Lažni proroci

Gospodin Isus još je prije svoje muke i smrti na križu ozbiljno opominjao: „Pazite da vas tko ne zavede! Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam Krist!’ I mnoge će zavesti. Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom. Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti. Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.“(Mt 24, 4-5. 10-13)

Novo doba – New Age

Isusove riječi nose nepromjenjivu istinu koju bismo i mi danas trebali urezati u svoja srca. Od Kristova vremena na zemlji se pojavilo mnogo lažnih proroka, „spasitelja“, koji su imali svoje ideje o stvaranju raja na zemlji i ljudskoj sreći. Povijest nas uči da su posljedice djelovanja tih ljudi uvijek bile tragične. Dovoljno se sjetiti primjerice komunizma, pokušaja gradnje svijeta bez Boga koji je donio smrt milijunima ljudi. I danas, kako javno, tako i tajno, šire se ideje koje udaljavaju ljude od Krista, izvora jedine istine, i od Crkve – čuvarice Božje milosti. Riječ je o New Ageu (Novo doba) – utopijskom gledanju na duhovni svijet i sile (Era vodenjaka), gdje će biti ukinute postojeće društvene strukture kako bi čovječanstvo ostvarilo potpunu slobodu i sreću.

Zakrabuljena opasnost

Teško je odrediti granice djelovanja pokreta New age jer je to zapravo pravi duhovni „mix“. Preuzima pojmove i elemente iz različitih religija, pa tako i iz kršćanstva, pridajući im vlastiti smisao i značenje. Zato je jako važna opomena koju daje Isus i njegov poziv na budnost: „Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.“ (Mt 7, 15-17)

Svjedočanstva obraćenika često pokazuju kako se lako dati zavesti svetim sličicama koje se nalaze u salonima bioenergičara ili njihovim čestim zazivanjem imena Marijina, Isusova ili drugih svetaca, ili citiranjem Biblije. Usprkos takvoj kamuflaži, okultisti, odnosno osobe koje se koriste tajanstvenim silama, zapravo djeluju snagom zloga duha.

Instant-vjera

Graditi odnos s Bogom, duhovni razvoj nije jednostavna stvar. To je proces koji od čovjeka zahtijeva poniznost, strpljivost, pouzdanje u Boga, suradnju s njegovom milošću i borbu s vlastitim slabostima. Ovo je zadatak za cijeli život. Ponude za postizanje duhovnog učinka „na brzinu“, „čudesnog“ načina posvećenja, jednostavnog postizanja „spasenja“ bez križa i trpljenja – su zamka. Čak i kada sadrže elemente preuzete iz kršćanstva, nemaju ništa zajedničko s njim.

Tko je tu Bog?

New Age je protivan prvoj Božjoj zapovijedi jer tu je čovjek sam sebi bog. Sam utvrđuje određene principe i uspostavlja sustav vrijednosti. Bog tu nema što reći. Čak i kad se govori o „bogu“, onda to nije u kršćanskom smislu. Primjerice Crkva Krista, Znanstvenika – Crkva kršćanske znanosti (kao i Crkva jedinstva i Crkva unitarijanskih univerzalista koje su iz nje proizišle) koju je utemeljila Mary Baker Eddy, usprkos svom sugestivnom nazivu, uopće ne naviješta kršćanski nauk. Moira Noonan koja je preko 20 godina bila u New Age pokretu, piše: „Naučavaju o Presvetom Trojstvu kao o tri stupnja koja stvaraju sklad bića koje poosobljuje štovanje Sebe. Boga često opisuju izrazima kao što su Duh života, Univerzalni um, Najviša inteligencija, Veliki arhitekt. Njihov „Bog“ nema ništa zajedničko sa Spasiteljem i znači isto što i ‘svijest’.“ Utemeljitelji ovih crkava nazivaju svoje učenje Novom mišlju. Moira Noonan nastavlja: „Učila sam to puno godina. U Novoj misli radi se promjeni svijesti. Zapravo nije to čak ni religija, nego svojevrsna psihologija ispiranja mozga. Prema toj jedinstvenoj psihologiji dio smo beskrajnog uma. Bog nije ništa drugo doli beskrajna energija koja nema oblik, svemirska sila. Dajemo joj oblik, formirajući iz nje svijet snagom naših misli. Mi smo apsolutni tvorci našega svijeta. Mijenjajući mišljenje, mijenjamo uvjete svog života. Možemo mijenjati stvarnost kada naša čista volja predstavlja temelj našeg svemira. Nova misao opravdava ovu ideju pozivajući se na Bibliju i vodi prave biblijske tečajeve, koristeći se ovom metafizičkom interpretacijom.“ To je doista đavolska misao: oslanjajući se na autoritet Svetog Pisma naviještati potpuno protivan nauk.

