Zamka okultizma

Svi koji prakticiraju bilo kakav oblik okultizma krše prvu Božju zapovijed, kidaju veze života i ljubavi koje ih vežu s Bogom, i dobrovoljno se predaju u pogubno ropstvo sila zla.

Podmukla kušnja

Mnogi ljudi podliježu zavodljivoj kušnji i traže sreću u okultizmu, a ne u Bogu. Umjesto da sa svojim problemima dolaze Kristu, oni se idu savjetovati s vračarima, gatarima, bioenergetičarima ili medijima. Bave se astrologijom, vjeruju u horoskope, predaju se praznovjerju, a prije velikih odluka traže „odgovore u zvijezdama“. Kada im se naruši zdravlje hitaju razno-raznim iscjeliteljima koji su oruđe djelovanja zlih duhova. Ima i takvih koji u potjeri za karijerom, novcem, vlašću i uspjehom u potrazi za perverznom seksualnom ugodom, vlašću nad drugima svoj život predaju đavlu,.

Ako se čovjek počne pouzdavati u okultistične sile, automatski odbacuje Boga i Njegovo Evanđelje.  Takav stav čovjeka vodi u ropstvo sotone. U sekulariziranim i „opoganjenim“ društvima, gdje su crkve prazne i gdje vlada moralna razuzdanost, razvodi, pobačaji, eutanazija, nepoštenje i podmitljivost, okultizam uživa najveću popularnost. Obično se događa da ateizam ljude odvodi k vjeri u okultno, u raznovrsne sekte, orijentalne kultove, k idolatriji i satanizmu.

Povjesne činjenice ukazuju na tijesnu povezanost nacional-socijalizma i marksiszma s demonologijom. Utemljitelji komunizma Marks, Engels, Lenjin i Staljin, bavili su se okultizmom i u potpunosti su bili predani vlasti sotone. Jednako je i s Hitlerom.

Bavljanje okultizmom, koji je sotonska religija, dovodi do potpue zarobljenosti čovjeka od strane sila zla. Povijest odabranog naroda, kao i povijest čovječanstva nam svjedoči da bi se čovjek, svaki put kada bi se odvratio od pravog Boga, okrenuo prema najprimitivnijem idolopoklonstvu. Postoji određena zakonitost: naime, svako smanjenje religioznosti praćeno je porastom krivovjerja i prakticiranjem različitih oblika okultizma.

Okultizam je povezan s vjerovanjem u duhovne sile ili energije pomoću kojih čovjek želi doznati budućnost, zadobiti zdravlje, zadobiti ljubav, ostvariti uspjeh ili nadnaravnu vlast kako bi gospodarili i maipulirali drugima. Kako bi postigao svoj cilj prolazi inicijaciju i poseže za različitim okultističkim praksama: čaranje, bacanje čini, meditacije itd. Oni koji prakticiraju okultizma mogu dobiti takva znanja kao što su primjerice: sposobnost čitanja prošlosti, utjedanje na druge ljude i manipiluacija njima, materijalizacija predmeta, kontakti s tobože mrtvima, a u stvarnosti sa zlim duhovima koji imitiraju duše umrlih. Ti ljudi često nisu svjesni da se na taj način otvaraju podmuklom djelovanju zlih sila nad kojima nemaju nikakvu kontrolu. Jednostavno se dobrovoljno predaju u strašno ropstvo sila zla.

Svaki dakle koji prakticira najrazličitije oblike magijes, sotonizma, astrologije, spiritizma, vračanja ili postaje članom masonerije, krši prvu Božju zapovijed jer dobrovoljno odbacuje Božju ljubav i predaje se pod vlast sila zla. Jednako tako griješe i svi oni koji se prepuštaju hinduističkim ili tibetanskim praksama, koji se služe starovjekovnim mitovima i simbolima kako bi iskoristili njihovu tajanstvenu snagu, predajući se vodstvu zloga duha. To je teški grijeh neposluha Duhu Svetom i odbacivanje vodstva Anđela čuvara.

