čitav svijet. Nijedna duša neće naći opravdanja dok se ne obrati s pouzdanjem mojemu milosrđu. Stoga prva nedjelja po Uskrsu treba biti svetkovina Milosrđa, a svećenici taj dan trebaju dušama govoriti o mom velikom i neizmjernom milosrđu. Postavljam te rizničarkom svoga milosrđa. (Dn 570)

Isusova objava koja se odnosi na svetkovinu Milosrđa najpotpunije je zapisana u Dnevniku sv. Faustine pod brojem 699.:

Kćeri moja, govori cijelomu svijetu o mojemu neshvatljivom milosrđu. Želim da svetkovina Milosrđa bude utočište i zaklon svim dušama, osobito bijednim grješnicima. Toga dana bit će otvorene nutrine mojega milosrđa i ja ću izlijevati mora milosti na duše koje se približe izvoru mojega milosrđa.

Duša koja se ispovjedi i pričesti dobit će potpuni oprost od grijeha i kazni.
Toga su dana otvorene sve rijeke Božjih milosti.

Neka se ne boji približiti k meni niti jedna duša, makar joj grijesi bili poput purpura.

Moje je milosrđe tako veliko da kroz čitavu vječnost ostaje neshvatljivo svakom razumu, bilo ljudskom, bilo anđeoskom. Sve što postoji izišlo je iz nutrine moga milosrđa. Svaka će duša u odnosu sa mnom čitavu vječnost razmatrati moju ljubav i milosrđe. Svetkovina Milosrđa izvire iz moje nutrine i želim da se slavi u prvu nedjelju po Uskrsu.

Čovječanstvo neće pronaći mira dok se ne obrati izvoru mojega milosrđa.

Jelena Vuković