Značajke Antikristove prisutnosti

Sveti Otac Franjo doziva nam u svijest da su rodna (gender) i LGBT ideologija „jedna od glavnih značajki zala u suvremenom svijetu“. Ona uništava temelje naše civilizacije u svim sredinama i na svim razinama obrazovanja.

U mnogim zemljama rodna i LGBT ideologija pretvorile su se u ideološku diktaturu koja se nameće kao jedini ispravan način života kojem se svi moraju podrediti. Ona vodi u potpunu seksualnu razuzdanost i u strašnu duhovnu zarobljenost od strane zlih sila.

I papa Benedikt XVI. je upozoravao: „Homoseksualni pseudobrakovi, pobačaj, umjetna oplodnja – to su značajke Antikristova duha koji sve snažnije djeluje u svijetu. […] Prije sto godina svatko bi smatrao apsurdnim razgovor o homoseksualnom ‘braku’. U naše vrijeme čovjek biva izopćen iz društva ako mu se usprotivi.“ Dotiče se i „pobačaja i stvaranja ljudskih bića u laboratorijima. […] Suvremeno je društvo u procesu stvaranja protukršćanskog svjetonazora, a tko mu se suprotstavi, kažnjava se izopćavanjem iz društva.“ O velikoj krizi koja je zahvatila našu civilizaciju pisao je i sv. Ivan Pavao II.: „Stojimo pred nadljudskom, dramatičnom borbom između zla i dobra, između smrti i života, između ‘kulture smrti’ i ‘kulture života’.“ (Evangelium vitae, 28)

Usprkos jasnim znanstvenim činjenicama…

Svaki čestit intelektualac i znanstvenik i svaki čovjek koji logično razmišlja dolazi do zaključka da je neomarksistička rodna i LGBT ideologija tako primitivna i apsurdna u svojim postavkama da je se ne može ni nazvat filozofijom. Neospornim znanstvenim činjenicama usprkos, pristaše ove ideologije tvrde da se čovjek ne rađa kao muškarac ili žena nego da takav postaje svojim vlastitim izborom i prema vlastitim seksualnim sklonostima. Usto, zagovornici tog stajališta smatraju da svako zlo dolazi iz robovanja kršćanskom moralu. Zato ga, prema njihovu mišljenju, treba potpuno uništiti kako bi prestao ograničavati čovjekove nagone. Potrebno je stvoriti novu etiku – slobodnu od svih ograničenja kako bi ljudi imali neograničen pristup seksualnim užicima.

Puni mržnje prema Bogu, obitelji i kršćanskim vrjednotama rodni ideolozi razradili su strategiju uništenja Katoličke Crkve služeći se potpunom demoralizacijom društva. Preuzimajući kulturu, obrazovanje i medije pristaše te ideologije nastoje promicati potpunu seksualnu razuzdanost i rastakati kršćanski i civilizacijski sustav vrjednota. Rukovode se idejom da neomarksistička ideologija prožme sva područja života, sve kulturne institucije, škole, učilišta, razne društvene organizacije i medije koji trebaju postati najvažnija oružja u borbi protiv kršćanstva.

Jedan od tvoraca rodne ideologije, André Breton, poziva na potpuno iskorjenjivanje kršćanskog morala: „U impozantnom stilu treba izvesti ofenzivu protiv kršćanske civilizacije i napokon se razračunati s pojmovima kao što su grijeh, istočni grijeh ili otkupljujuća ljubav i apsolutno ih zamijeniti božanskom intimnošću muškarca i žene. Moralnost koja se temelji na primatu ugode ubrzo će se osloboditi odvratne moralnosti trpljenja i pokornosti koje idu na ruku imperijalizmu i Crkvi.“

Wilhelm Reich (1897.-1957.) tvrdi da treba ukinuti sva ograničenja u sferi seksualnosti da bi se, posljedično, iz svijesti ljudi moglo ukloniti uvjerenje da je čovjek stvoren „na sliku Božju“. Taj austrijski psihijatar i seksolog, zalažući se za „religiju orgazma“ i „seksualnu mistiku“, napisao je: „S oslobođenjem grča genitalnih mišića treba nestati ideja Boga.“ Ujedno tvrdi: „Ljubav u slabinama i slast nezasitnih užitaka u tijeku snošaja – to je pravi bog.“

Nemaju isprike… (Rim 1, 20)

