RAZNE MOLITVE U ČAST BOŽJEGA MILOSRĐA

MOLITVA Sv. FAUSTINE (Dn 163)

Toliko često kao što dišu moje grudi, toliko često kao što bije moje srce, toliko često kao što pulsira krv mojim venama, toliko tisuća puta želim slaviti Tvoje milosrđe, o, Presveto Trojstvo. 

Želim se sva pretvoriti u Tvoje milosrđe da bih tako bila živa Tvoja slika, o, Gospodine. Ova najveća Božja osobitost, Tvoje neizmjereno milosrđe, neka dospije do moga bližnjeg kroz moje srce i moju dušu.

Pomozi mi, o, Gospodine, da moje oči gledaju milosrdno: da nikada ne sumnjičim i ne sudim po vanjštini, nego da spoznajem što je lijepo u dušama mojih bližnjih i pomažem im.

Pomozi mi da moje slušanje bude milosrdno, da budem naklonjena potrebama svojih bližnjih, da moje uši ne ostanu gluhe na bol i plač bližnjega.

Pomozi mi, Gospodine, da moj jezik bude milosrdan, da nikada prijezirno ne govorim o svome bližnjemu, nego da za svakog pronađem riječ utjehe i praštanja.

Pomozi mi, Gospodine, da moje ruke budu milosrdne i pune dobrih djela, da svojim bližnjima činim samo dobro, a teže i mučnije poslove preuzimam na sebe.

Pomozi mi, da moje noge budu milosrdne, da svome bližnjemu pritječu uvijek u pomoć, ne obazirući se na vlastiti umor i iznemoglost. Moj pravi odmor neka je u službi bližnjima.

Pomozi mi, Gospodine, da moje srce bude milosrdno, da osjećam sve patnje svoga bližnjeg, da nikom ne uskratim svoje srce i da iskreno susrećem i one za koje znam da će zloupotrijebiti moju dobrotu. Ja sama zatvorit ću se u premilosrdno Srce Isusovo. O vlastitim patnjama šutjet ću. O, moj Gospodine, neka Tvoje milosrđe počiva u meni.

+ Ti Sam zapovijedaš mi da se vježbam u tri stupnja milosrđa. Prvo: djelo milosrđa – svake vrste; drugo: milosrdna riječ – ono što djelom ne mogu izvršiti neka se ostvari riječima; treće: molitva – što ne mogu ostvariti ni djelom ni milosrdnom riječju, to uvijek mogu molitvom. Svoju molitvu protežem tamo kamo ne mogu dospjeti tijelom.

O, moj Isuse, promijeni me u sebe, jer Ti sve možeš!

 

MOLITVA ZA BOŽJE MILOSRĐE

Gospodine Isuse Kriste, koji si lice Očeva milosrđa,
objavitelj njegove dobrote i tražitelj svih izgubljenih,
pogledaj smjerno na nas –
ranjene grijehom i odmetnutošću od tebe,
zaslijepljene utopljenošću u svijet
i obuzete brigama za ono što traje tek trenutak,
nevrijedan pred tvojom vječnošću.

Otvori nam srca da umijemo čuti tvoju riječ milosrđa
i osjetiti snagu tvojih milosrdnih djela,
jer samo otvorena srca možemo primiti
dar ljubavi i radovati se u njoj.
Ti nas, Gospodine, pohađaš milosrđem,
jer samo po Očevu milosrđu i njegovoj očinskoj sućuti
možemo iznova stati na prag njegova doma
i iskati zagrljaj njegove ljubavi.
Ti nas grliš ljubavlju, prije nego stupimo pred Oca,
čistiš nas od grijeha i oslobađaš svake zarobljenosti
da bismo bili dostojni njegova pogleda
i njegove ispružene ruke,
koja nas prima i uvodi u dom vječnosti.

