Devetnica ususret 100. obljetnici rođenja sv. Ivana Pavla II.!

U ponedjeljak, 18. svibnja 2020. obilježit ćemo 100. obljetnicu rođenja sv. Ivana Pavla II. Tom prigodom, u subotu 9. svibnja moguće je početi devetnicu po njegovu zagovoru (devetnica se može početi i u nedjelju, 10. svibnja i završiti na samu obljetnicu). Moliti se mogu molitve po izboru, a u nastavku, kao prijedlog, donosimo litanije po zagovoru sv. Ivana Pavla II. za koje je imprimatur dao Stanisław Dziwisz, kardinal, 2011. godine, te Molitvu za milost po zagovoru sv. Ivana Pavla II.

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETOG IVANA PAVLA II., PAPE

(Imprimatur: kardinal Stanisław Dziwisz, nadbiskup krakovski,
12. travnja 2011.
)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Ivane Pavle II.,
Uronjen u Oca, bogatog milosrđem,
Sjedinjen s Kristom, Otkupiteljem čovjeka,
Pun Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca,
Potpuno predan Mariji,
Prijatelju svetih i blaženih,
Nasljedniče Petra i slugo slugu Božjih,
Čuvaru Crkve i naučitelju vjerskih istina,
Oče Sabora i izvršitelju njegova nauka,
Potporo jedinstva kršćana i čitave ljudske obitelji,
Gorljivi štovatelju Euharistije,
Neumorni hodočasniče ovom zemljom,
Misionaru svih naroda,
Svjedoče vjere, ufanja i ljubavi,
Ustrajni sudioniče u trpljenju s Kristom,
Apostole mira i pomirenja,
Promicatelju civilizacije ljubavi,
Navjestitelju nove evangelizacije,
Učitelju koji nas potičeš zaroniti u dubine,
Učitelju koji nas upućuješ na svetost kao mjerilo života,
Prvosvećeniče Božjeg milosrđa,
Svećeniče što ujedinjuješ Crkvu u slavljenju Žrtve,
Pastiru koji svoje stado vodiš u nebo,
Brate i učitelju svećenika,
Oče posvećenih osoba,
Zaštitniče kršćanskih obitelji,
Potporo bračnih drugova,
Branitelju nerođenih,
Zaštitniče djece, siročadi i napuštenih,
Prijatelju i odgojitelju mladih,
Dobri Samaritanče prema onima koji trpe,
Potporo starijima i osamljenima,
Navjestitelju istine o dostojanstvu čovjeka,
Čovječe molitve uronjen u Boga,
Ljubitelju liturgije kojom se Žrtva slavi na oltarima svega svijeta,
Utjelovitelju radišnosti,
Zaljubljeniče u Križ Kristov,
Primjeru ostvarivanja zvanja,
Ustrajan u trpljenju,
Uzore života i smrti za Gospodina,
Ti koji opominješ grješnika,
Ti što pokazuješ put zabludjelima,
Ti koji praštaš prijestupnicima,
Pun poštovanja prema protivnicima i progoniteljima,
Glasnogovorniče i branitelju progonjenih,
Zaštitniče nezaposlenih,
Branitelju beskućnika,
Pohoditelju utamničenih,
Potporo slabih,
Svekoliki učitelju solidarnosti,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II.,
da životom i riječju svijetu naviještamo Krista, Otkupitelja čovjeka.

Pomolimo se:
Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar apostolskog života i poslanja svetog Ivana Pavla II. te nam po njegovu zagovoru pomozi da rastemo u ljubavi prema tebi i svim ljudima odvažno naviještamo ljubav Kristovu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA ZA MILOST PO ZAGOVORU IVANA PAVLA II., PAPE

O, Presveto Trojstvo, zahvaljujemo Ti što si Crkvi darovalo papu Ivana Pavla II. te je u njemu zasjala nježnost Tvoga očinstva, slava križa Kristova i sjaj Duha ljubavi. Pouzdajući se sasvim u Tvoje beskrajno milosrđe i u Marijin majčinski zagovor, on nam je pružio živu sliku Isusa, dobroga pastira i pokazao da je svetost, kao najviši oblik redovitoga kršćanskoga života, put kojim možemo postići vječno zajedništvo s Tobom. Daj nam, njegovim zagovorom, po Tvojoj volji, milost što je molimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.