Tako se dakle svaki koji se služi viskom, tarot kartama koji se za pomoć utječe vračarima, magima i iscjeliteljima ili onima koji govore kako djeluju u posredstvo duha-predvodnika, izražava nedostatak vjere u ljubav Božju i otvara se na djelovanje zlih duhova.

Osuda okultističkih praksi

Sveto Pismo jednoznačno osuđuje okultisitične prakse kao gijeh koji isključuje čovjeka iz Božjeg kraljevstva (Gal 5, 20; Otk 9, 21; 22, 15). Čitamo u Knjizi ponovljenog Zakona: „Kad uđeš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priučavati na odvratne čine onih naroda. Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom; nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike. Jer tko god takvo što čini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj. Budi posve vjeran Jahvi, Bogu svome. Narodi koje ćeš naskoro otjerati s posjeda slušaju vračare i gatare, ali tebi to Jahve, Bog tvoj, ne dopušta.“ (Pnz 18, 9-14; usp. Lev 19, 31; 20, 6. 27).

Novi Katekizam Katoličke Crkve jednoznačno na temu okultizma govori sljedeće: „Treba odbaciti sve oblike gatanja: tražiti pomoć od Sotone ili zloduhâ, zazivati duše pokojnikâ, ili vršiti druge radnje za koje se krivo misli da mogu “otkriti” budućnost. Traženje savjeta u horoskopima, astrologija, gatanje u dlan, tumačenje znamenjâ i kockî, pojave vidovitosti, utjecanje medijima – sve to prikriva volju gospodovanja nad vremenom, poviješću i konačno nad ljudima, a ujedno i želju da se umilostive skrite moći. To je sve u proturječju s čašću i štovanjem, združenim sa strahopočitanjem prožetim ljubavlju, koje dugujemo samo Bogu.“ (2116)

„Sva djela magije i čaranja, kojima bi se htjelo podložiti tajne moći i staviti ih u vlastitu službu te steći nadnaravnu moć nad bližnjim – pa bilo i zato da mu se pribavi zdravlje – teška je povreda kreposti bogoštovlja. A ta djela treba jos više osuditi kad ih prati namjera da se drugima škodi ili kad se njima traži zahvat zloduhâ. Za osudu je također nošenje amajlija. Spiritizam često uključuje djela gatanja i magije. Crkva upozorava vjernike da ga se čuvaju. Nezakonito traženje pomoći od tzv. tradicionalnih lijekova ne opravdava ni zazivanje zlih sila ni iskorisšavanje lakovjernosti drugoga.“ (2117)

„Bog može objaviti budućnost svojim prorocima ili drugim svetima. No, ispravan je stav kršćanina u tom da se, u stvarima koje se tiču budućnosti, s povjerenjem preda u ruke Providnosti i da u tom pogledu izbjegava svaku nezdravu radoznalost. Nesmotrenost može biti manjak odgovornosti.“ (2115)

Svjesno neznanje

Svjesno neznanje o temeljnim istinama kršćanstva, vjerski analfebetizam ozbiljna je krivica i izvor brojnih životnih tragedija. Vrebaju na nj različite vrste sektašva, vračari, mediji, astrolozi i bioenergetičari, koji svakodnevno u velikoj mjeri zavode naivne ljude, izvlačeći od njih velike sume novaca. Nude im jednostavno postizanje sreće na brzaka, životni uspjeh, brzo rješavanje problema i zdravstvenih tegoba. Njihovo djelovanje često reklamiraju televizijski i radijski programi, novine, internet, knjizi ili letci. Ti ljudi nude svoju „nesebičnu“ pomoć kod emocionalnih, ekonomskih, zdravstvenih problema…

Garantiraju da su u stanju liječiti bolesti, čitati budućnost i dijeliti spasonosne savjete kod svih problema koji tište ljude. Dijele amulete, talismane, praškove za sreću, ljubavne mirise i sl. – sve za odgovaraojuće visoku cijenu s garantiranom djelotvornošću.