Gospodine Isuse Kriste,
koji se ne umaraš dolaziti k nama,
uvijek iznova u svakoj našoj nevjernosti,
u svakome lutanju i zaboravu na tebe,
dođi u našu tamu i u svjetla koja zasljepljuju,
dođi u našu nijemost i buku koja zaglušuje,
dođi u osamljenost koja razara
i u zajedništva koja ne ispunjaju;
dođi da bismo spoznali što uistinu jesmo
i da bismo novim žarom žudjeli biti u tebi,
jer samo po tebi i po tvome daru istinski jesmo,
– u istini u kojoj smo stvoreni
i u zagrljaju kojim smo otkupljeni.
Dođi, Gospodine Isuse!

                                            fra Ante Crnčević
(izvor: hilp.hr)

MOLITVA PAPE FRANJE ZA GODINU MILOSRĐA

Gospodine Isuse Kriste,
ti si nas poučio da budemo milosrdni kao Otac nebeski
i rekao nam da tko vidi tebe, vidi njega.
Pokaži nam svoje lice i bit ćemo spašeni.
Tvoj pogled, pun ljubavi, oslobodio je Zakeja
i Mateja od robovanja novcu,
a preljubnicu i Mariju Magdalenu od iskušenja
da sreću traže samo u stvorenju;
potaknuo je Petra da zaplače, nakon što te je zatajio,
a raskajanomu je razbojniku zajamčio raj.
Daj da svatko od nas osjeti da je i nama upućena riječ
koju si rekao Samarijanki:
»O, kad bi znala dar Božji!«

Ti si vidljivo lice nevidljivoga Oca,
Boga koji svoju svemoć očituje
nadasve praštanjem i milosrđem:
daj da Crkva u svijetu bude Tvoje vidljivo lice,
lice svoga uskrslog Gospodina u slavi.
Htio si da i tvoji službenici budu zaogrnuti slabošću
kako bi gajili istinsko suosjećanje
prema svima koji su u neznanju i zabludi.
Učini da svatko tko pristupi tvojim službenicima
osjeti da ga Bog iščekuje, ljubi i da mu oprašta.

Pošalji svoga Duha
i sve nas posveti svojim pomazanjem,
kako bi Jubilej milosrđa
bio godina milosti Gospodnje
te tvoje Crkva, u obnovljenome zanosu,
uzmogne donijeti siromasima radosnu vijest,
proglasiti slobodu zatočenima i potlačenima
te slijepima vratiti vid.

Po zagovoru Marije, Majke milosrđa,
to molimo tebe koji s Ocem i Duhom Svetim
živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

(izvor: hilp.hr)

KRIŽNI PUT SA SV. FAUSTINOM

ULAZNA MOLITVA

Milosrdni Gospodine, Učitelju moj, želim vjerno ići za Tobom, želim Te slijediti u svom životu na sve savršeniji način, zato Te molim, da mi kroz razmatranje Tvoje muke udijeliš milosti boljeg razumijevanja otajstva duhovnoga života.

Marijo, Majko milosrđa, uvijek vjerna Kristu, vodi me stopama pregorke muke svoga Sina i izmoli mi potrebne milosti za plodno provođenje ovoga križnog puta.

I. POSTAJA – ISUSA OSUĐUJU NA SMRT

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Ne čudi se što si ponekad nedužno izložena optuživanjima. Iz ljubavi prema tebi najprije sam ja pio kalež nedužnih patnji. (Dnevnik 289) U trenutku kada sam stajao pred Herodom izmolio sam ti milosti da bi se znala uzdignuti iznad prezira ljudi i vjerno slijediti moje putove.“ (Dnevnik 1164)

Sv. Faustina: „Mi smo osjetljivi na riječi i odmah želimo odgovoriti, a ne pazimo na to je li Božja volja da govorimo. Šutljiva duša je jaka. Protivštine joj neće naškoditi ako ustraje u šutnji. Šutljiva duša je sposobna najtješnje se sjediniti s Bogom.“ (Dnevnik 477)

Milosrdni Isuse, pomozi mi da naučim prihvatiti svaku ljudsku osudu i ne dopusti, da ikada osuđujem Tebe u mojim bližnjima.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