Gender i LGBT ideologija izrasta iz marksizma koji negira postojanje Boga i vodi se mržnjom prema vjernicima i Katoličkoj Crkvi. U Svetom Pismu stoje zapisane vrlo jasne i snažne riječi o ljudima koji ne vjeruju u postojanje Boga:

Po naravi su glupi svi ljudi koji ne upoznaše Boga, oni koji iz vidljivih ljepotâ ne mogu  spoznati onoga koji jest – nisu kadri prepoznati umjetnika po djelima njegovim. […] Jer prema veličini i ljepoti stvorova možemo, po sličnosti, razmišljati o njihovu Tvorcu. (Mudr 13, 1.5)

Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike. (Rim 1, 20)

Čestiti znanstvenici koji iskreno traže istinu, začuđeni su činjenicom da Svemir, od najmanjeg atoma do najveće galaktike, ima čudesnu strukturu i logiku. Sve što postoji strukturirano je u neobično genijalan i inteligentan projekt koji upućuje na postojanje Boga.

Primjerice, ljudski život počinje iz samo jedne jedine stanice veličine kapljice. U toj je stanici sadržana informacija (DNA) koja omogućava stvaranje tijela koji se sastoji od 100 milijardi stanica različitih vrsta i svaka od njih funkcionira kao minijaturni grad i svaka „zna“ kako djelovati i tvoriti jedinstven organizam. U svakoj toj stanici nalazi se i informacija je li taj određeni čovjek žena ili muškarac. Čovjekov spol nije dakle pitanje njegova izbora nego nepobitna biološka činjenica.

Ne bi li nas trebala zadiviti činjenica da su u ljudskom genomu zapisane tri milijarde informacija u kriptografskom četveroznačnom kodu? Kada bismo ga čitali tempom od po tri slova u sekundi trebali bismo za to 31 godinu! Druga usporedba: informacija sadržana u ljudskom DNA ispunila bi redove knjiga čija bi dužina bila za 500 puta veća od udaljenosti Zemlje od Mjeseca!

Znanstvenici naglašavaju da informacije pohranjene u molekuli DNA nisu ni materija ni energija: one su samostalne, a molekula je samo njihov nosač. Ta genijalna programiranost i zapis misli upućuju na postojanje osobne i beskrajne Inteligencije – Boga.

Zato je duhovni predvoditelj ateizma Antony Flew, saznavši istinu o ljudskom DNA, shvatio da ateizam nema logičke utemeljenosti i da je nerazumna, slijepa vjera u slučajan postanak života i čitavog Svemira.

Vjera ateista u to da Bog ne postoji apsurdna je kao i Dawkinsonova vjera u to da bi milijun majmuna kroz milijun godina, slučajno lupajući u milijun strojeva za pisanje, moglo ispisati sva Shakespeareova djela.

Sveti Ivan Pavao II. upozorio je na glavni uzrok ateizma: „Ako čovjek sad ne može svojim razumom doprijeti dotle da spozna Boga kao Stvoritelja svega, to ne treba toliko pripisati manjkavosti sredstva, koliko radije zapreci koju su postavili njegova slobodna volja i vlastiti grijesi.“ (Fides et ratio, 19)

Besmrtna ljudska duša

Gender ideolozi, negirajući Božje postojanje, odbacuju i postojanje besmrtne ljudske duše. Na taj način reduciraju čovjeka isključivo na materiju, a njegovu sreću na bezgranično zadovoljenje tjelesnih nagona i potreba.

John Carew Eccles (1903.-1997.), australski neurofiziolog  i jedan od najvećih svjetskih autoriteta u istraživanju ljudskoga mozga i dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu, oslanjajući se na rezultate svojih znanstvenih istraživanja, došao je do zaključka da svaki čovjek ima besmrtnu dušu. John Eccles dokazao je da ljudska svijest nije proizvod materije. Materija nije naime sposobna izazvati psihičke pojave i ne postoji pretvaranje fizičke u psihičku energiju. Jedino duhovna stvarnost može generirati psihičke pojave. Tvrdnja materijalista da je mišljenje rezultat materijalnih procesa prema Ecclesu nema nikakve znanstvene utemeljenosti: „Uvjerenje da je mišljenje „efekt“ materijalnih procesa, jednostavno je predrasuda koju podržavaju ideološki materijalisti.“ (A unitary hypothesis of mind-brain interaction in the cerebral cortex (1900), u: Proceedings of the Royal Society, B 240, str. 433-451) John Eccles je istaknuo da svi imamo svoje osobno „ja“ – odnosno nematerijalni um koji djeluje u materijalnom mozgu. Osim tjelesnog svijeta u čovjeku postoji umni – odnosno duhovni – svijet (besmrtna ljudska duša) i obje te stvarnosti uzajamno utječu jedna na drugu (usp. How the Self Controls Its Brain, str. 38).