Cilj i plodovi Novog doba

Vrhunac kršćanskog života na zemlji je potpuno prihvaćanje Božje volje i čovjekov pristanak da ga Bog vodi. To je svojevrstan put prema sjedinjenju s Bogom u vječnosti, odnosno prema apsolutnoj Ljubavi i punini sreće.

U New Ageu primjena okultističkih praksi trebala bi donijeti čovjeku sreću. I ta se sreća shvaća pogrješno. Ona se poistovjećuje s posjedovanjem tajanstvenih moći koje bi trebale služiti čovjeku da zadobije vlast, bogatstvo, zdravlje i nadnaravna znanja. Takvo djelovanje oslanja se na demonske sile i znači čovjekovo protivljenje Bogu.

Potpuno je drugačije kada se čudesni događaji dogode u Crkvi. Ljudi ozdravljaju snagom Duha Svetoga, dobivaju sposobnost razlikovanja duhova i različite druge darove. Moira Noonan točno primjećuje: „Darovi Duha Svetoga su djela služenja s ciljem širenja Kristova Tijela. Ne koriste se za pokazivanje sile. Ovi darovi ne uzvisuju čovjeka iznad drugoga.“ To je glavna razlika. Darovi koji dolaze od Boga služe jačanju vjere, a ne hranjenju čovjekove oholosti. Njihova svrha nije izazvati senzaciju.

Tko stoji iza toga?

Posljedice, odnosno plodovi nadnaravnog dara omogućavaju nam razlikovati od koga dar dolazi – ili od Boga, ili od sotone. Treće mogućnosti nema. U duhovnom svijetu druge, „neutralne“ sile ne postoje. Moira Noonan svjedoči: „Paranormalne sposobnosti su parodija na darove Duha Svetoga. Ako primaš informacije od osoba koje pripadaju paranormalnoj sferi, onaj koji ti ih prenosi je demon. Znam to jer sam sama imala ulogu medija.“ A kako dar dolazi od zloga duha, on ne može donijeti dobrih plodova, iako nam se isprva čini da je tako. Ozdraviteljska moć ili znanje – to su samo prividna dobra jer je stvarni cilj zloga duha uništiti čovjeka. Moira koja je na sebi iskusila djelovanje demona uvjerava: „Značajka demona je pokvarenost. On je lažac. Sve dublje vodi čovjeka u grijeh. Nevidljivi demoni pokreta New Age uvijek čovjeka bacaju u grijeh nečistoće, opravdavajući razuzdanost. Sa sobom nose i duha tlačenja koji ljude tlači osjećajem krivnje. Duh Sveti nam ukazuje na grijeh, ali nas ne muči. Ne dovodi nas u stanje očaja. Ukazuje nam na grijeh, ali nas istovremeno poziva na skrušenost, pokajanje, po kojima nas oslobađa. To se ne događa u okultnom svijetu. Demonski duhovi uvlače čovjeka sve dublje u grijeh.“ Nema odmaka od tog pravila. Stoga nije dopušteno ulaziti ni u kakve pogodbe sa zlim duhom, jer cijena za to je život vječni.

