Zrake ljubavi!

KATEHEZE U GODINI ZAHVALE ZA SLIKU MILOSRDNOG ISUSA I DNEVNIK SV. FAUSTINE(2023. – 2024.),pripremaju: Sestre Milosrdnog Isusa (Sisak)22. svibnja 2024. Isuse, uzdam se u Tebe!  U potrazi za srećom i mirom u srcu, često tražimo utjehu na krivim mjestima. Pogotovo se to događa onima koji se u svomu životu još nisu susreli sa Živim Bogom … Continue reading Zrake ljubavi!