II. POSTAJA – ISUS PRIMA NA SE KRIŽ

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Ne boj se patnji, ja sam s tobom. (Dnevnik 151) Što više zavoliš patnju, to čistija će biti tvoja ljubav prema meni.“ (Dnevnik 279)

Sv. Faustina: „Isuse, zahvaljujem Ti za svakodnevne male križeve, za ometanje mojih namjera, za teškoće zajedničkog života, za loše razumijevanje nakane, za poniženje od strane drugih, za grube susrete s nama, za nevina optuživanja, za slabo zdravlje i iscrpljenost, za odricanje od vlastite volje, za uništenje vlastitog ja, za nepriznanje u svemu, za poništavanje svih planova.“ (Dnevnik 343)

Milosrdni Isuse, nauči me cijeniti poteškoće života, bolesti, svakoga trpljenja i s ljubavlju nositi taj svagdašnji križ.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

III. POSTAJA – ISUS PADA PRVI PUT POD KRIŽEM

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Nehotični prijestupi duša ne zaustavljaju me u mojoj ljubavi prema njima i ne sprječavaju da se sjedinim s njima. Ali i najmanji prekršaj, samovoljno učinjen, zaustavlja moje milosti. Takve duše ne mogu obasipati svojim darovima.“ (Dnevnik 1641)

Sv. Faustina: „O moj Isuse, kako jako naginjem zlu. To me prisiljava na stalnu budnost nad samom sobom. Ali ne dam se ničim obeshrabriti. Pouzdajem se u Božju milost koja u najvećoj bijedi obiluje.“ (Dnevnik 606)

Milosrdni Gospodine, očuvaj me pred svakom, pa i najmanjom, ali svojevoljnom i svjesnom nevjernošću.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

IV. POSTAJA – ISUS SUSREĆE SVOJU SVETU MAJKU

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Premda su sva djela, koja nastaju na temelju moje volje, izložena velikim patnjama, ipak razmisli, je li ijedno od njih bilo izloženo većim mukama od mog izravnog djela, djela otkupljenja. Ti se ne bi trebala puno užasavati zbog neprilika.“ (Dnevnik 1643)

Sv. Faustina: „Ugledah Presvetu Djevicu u neizrecivoj ljepoti. Ona se s oltara približila do moje klupe, pritisnu me uza se i reče: ’Budi hrabra, ne boj se nikakvih varljivih smetnji, nego se zagledaj u patnje moga Sina, i na taj ćeš način pobijediti.“ (Dnevnik 449)

Marijo, Majko milosrđa, budi uvijek uz mene, osobito u trpljenju, kao što si bila na križnome putu svoga Sina.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

V. POSTAJA – ŠIMUN CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Poteškoće pripuštam stoga da umnožim njegove zasluge. Ja ne nagrađujem dobar ishod, nego strpljenje i trud koji se za me poduzima.“ (Dnevnik 86)

Sv. Faustina: „O moj Isuse, Ti ne nagrađuješ za dobar ishod nekog djela, nego za iskrenu volju i nastojanje. Stoga sam posve mirna pa makar ostala uzaludna sva moja nastojanja i napori ili nikad ne bili ostvareni. Kada sve učinim što je u mojoj moći, ostalo više ne pripada meni.“ (Dnevnik 952)

Isuse, moj Gospodine, neka svaka misao, riječ, djelo bude učinjeno isključivo iz ljubavi prema Tebi. Očisti moje nakane.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

VI. POSTAJA – VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Znaj, štogod nekoj duši dobroga učiniš, prihvaćam to kao da si učinila meni samome.“ (Dnevnik 1768)

Sv. Faustina: „Od Isusa učim biti dobra, od onoga koji je sama dobrota, da bih mogla biti nazvana kćerkom Oca nebeskoga. (Dnevnik 66) Velika ljubav može male stvari pretvoriti u velike, a samo ljubav sama daruje vrijednost našim djelima.“( Dnevnik 303)