Biti kao Bog

Želja za posjedovanjem „Božanske vlasti“, znanja, besmrtnosti, vodi čovjeka uvijek u napast. Već su se prvi roditelji u raju dali zavesti sotoninim obećanjem: „Onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo.“ (Post 3, 5) Ove riječi u određenom smislu danas parafrazira New Age. Moira Noonan, zahvaljujući svom višegodišnjem iskustvu djelovanja u tom pokretu, piše: „Nasljedovatelji New Agea obično ne govore o stvarnom Kristu, a ako ga spominju, onda uza nj vežu pojmove kao što su ‘kozmički Krist’, ‘Kristova svijest’ ili ‘Isus, na nebo uzneseni Učitelj’. Ako se baviš određenim praksama, postići ćeš Kristovu svijest. Mislit ćeš kao Krist, dakle bit ćeš sljedeći Krist. ‘Tečaj čudesa’ propovijeda da smo svi potencijali Kristi, ali se još nismo probudili na Kristovoj razini božanstva u nama samima. Kada se probudimo, riješit ćemo sve probleme svijeta. Svuda će zavladati mir, a Duh Sveti neće biti potreban.“ To je stara sotonska podvala i laž, ali u novom ruhu. Kad čovjek odbacuje Boga, ostaje bespomoćan u odnosu na razorno djelovanje zloga duha. Đavao samo čeka trenutak da zarobi čovjeka i baci ga u vječnu propast u paklu. Zato je važno biti ustrajan u odnosu s Bogom i izbjegavati svaku sjenu zla(usp 1 Sol 5, 22).

Sud milosrđa

Od Stvoritelja dolazi svako dobro i sve milosti potrebne čovjeku. Svatko može crpsti iz nepresušnog izvora Božje ljubavi po sakramentima, osobito Euharistije i ispovijedi, te molitvi i čitanju Svetog Pisma. I onima koji su se odvratili od Boga, a žele se obratiti, ovaj je izvor također dostupan. Oni koji su ušli u svijet okultizma, trebaju što prije moliti Boga za oproštenje i zatražiti pomoć da se oslobode svih grijeha. Tu je neophodna temeljita sveta ispovijed i imenovanje svih vrsta praksi kojima se osoba služila (vrijedi poći i svećeniku egzorcistu koji će na temelju razgovora procijeniti je li potrebna molitva oslobođenja ili molitva egzorcizma). Potrebno je i radikalno prekinuti sa svim praksama i baciti sve okultističke predmete i knjige. Nakon takvog čišćenja duše i okruženja, potrebno je život ispuniti Bogom i njegovom milošću. Gospodin Isus je rekao sv. Faustini kako žarko želi ljudima dijeliti svoje milosti: „Moje je srce preplavljeno velikim milosrđem za duše, a osobito za bijedne grješnike. O kad bi mogli razumjeti da sam im najbolji Otac, da je za njih iz moga srca potekla Krv i Voda kao iz ljekovitog vrela prepunog milosrđa. Za njih stanujem u svetohraništu kao Kralj milosrđa i želim duše darivati milostima – ali ih one ne žele primiti. O kako je velika ravnodušnost duša na toliku dobrotu, na toliko dokaza ljubavi. Duše koje žive u svijetu napajaju moje srce samo nezahvalnošću i zaboravom. Za sve imaju vremena, ali ne i doći k meni po milosti.“ (Dn 367)

Naš Bog, Stvoritelj svega svijeta, u poniznosti se skriva u Hostiji i čeka da mu dođemo. Već na zemlji želi nam darovati brojne milosti, dok nam je u nebu pripremio nepojmljiva blaga. Kako je moguće odbiti takav poziv?

Małgorzata Sołtyk
Miłujcie się, 5 (2017), 41-44

prijevod s poljskog jezika: Jelena Vuković