Što je veće vjersko neznanje u društvu i što više slabi autentična vjera u Krista, tim su više ljudi skloni vjerovati u ponude različitih iscjeliteljskih masti, vračara i medija. Neki od vračara i gatara, kako bi zamarskirali svoju zavodničko djelovanje, često se služe sličicam svetih ili križevima, a u svoje magijske rituale umeću molitvu Očenaša. Njihove okultističe prakse predstavljaju zapreku vjeri i vjerovanju u Boga. Oni koji prakticiraju različite vrste okultizma (vračanje, čitanje misli, utjecanje na različite osobe, upravljanje prirodnim silama, štovanje i meditacije Istoka, joga, kontakt s „mrtvim“) uvjereni su da mogu koristiti više sile kako bi postigli vlastite ciljeve. Ti ljudi često nisu svjesni da ih upravo te sile uzimaju pod svoju vlast i zaroboljuju.

Čovjek koji moli i koji se pouzdaje u Boga želi prepoznavati Njegove planove i dobrovoljno im se podrediti. Suprotno tome, oni koji se bave magijm, sam želi odlučiti o tome što je za njega dobro a što zlo i služe se tajanstvenim, nematerijalnim silama kako bi prema vlastitim planovima gradili svoju budućnost. Na taj način stavljaju se na mjesto Boga kroz što teško  griješe protiv prve Božje zapovijedi: „Nemoj imati drugih bogova uz mene.“ (Izl 20, 3). Vračari, astrolozi, bioenergoterapeuti i njima slični predaju se pod vlast demonskih sila koje se pak služe njima za vlastite ciljeve.

Svakom čovjeku za ostvarenje sreće potreban je zapravo jedino Bog. Ljudi slabe vjere, ali oni koji su je izgubili – vrlo brzo podliježu kušnji zlog duha koji govori: „Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.“ (Lk 4, 6-7). I zato tako mnogo ljudi traži rješenje svojih problema, pomoć ili sreću u tarotu, bioenergiji, kod gatara, astorloga, vračara i medija. Na taj način se dobrovoljno predaju pod demonske sile. Uz pomoć amuleta, talismana, rituala, fomula i gesti žele zadobiti vlast, gospodariti stvarnošću koja ih okružuje, postići sreću, brani ti se od neuspjeha i od bolesti i ostvariti što je najviše moguće osobne koristi.

Podmukla zamka

Ima i onih koji u dobroj vjeri prakticiraju radiesteziju ili bioenergiju i nisu svjesni kako se velikoj opasnosti izlažu i one kojima žele pomoći. Bioenergetičar se kroz svoje djelovanje otvara djelvanju okultistične energije i predaje je osobi koju ozdravlja. Na taj način – često nesvjesno – izlaže sebe kao i „liječenog“ djelovanju sila zla.

O. Jacques Verlinde, jedan od najvećih poznavatelja te problematike govori: „Mogao bih ovdje navesti brojne konkretne primjere u kojima osobe koje su ozdravili bioenergetičari  nakon nekoliko mjeseci doživljavaju trajne i uznemirujuće pojave drugačijeg tipa. Vrlo često su to stanja mnogo kompliciranija od onih s kojima su ljudi došli na liječenje, a k tome su na izmaku snaga (…) Stalne glavobolje, nesanica, psihički nemiri, čak duhovni. U takvom stanju idu svećeniku i ako je ovaj svjestan tih stvari moći će dati anamnezu (posvijestiti ta iskustva) i prema mom iskustvu, u mnogo slučajeva koje je nemoguće bilo protumačiti, uzrok je gotovo uvijek prakticiranje okultzima – i tada je sve jasno – ili prakticiranje više ili manje roedovito raznim nekonencionalnim terapijama, kontaktima s vračarama, gatarama i sl. Što je onda potrebno činiti? Po trebo je jednostavno u vrijeme molitve tražiti oslobođenje – što ne mora značiti da je u pitanju opsjednutost. No ipak mogu postojati veze između osobe koja vas je liječila i vas. Postoji mogućnost da po toj povezanosti doživaljavamo negativne utjecaje. Potrebno je potom u molitvi tražiti da nad Bog oslobodi svake veze koja bi nas mogla povezivati s ranijim okultističnim praksama.“