Gospodine Isuse, Učitelju moj, učini da moje oči, ruke, usta, srce budu milosrdni. Mijenjaj me u milosrđe.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

VII. POSTAJA – ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Razlog tvojih padova je to što previše računaš na sebe, a premalo se oslanjaš na mene. (Dnevnik 1488) Znaj da sama od sebe ne možeš ništa. (Dnevnik 639) Bez moje posebne pomoći ti nisi čak sposobna prihvatiti moje milosti.“ (Dnevnik 738)

Sv. Faustina: „Isuse, ne ostavi me samu u trpljenjima. Ti Gospodine znaš kako sam slaba. Ja sam bezdan bijede. Ja sam samo ništavilo. I zašto će onda biti čudno da ako me ostaviš samu padnem? (Dnevnik 1489) Stoga Isuse, moraš biti stalno sa mnom – kao majka kod svog bolesnog djeteta – čak još više.“ (Dnevnik 264)

Neka me podupire Tvoja milost Gospodine, da ne upadam uvijek u iste greške, a kada padnem pomozi mi ustati i slaviti Tvoje milosrđe.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

VIII. POSTAJA – ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „O kako mi je mila živa vjera. Želim da sada u vama bude više vjere.“ (Dnevnik 1420, 353)

Sv. Faustina: „Žarko molim Gospodina da ojača moju vjeru, da me ne bi vodila ljudska raspoloženja u sivilu svakodnevice, nego Duh. O, kako sve čovjeka vuče zemlji, ali živa vjera podržava dušu u višim krajevima, a sebeljublju određuje pripadajuće mjesto – posljednje.“ (Dnevnik 210)

Milosrdni Gospodine, zahvaljujem za sveto krštenje i milost vjere. Neprestano ponovno vapijem: Gospodine umnoži mi vjeru!

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

IX. POSTAJA – ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Znaj, najveća smetnja na putu svetosti je bezvoljnost i neutemeljena uznemirenost. One ti oduzimaju mogućnost vježbati se u krepostima. Uvijek sam ti spreman oprostiti. Koliko puta me za to moliš, toliko puta veličaš moje milosrđe.“ (Dnevnik 1488)

Sv. Faustina: „Moj Isuse usprkos Tvojim milostima osjećam i vidim svoju bijedu. Započinjem i dovršavam dan borbom. Jedva sam gotova s jednom poteškoćom, a na njenom mjestu izrastaju deset novih koje treba pobijediti. Ali ne brine me to jer znam da je sada vrijeme borbe, a ne mira.“ (Dnevnik 606)

Milosrdni Gospodine, predajem Ti to što je isključivo moje vlasništvo: grijeh i ljudsku slabost. Molim Te, neka moja bijeda utone u Tvoje beskrajno milosrđe.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

X. POSTAJA – ISUSA SVLAČE

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Sv. Faustina: „Isus je odjednom stajao preda mnom bez svoje odjeće, pokriven ranama po cijelome tijelu, oči pune krvi i suza, iznakaženo cijelo lice, popljuvan. Tada mi Gospodin reče: ´Zaručnica mora biti slična svome Zaručniku´.“

Sv. Faustina: „Duboko shvatih te riječi. Ovdje nema mjesta sumnji. Moja sličnost s Isusom mora biti u patnji i poniznosti.“ (Dnevnik 268)

Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po Srcu svome.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

XI. POSTAJA – ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Moja učenice, gaji veliku ljubav prema onima koji ti nanose bol. Čini dobro onima koji te mrze.“ ( Dnevnik 1628)

Sv. Faustina: „O moj Isuse, Ti znaš koliko je potrebno napora da bi postali iskreni i jednostavni s onima kojima se protivi naše biće, ili s onima koji su nam svjesno ili nesvjesno nanijeli bol. Ljudski gledano to je nemoguće. U takvim trenutcima trudim se više nego ikada otkriti Isusa u odgovarajućoj osobi i iz ljubavi prema Isusu činim sve za odgovarajuću osobu.“(Dnevnik 766)

