U školi sv. Faustine – Božja volja

ZA MJESEC SRPANJ 2024. U GODINI ZAHVALE ZA SLIKU MILOSRDNOG ISUSA I DNEVNIK SV. FAUSTINE O 90. OBLJETNICI NASTANKA Na početku prve bilježnice Dnevnika nalazi se rečenica koja bi zapravo trebala biti na njegovu kraju. U toj je rečenici sv. Faustina sumirajući nekako čitav svoj život i svoj odnos s Majkom Božjom, naglašava ono što … Continue reading U školi sv. Faustine – Božja volja