„Profesionalni“ vračari, mediji i različiti iscjelitelji u prvim su kontaktima vrlo ljubazni. Ponašaju se kao istinski dobročinitelji i prijatelji, kao jedini koji su u stanju riješti sve probleme. Manipuliraju ljudima i čine ovisnima o svojim praksama. Kad daju klijenitma talisman (ili druge predmete), govore mu da on svaki tren mora biti „dopunjavan“ enegijom. Za svako „punjenje“ treba naravno platiti. Na taj način izvlače od naivnih velike sume novaca. Neki od njih, da bi se dodvorili svojim klijentima često u svojim uredima vješaju krunicu, figurice ili sličice svetih, primjerice o. Pija ili pape Ivana Pavla II. Često unajmljuju i privatne detektive kako bi što više saznali o svojim klijentima da bi ih kasnije iznenadili svojom „spoznajom“ i kako bi iz njih izvukli što više novaca.

Jedan od obraćenih talijanskih vračara rekao je kako se talismani izlažu posebnim ritualima, a njihova vrijednost ovisi o količini prokletstava i hula izrečenih nad njima na račun Majke Božje. Predmeti takve vrste osobito su opasne za osobe koje je nose, a i za njihovu obitelj jer postaju znak prisutnosti i djelovanja zlih sila. Egzorcisti govore da kod osoba koji nose talismane ili amulete ulazi neprestan strah, depresija, slučajevi uznemiravanja od strane zlih duhava, čak opsjednutosti.

Djelotvorna obrana

Kroz okultističke prakse sotona stvara privid otkupljenja, i to s ciljem kako bi doveo čovjeka do vječnog proklestva. Jedini otkupitelj je Isus Krist! Ako čovjek odlučno odbaci sve okultistične prakse (visak, horoskope, amulete, čaranja, kontakte s bioenergijom, prakticiranje joge, meditacije istočnih religija, čitanje knjiga i časopisa na tu tematiku) i  za vrijeme ispovijedi prizna Isusu sve svoje grijehe i s pouzdanjem i vjerom pristane uz rista prisutog u Euharistiji priznajući Ga za svog jedinot Otkupitelja i Gospodina, tada će mu Isus prići sa svom svojom ljubavlju, osjećajima, dobrotom i beskonačnim milosrđem. Ozdravljat će sve njegove rane i oslobađati ga iz bijede grijeha i od nečistih duhova. Samo je Isus naš jedini Gospodin i Bog. On nas je stvorio za sebe i osim Njega, koji djeluje i živi u zajednici Crkve, ne nalazimo niti radosti niti ljubavi niti život vječni.

Ako se želiš osloboditi iz ropstva sotone i odreći se svih okultističnih praksi, pomoli se riječima sljedeće molitve: „Gospodine Isuse Kriste, posredstvom Tvoje Bezgrešne Majke Marije potpuno Ti predajem svega sebe, svoje tijelo i dušu, sve što jesam i što posjedujem. Jedino si Ti, Isuse, jedini Bog mog života pa iz svega srca žalim za svoje sudjelovanje u okultističkim praksama (tu reći o kojim je praksama riječ, primjerice: za sudjelovanje u spiritističkim seansama, korištenje usluga vračara, vidovnjaka, bioenergiju, čitanje iz tarot karata, vjerovanje u horoskope, proricanje budućnosti, gatanje iz dlana ili kave i sl…) Jedino si Ti, Isuse, moj Bog, jedina ljubav i nada mog života. Odričem se svih okultističkih praksi po kojima sam se dao pod sotonsku vlast. Odričem se tebe, sotono, i naređujem ti, u ime Isusa Krista, prekini svaki utjecaja na moj život. Amen.“

Svi oni koji se služe viskom, nose amulete, talismane, prsten „atlantis“, knjige ili druge predmete povezane s okultizmom, trebaju ih odmah uništiti i baciti. Najdjelotvornija obrana od utjecaja zlih duhova je stanje milosti posvećujuće, pa je stoga potrebno što češće pristupati sakramentu pokore, primati čistoga srca Isusa u Euharistiji i voditi život duboke molitve.

M. Piotrowski TChr
Miłujcie się, 3/2012, 42-45

prijevod s poljskog jezika: Jelena Vuković