O Ljubavi najčistija, zakraljuj u punini u mome srcu i daj mi zavoljeti to što prelazi ljudske mjere.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

XII. POSTAJA – ISUS UMIRE NA KRIŽU

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Sve je to za spasenje duša. Razmisli što činiš za njihovo spasenje.“ (Dnevnik 1184)

Sv. Faustina: „Ugledah Gospodina Isusa razapetog na križu. Kad je Isus neko vrijeme tako visio, vidjela sam gomile razapetih duša, upravo tako kao i Isusa. Vidjela sam drugu i treću gomilu duša. Druga gomila nije bila pribijena na križ, ali duše su čvrsto držale križ u rukama. Treća gomila nije bila ni razapeta niti su duše držale križ u rukama, nego su ga vukle za sobom i bile nezadovoljne. Isus mi reče: ‘Vidiš li duše koje su slične meni u patnji i preziru? One će mi biti slične i u slavi. Te koje su mi manje slične u boli i preziru, imat će manje sličnosti sa mnom u slavi.“ (Dnevnik 446)

Isuse, Spasitelju moj, sakrij me u dubini svoga Srca, da bi potkrijepljena Tvojom milošću, mogla postati slična Tebi u ljubavi križa i imati udjela u Tvojoj hvali.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

XIII. POSTAJA – ISUSA SKIDAJU S KRIŽA

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Najdraža mi je duša koja čvrsto vjeruje u moju dobrotu i potpuno se pouzdaje u mene. Njoj darujem svoje povjerenje i sve za što me moli.“ (Dnevnik 453)

Sv. Faustina: „Utječem se Tvojem milosrđu, milostivi Bože, jer samo si Ti jedini dobar. Iako je moja bijeda velika i moji prijestupi bezbrojni, pouzdajem se u Tvoje milosrđe. Jer Ti si Bog milosrđa i stoljećima se nije čulo, a niti se nebo, niti zemlja se sjećaju da si ikada razočarao neku dušu koja se pouzdavala u Tvoje milosrđe.“ (Dnevnik 1730)

Milosrdni Isuse, svakoga dana umnažaj u meni pouzdanje u Tvoje milosrđe, da bih uvijek i svugdje davala svjedočanstvo o Tvojoj bezgraničnoj dobroti i ljubavi.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

XIV. POSTAJA – ISUSA POLAŽU U GROB

Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te.
Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.

Isus: „Ti još nisi u domovini. Kroči dakle ojačana mojom milošću i bori se za moje kraljevstvo u dušama ljudi. Bori se kao kraljevsko dijete i misli na to da dani progonstva brzo prolaze i s njima mogućnost sakupljanja zasluga za nebo. Očekujem od tebe, veliki broj duša, koje će kroz cijelu vječnost slaviti moje milosrđe.“ (Dnevnik 1489)

Sv. Faustina: „Svaku dušu koju si mi Ti povjerio, Isuse, trudit ću se pomagati molitvom i žrtvom da bi Tvoja milost u njoj mogla djelovati. O veliki prijatelju duša, moj Isuse, zahvaljujem Ti za Tvoje veliko povjerenje davši nam duše na čuvanje.“ (Dnevnik 245)

Učini, Milosrdni Gospodine, da se nijedna od tih duša, koje si mi povjerio ne izgubi.

Smiluj nam se, Gospodine! Smiluj nam se!

MOLITVA NA KRAJU KRIŽNOG PUTA

„Moj Isuse, moja jedina nado, zahvaljujem Ti za knjigu što si je otvorio pred očima moje duše. Ta knjiga je Tvoja muka koju si uzeo na sebe iz ljubavi prema meni. Iz te knjige naučila sam kako ljubiti Boga i duše. Ona sadrži neizmjerna blaga za nas. O Isuse, tako Te malo duša razumije u Tvojoj muci iz ljubavi! Blago duši koja je shvatila ljubav Srca Isusova.“ (Dnevnik 304)