Isus u Euharistiji – Djelo trajnog euharistijskog klanjanja…

Slijedi ulomak Isusove Objave rumunjskoj redovnici koja se u tajnosti klanjala Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu za vrijeme komunističkih progonstava u Rumunjskoj…

Isus po ovoj objavi progovara svakome od nas:

“Nazočan u Euharistiji slavim Oca. To je osnovni smisao zbog kojeg sam utemeljio ovaj sakrament. Ja slavim Oca, a vi mene uopće ne slavite! Te riječi, koje sam jednom uputio Židovima, upućujem sada ljudima ovih vremena. Ta su vremena u bolnom proturječju s mojim euharistijskim životom koji je ispunjen hvalom i slavom prema Bogu, poradi nevjere i ravnodušnosti i prema Ocu i prema meni. To što su u svijetu oslabili duh klanjanja, davanje Bogu zaslužene časti, žar iskazivanja hvale, časti i slave Vječnom Stvoritelju, svoj razlog nalazi u ravnodušnosti i pomanjkanju ljubavi prema Presvetoj Euharistiji. Tko ne iskazuje čast Sinu, ne iskazuje je ni Ocu! Slavi me, dakle, u Presvetom Oltarskom Sakramentu, a po meni slavi i Oca.

Ljubi me u Euharistiji kao Boga i Čovjeka, kao Utjelovljenu Riječ, Posrednika, Otkupitelja, svog Prijatelja i Zaručnika, kao svoj Život. Časti moje boštvo i moje čovještvo, moju Dušu, moje božansko Srce, moje Tijelo i Krv. Sjedini se što tješnje s Euharistijom, a ja ću te voditi u otajstvo neprestanog klanjanja, otajstvo klanjanja mog euharistijskog Srca Vječnom Ocu. Svijet ne zna i ne priznaje Oca. Govorim o tome svojom molitvom: “Oče pravedni, svijet te nije upoznao, a ja sam te upoznao” (Iv 17, 25). Unazad dvije tisuće godina neprestano govorim po Euharistiji: “Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršivši djelo koje si mi dao da učinim.” (Iv 17, 4). Danas – upravo danas – riječ mog Evanđelja razliježe se i dopire do svih ljudi naših vremena: “Kad biste mene poznavali, poznavali biste i Oca mog!” (Iv 14, 7).
U ime svih prinosim hvalu Ocu u euharistijskoj žrtvi. Sveta Misa najvažniji je čin ljubavi i slavljenja koji vodi k Ocu, najviši oblik hvale koju kao Bog-Čovjek prikazujem Ocu, Gospodaru neba i zemlji, u ime svih ljudi svih vremena. Sjedini se, stoga sa Mnom u vrijeme svete Mise, i slavi sa Mnom Oca. Sjedini se s mojom Majkom, s cijelom Crkvom, s čovječanstvom, s nebom i zemljom, s anđelima i svetima – i klanjaj se. Klanjaj se i u ime onih koji me ne ljube, ni mene ni Oca, u ime nesretnih, izgubljenih grešnika, ateista. Poveži se sa Mnom, po bezgrešnom Srcu moje Majke, najodanije štovateljice Euharistije. Sjedini se sa Mnom, najvećim štovateljem Presvetog Trojstva, u svečanom trenutku moje žrtve – u trenutku Pretvorbe, a osobito primanjem svete Pričesti. Tada je u tebi Onaj koji časti Oca. Postani sudionik neprekidnog klanjanja koje, skriven pod euharistijskim prilikama, prikazujem Ocu u tebi!

Moja stvarna prisutnost u Euharistiji je djelotvorna. Kada ti dolazim u sakramentu svete Pričesti, tada u tvojoj duši, u tvom srcu, u cijelom svom i tvom biću iskazujem hvalu, čast i bezgraničnu slavu koja pripada Vječnom Božanstvu, jedinom i nedjeljivom Trojstvu.
Moja stvarna prisutnost u svetohraništu jest ona ista stvarnost koja se po pretvorbi događa na svakoj svetoj Misi. Ne prestajem hvaliti Oca u svakom svetohraništu na svim oltarima svijeta. Želim sjediniti tebe i sve ljude s tim djelom neprekidnog Božjeg euharistijskog klanjanja po posredstvu Bezgrešnog Srca Marijina i pod vodstvom Crkve.

