Molitva svetom Križu

O, sveti Križu,
na kojem je raspeta ljubav srca mojega,
premilosrdni moj Gospodin!
Uzdižem pogled Tebi i vapijem: Spasi me!
Neka čavli što probodoše ruke i noge moga Spasitelja, razapnu sve grijehe i zloće što ih učinih protiv Ljubavi
i protiv svoga bližnjeg.
Raskajana srca i lica oblivena suzama,
razapinjem svoju oholost da uskrsne na poniznost,
svoju škrtost da uskrsne na sebedarje i dobrohotnost;
razapinjem bludnost da uskrsne na čistoću srca, duše i tijela,
neumjerenost da uskrsne na suzdržanost;
razapinjem zavist i srditost da uskrsnu na ljubav,
lijenost da uskrsne na gorljivost!
O, sveti Križu, daj mi po Tebi zaslužiti vječnost!
Amen!

Jelena Vuković, Trnovčica, 2006.