U svakom djetetu nam dolazi sam Bog!

Svjedoci smo dramatične borbe između civilizacije smrti koju je stvorio i kojom upravlja sotona, i civilizacije ljubavi koju nam je donio Isus Krist.

Pokret čistih srdaca supružnika

Sile zla su već definitivno pobijeđene po muci, smrti i uskrsnuću Isusovu. Ipak, ako ne vjerujemo Kristu i pokajemo se za grijehe, tada se dobrovoljno predajemo u strašno ropstvo civilizacije smrti.

Glavni cilj napada zlih sila je čovjek i brak, jer svaki čovjek u sebi nosi sliku Boga i sličnost njemu, dok je brak ikona Presvetoga Trojstva. Sestra Lucija kojoj se objavila Gospa u Fatimi pisala je: „Posljednja bitka između Gospodina i Sotonina kraljevstva ticat će se obitelji i braka.“ Potrebno je dakle neprestano demaskirati prisutnost sotone i njegov odvratni plan uništenja čovjeka, braka i obitelji. Zli duh svoju ošricu upire u ono što je u čovjeku najsvetije, u njegov život i jedinstvo s Bogom. Promicanjem hedonističkog načina življenja i čitavim mnoštvom kontracepcijskih sredstava sotona želi spriječiti začeće, a ako se i začne – podmeće misao da ga se ubije još prije negoli se i rodilo. Ona djeca koja se rode, otac laži demolizira pornografijom, drogom i nasiljem; bolesnim i starim ljudima, s druge strane nudi eutanaziju.

Sotonin glavni cilj i njegove civilizacije je dovesti ljude do moralne, duhovne, a na posljetku dok tjelesne smrti.

Prva etapa djelovanja u toj đavolskoj strategiji je sprječavanje začeća. Činjenica da u Europi umire više ljudi nego što ih se rodi, svjedoči o tome kako su europski narodni snažno zarobljeni civilizacijom smrti. Gospodin Bog poziva supružnike u veliku misiju. Poziva ih na suradnju s Presvetim Trojstvom i stvaranju novih ljudskih bića. Trebali bi prihvatiti i odgajati onoliko djece koliko ih Bog želi pozvati u bitak. To je njihovo prvo i najvažnije zvanje. Djeca su najveći Božji dar i blago svake obitelji, a ne bogatstvo i karijera. Protivljenje Božjoj volji sprječavanjem začeća novih ljudi je u braku jedna od najtežih krivica. Ako supružnici odbijaju od Boga dar novoga života na sebe navlače veliku krivicu; padaju u Sotoninu zamku i s njime grade civilizaciju smrti.

U svakom djetetu koje se začne u krilu majke k nama dolazi sâm Bog sa svjetlom svoje ljubavi.

O. Andrea D’Ascanio piše: „Namjerno izazivanje besplodnosti, time i svaki oblik kontracepcije, blokira samu Božju stvarateljsku snagu, guši čovjekov život i prije nego se rodi i razvije. Jedina sila na svijetu koja je u stanju zaustaviti Život u njegovu širenju u Ljubavi je čovjekova volja, koja onemogućuje začeće života. ‘Plodite se i množite’, prva je zapovijed dana na samom počektu: činiti protivno tomu je prema tome veliki grijeh. (…) Ovaj se grijeh temelji na čistom egoizmu: ne želim djecu jer se ne želim brinuti za nikoga drugoga doli za sebe. Prakticiranje životnog stila u kojem je zapisano činiti se besplodnim znači braniti se da  nam dijete ne bi omelo našu komociju. Ne želimo nositi tuže terete, ali bismo željeli da drugi nose naše. To je trijumf egoizma, to znači da vlastito ja stavlja ispred Boga kojega odbacuje radikalnim neposluhom. Zaboravljamo, ako smo neposlušni Bogu i raskidamo veze s njim, postajemo sirote lišene pomoći Oca, jedinoga koji nas može braniti i osloboditi od zla. A kada neposluh postaje norma – kao u slučaju kada se odričemo svoje plodnosti – dolazi se u situaciju duhovne demencije, koja ponekad prerasta u kult samoga sebe i smrti, čista oholost. Nijedan od grijeha nema tako drastične društvene posljedice kao ovaj: ako želimo dokaze, dovoljno je baciti pogled na brojne mrtve civilizacije koje su doživjele slom upravo zbog posljedica toga grijeha“ (Cywilizacja śmierci, Lublin 2000, str. 15-16).