Sve duše koje mi se neprekidno klanjanju daju hvalu Bogu na zemlji. Daju hvalu Presvetom Trojstvu u Euharistiji. Kad mi kažu – Isuse, slavim te – njihova slava i ljubav upravljena je i Ocu, jer je Otac u meni, a ja u Ocu. Jedno smo u Bogu, u Božjoj Bîti.”

Molitva

Gospodine Isuse, slavim te u Euharistiji, zajedno s Bezgrešnim Marijinim Srcem, sa svima koji se uključuju u djelo trajnog klanjanja svetoj Euharistiji, sa cijelom Crkvom i cijelim čovječanstvom, sa Svetim Ocem, tvojim namjesnikom, s biskupima, svećenicima, redovnicima i vjernicima cijelog svijeta. Slavim te zajedno s nebom i zemljom, s anđelima i svetima, sa svim razumnim bićima na svijetu. Slavim te i dajem ti hvalu i u ime onih koji te ne slave, već, upravo suprotno, koji niječu tvoje postajanje, obeščašćuju te ili vrijeđaju. Slavim te i dajem ti hvalu u njihovo ime da zahvaljujući tvojoj milosti i oni počnu slaviti tebe u Presvetoj Euharistiji. Neka zemlja i cijelo čovječanstvo postanu kraljevstvo tvog Euharistijskog Srca po, Bezgrešnom i slavnom Srcu Presvete Majke. Sjedinjujem se s tobom, Božanski štovatelju Oca i Presvetog Trojstva. Ti si Glava mističnog Tijela, nevidljiva Glava Crkve. Glava čovječanstva otkupljenog tvojom Krvlju. U povezanosti sa svim dušama, s nebom i zemljom, prikazujem te Ocu u činu neprekidnog klanjanja, iskazujući čast i hvalu Presvetom Trojstvu.

Oče nebeski, primi Isusa, Sina svog u Euharistiji. Primi dostojno klanjanje Majke Božje sjedinjeno s Isusovim, a po njoj – Majci duša – primi klanjanje Crkve po cijelom svijetu, klanjanje čovječanstva, klanjanje redovničkih zajednica, moje klanjanje, klanjanje cijelog Djela.

Budi navijek hvaljeno Presveto Trojstvo po Euharistijskom Isusu! Budi hvaljeno po svim ljudskim bićima, po svim narodima svijeta, po svim crkvenim redovima, po dobrima i po zlima. Budi hvaljen i slavljen, Oče svemogući, Stvoritelju neba i zemlje, svijeta vidljivoga i nevidljivoga. Budi slavljen Isuse, Utjelovljena Riječi, Sine Oca Vječnoga, Otkupitelju svijeta. Budi hvaljen Duše Sveti, Ljubavi Oca i Sina, Prosvjetitelju duša! Budi hvaljeno Presveto Trojstvo, jedno Božanstvo, nestvoreno i beskonačno. Dajem ti čast i hvalu, o Presveta Euharistijo! Stojim u tvojoj prisutnosti poput svjetiljke na oltaru i slavim te otvorena i ponizna srca. Razmatram te skrivenog u Sakramentu Ljubavi, Tajno Utjelovljenja i Otkupljenja.

Bože vječni, nauči me hvaliti te riječima i šutnjom, pjesmom i djelima slave, svime što govorim i svime što živim i u svom potpunom predanju.

Nejake su moje snage da bih razumio značenje slave koju ti dajem. Zato se utječem tvojoj beskonačnoj dobroti i molim: učini mene, moj život, Crkvu, sve klanjateljske družbe i njihove članove štovateljima svoje vječne slave. Jedino ćemo tada biti ono što želiš da budemo u tvojoj euharistijskoj nazočnosti. U podnožju tvog oltara bit ćemo žrtve ljubavi prinesene na tvoju slavu.

Majko Božja, potpuno ti se povjeravam i predajem. Molim te, daj mi srce koje će se neprestano klanjati probodenom Isusovu i tvom Srcu. Neka cijelo moje biće zauvijek daje hvalu Bogu zajedno s tobom, s Crkvom, sa svim svećenicima i redovnicima, sa svim vjernicima Crkve. Daj mi pjevati: “Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima dobre volje! Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se! Tebe častimo, tebi hvalu dajemo, jer velika je slava tvoja” (cdn)

*Redakcija lista Ljubite jedni druge! (Miłujcie się, poljsko izdanje) zadržava autorska prava na objavu ovog teksta. Stoga drugim nakladnicima nije dopušteno objavljivati ovaj tekst Objave.

Ljubite jedni druge, 2010, str. 25-26, Miłujcie się, 2009.

prijevod s poljskog: Jelena Vuković