Svjesni kako smo čudesno stvoreni, svakim svojim djelom, mišlju i čitavim svojim srcem trebamo zahvaljivati Bogu i priznavati Božju ljubav kojom nas je pozvao u život i u zajedništvo života sa Sobom (usp. Sir 47, 8).

Borba protiv Boga

Rodna i LGBT ideologija dovodi u pitanje postojanje besmrtne ljudske duše i degradira čovjeka do razine ‘razumne životinje’. Njezin glavni cilj je borba protiv Boga, Njegovo brisanje iz ljudskih srdaca i umova da bi tako nastalu egzistencijalnu pustoš ispunili seksualnim užitcima, masovnom potrošnjom i raznim stimulansima.

Rodna i LGBT ideologija nije ni znanost, ni dio medicine, već ljevičarska ideologija kojoj je cilj uspostaviti kontrolu nad umovima i srcima, uništiti brakove, obitelj i Katoličku Crkvu.

Rodna i LGBT ideologija, nazivajući zlo dobrom i potičući na odbacivanje kršćanskog morala, pokazuje – kao što je govorio papa Benedikt XVI. – značajke Antikristova duha. Jedina sila koja uništava ljudsku sreću i čudesni sklad kao i ljepotu stvorenja jest odlazak od Boga svjesnim i dobrovoljnim činom grijeha. To je glavni uzrok najvećih ljudskih tragedija i nesreća. Prekidaju se sveze života i ljubavi prema Bogu i prema drugim ljudima i uvode u strašno ropstvo zlih duhova. Posebno su opasni grijesi nečistoće. Znamo iz Božje objave da pravo na spolni odnos/čin daje samo Krist u sakramentu braka. Tim sakramentom Gospodin Isus osposobljava muža i ženu za to da njihov spolni odnos (u stanju milosti posvetne) biva sudjelovanje u životu i ljubavi Trojedinog Boga, dakle izvor njihova uzajamnog posvećenja.

Zato spolni odnosi prije i izvan braka pripadaju najtežoj kategoriji grijeha. Svi čini koji imaju za cilj postizanje seksualne ugode izvan sakramenta braka su smrtni grijesi koji ubijaju ljubav, produbljuju egoizam i bacaju čovjeka u ropstvo zla. Samo Sotona po rodnoj i LGBT ideologiji može promicati „religiju orgazma“ i „seksualnu mistiku“ s ciljem da svede čovjeka na mjeru životinje i uvede ga u apsolutni egoizam.

Zato se treba čuvati i braniti od grijeha, a nakon svakog teškog pada odmah ići k Isusu koji je prisutan u sakramentu pokore. U iskrenoj ispovijedi doživljavamo čudo Božjeg milosrđa, oproštenje svih grijeha, dovodimo se u sklad i ponovno zrcalimo „sliku i priliku Božju“.

Djelotvoran lijek

Ustanimo protiv rata nemoralnosti koji vodi rodna i LGBT ideologija, pobjeđujmo laž istinom, a mržnju ljubavlju. Nosimo jedni drugima radost Evanđelja i vjere. Podsjećajmo ljude da je najveće blago čovječanstva Uskrsli Krist koji poučava, ozdravlja i spašava u Katoličkoj Crkvi.  

Samo Isus Krist oslobađa od strašnog ropstva grijeha nečistoće, kida okove ropstva i ovisnosti i uči ljubiti čistim srcem. Jedini uistinu djelotvoran lijek za sve probleme i bolesti duha jest ljubav Kristova. Treba je svakodnevno prihvaćati. Zato nastoj svakodnevno sudjelovati u sv. Misi i sat vremena klanjati se Isusu prisutnom u Presvetom Sakramentu. Moli Krunicu i čitaj Sveto Pismo. Nikada ne padaj u bezvolju i odmah ustaj iz svakog teškog pada po sakramentu ispovijedi. Budi strpljiv/-a i ustrajan/-na. Gospodin Isus obećava: Tko ustraje do svršetka, bit će spašen. (Mk 13, 13) Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. (1 Iv 5, 4)

Vlč. Michał Piotrowski, TChr
Miłujcie się, 2020-4, str. 4-6

Prijevod s poljskog: Jelena Vuković