Pokret čistih srdaca supružnika

Dragi supružnici! Kako je velik vaš poziv na suradnju u činu stvaranja samoga Gospodina boga i u odgoju djece! Budućnost naroda i čitavoga svijeta ovisi o svetosti života obitelji! Svjesni odgovornosti i vliečine zadaće koja stoji pred vaman, želimo vas potaknuti da se u potpnosti, sebe i sve svoje teškoće povjerite Isusu po Mariji, kako bi vaša obitelj bila sjedinjena s Isusom, jedinim Izvorom vaše bračne ljubavi. Gospodin Isus, po svojoj Majci Mariji, želi ozdravljati vaše bračne odnose, poučiti vas uzajamnom praštanju po svakodnevnoj molitvi krunice, po ispovijedi i Euharistiji, te želi da uvijek budete u stanju milosti posvetne, otvorene na prihvaćanje dara novoga života, da vaš suživot bude znak sakramenta ženidbe, sudioništva u životu i ljubavi Boga u Presvetom Trojstvu. S tim ciljem vam prilazi Isus kako bi vam pomogao, pozivajući vas u Pokret čistih srdaca surpužnika.

Kako biste postali član Pokreta čistih srdaca supružnika potrebno je prvo pristupiti sv. ispovijedi, a nakon sv. Pričesti izmoliti Molitvu predanja PČSS.

Molitva predanja
Pokreta čistih srdaca supružnika

Gospodine Isuse, zahvaljujemo ti što nas bezgranično ljubiš ljubavlju koja nas brani od zla, podiže iz blata grijeha i liječi najbolnije rane.

Zahvaljujemo ti za prisutnost u sakramentu ženidbe i što u tebi uvijek možemo pronaći lijek za svako zlo i snagu za izlazak iz svake poteškoće i krize. Predajemo ti svoj
razum, volju, dušu i tijelo zajedno sa svojom spolnošću.

Obećavamo da ćemo se svakodnevno susretati s tobom u molitvi, čitanju Svetoga Pisma, redovitom pristupanju svetoj pričesti i klanjanju Presvetom Oltarskom Sakramentu. Obećavamo da ćemo redovito pristupati sakramentu pomirenja, odbaciti svaku malodušnost i čuvati se svakoga grijeha.

Odlučujemo da nećemo kupovati, čitati ni gledati časopise, programe, niti filmove pornografskog sadržaja. Obećavamo da nećemo koristiti nikakva kontracepcijska sredstva i potpuno se odričemo svih sredstava koja su protivna začeću života.

Obećavamo da ćemo uvijek spremno prihvatiti svako dijete koje ti, Gospodine, pozivaš u život. Želimo mu biti dobri odgajatelji vlastitim primjerom i svjedočanstvom vjere kako bi mu pokazali put do tebe.

Gospodine Isuse, uči nas neprestano raditi na sebi da ovladavamo požudom i osjećajima. Molimo te za odvažnost u svakodnevnom životu u borbi protiv napasti i zla, u izbjegavanju svake navezanosti i ovisnosti, a prije svega od narkotika, alkohola i cigareta.

Nauči nas što nam je činiti da bi u našem životu bila najvažnija ljubav.

Marijo, Majko naša, vodi nas putem vjere do samog izvora ljubavi – Krista Isusa. Sa svetim Ivanom Pavlom II. želimo ti se potpuno predati kličući: Totus Tuus, Marijo!
Tvom Bezgrješnom Srcu predajemo se potpuno, sve što jesmo, svaki naš korak, svaki trenutak našega života. Amen.

Molimo vas da nam javite o tom lijepom događaju na adresu pokret.cistih.srdaca@gmail.com, kako bismo vas mogli upisati u knjigu Pokreta čistih srdaca.

o. Mieczysław Piotrowski, TChr i Uredništvo

Miłujcie się, 2 (2017), 47-48
prijevod s poljskog jezika: Jelena Vuković

DODATI MOLITVU PČSS